Wydarzenie premierowe gry Clash II

30 Września 2022, 09:00 (Piątek)

Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN

1. Organizatorem Wydarzenia premierowego gry Clash II  jest PrimeBit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów,,

2. Warunkiem udziału w Premierze jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Evenea. Najpóźniej do 09 kwietnia 2022 r. do godziny 9 rano

3. Każdy Uczestnik powinien dokonać osobistego zgłoszenia udziału w wydarzeniu.

4. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych.

5. Uczestnik po zarejestrowaniu się na Wydarzenie premierowe gry Clash IIotrzyma na zadeklarowanego e-maila potwierdzenie rejestracji.

6. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. O udziale w Evencie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Uczestnicy Wydarzenia premierowgo gry Clash II będą zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wynikającego z przepisów Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym m.ni. zachowania odpowiedniego (2-metrowego dystansu) oraz przebywania przez cały czas trwania wydarzenia w maseczkach i/lub przyłbicach ochronnych.

8. Premiera odbędzie się dnia 9 Kwietnia 2022 r. w Hotel Bristol Rzeszów Tradition & Luxury na ul Mikołaja Kopernika 12, 35-001 Rzeszów

9. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu premierowym gry Clash II i obowiązują wszystkich Uczestników.

10. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.