Stéphane Clor solo «Rhizome»

6 Czerwca 2024, 20:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Stéphane Clor | Pula 01
Wyprzedane 30,00 zł Wyprzedane
  Stéphane Clor | Pula 02
już niedostępne 40,00 zł -

Stéphane Clor solo «Rhizome»
06.06.2024 | g 20:30

Kolonia | Gdańsk Wrzeszcz
Bilety 30 / 40 

Stéphane Clor jest muzykiem i artystą wizualnym mieszkającym w Strasburgu. Tworzy muzykę przy użyciu instrumentów smyczkowych, obiektów i podstawowych systemów elektronicznych. Jego praktyka przecina dziedziny sztuki dźwiękowej, kartografii, fotografii, rysunku i ekologii.

Solowy Rhizome Stéphane'a Clora to zły chwast w ciągłej metamorfozie, który impregnuje się miejscami, które go chronią. Artysta gra na wiolonczeli piccolo zmienionej przez preparacje i elementy elektroniczne, co czyni ją polimorficznym i wszechstronnym instrumentem. Jego pejzaże dźwiękowe składają się z ziarnistych linii, wibracyjnych zaklęć i nasyconych powtórzeń, które muzyk rzeźbi w niezauważalnych przerwach, mapując chwilę, aby ujawnić jej wielość.

Koncert realizowany z biletów oraz własnych środków finansowych. 

https://stephaneclor.net/solo-1https://stephcl.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/steph.cl1https://www.instagram.com/stephane_c_l_o_r/

___________________

Stéphane Clor solo «Rhizome»
Stéphane Clor is a musician and a visual artist based in Strasbourg. He creates music with string instruments, objects and rudimentary electronic systems. His practice crosses the fields of sound art, cartography, photography, drawing and ecology.
Stéphane Clor's solo Rhizome is a bad weed in constant metamorphosis which impregnates itself with the places which shelter it. He plays a piccolo cello altered by preparations and electronic elements, which makes it a polymorphous and versatile instrument. His soundscapes are composed of granular lines, vibratory incantations and saturated repetitions that the musician sculpts in imperceptible breaks, mapping the moment to reveal its multiplicity.
https://stephaneclor.net/solo-1https://stephcl.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/steph.cl1https://www.instagram.com/stephane_c_l_o_r/


Zobacz również:

koncerty wydarzenia 80-241 Gdańsk