Sesja coachingowa "0" z Anną Liszewską

4 Lutego 2022, 09:00 (Piątek) - 30 Czerwca 2023, 15:30 (Piątek)

On line,

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Coching sesja O
już niedostępne 6,15 zł -

Coaching realizują osoby doświadczone zawodowo, posiadający własne sukcesy menedżerskie, przeszkolone w wielu metodach coachingowych. Mają doświadczenie w doradztwie zawodowym i biznesowym. Dzięki temu mają orientację z jaką rzeczywistością się mierzysz. Spotykają na swojej drodze menedżerów z różnych szczebli i branż i cały czas wzbogacają swoje biznesowe perspektywy.

Coaching menedżerski podlega superwizji Katarzyny Lorenc - Prezes firmy.


Anna Liszewska 

Dla kogo będzie dobrym coachem?

Ania zna doskonale rzeczywistość dużych organizacji zarówno jej liderów jak i ekspertów oraz utalentowanych pracowników. Jest nieoceniona we wspieraniu osób w znajdowaniu swojej roli w firmie oraz łączenia swoich potrzeb i talentów z wyzwaniami organizacyjnymi. Uczestnicy niezależnie od szczebla w organizacji oraz wieku cenią delikatne, ale z drugiej strony bardzo konsekwentne podejście do osiągania założonych celów.

Doświadczenie i wykształcenie

Ukończyła studia magisterskie z dziedziny psychologii oraz szkołę coachingu. Od ponad 10 lat wspiera w rozwoju osoby indywidualne i organizacje, których potrzeby poznała zarówno z perspektywy zewnętrznego konsultanta, jak i członka wewnętrznego działu HR. Stąd tak dobrze zna wymagania względem kluczowych osób. Na co dzień wspiera osoby rozwijające swój potencjał pracowniczy i managerski. Jako trener i coach specjalizuje się w pracy wzmacniającej umiejętności miękkie i radzenie sobie z szeroko rozumianymi wyzwaniami. Wiedzę z zakresu HR zdobywała podczas studiów podyplomowych "Zarządzanie Zasobami Pracy" oraz kursów realizowanych w ramach Josh Bersin Academy (People Analytics, HR In The Age Of IA, Agile Learning Organization). Jest certyfikowanym trenerem i coachem pomiaru i rozwoju odporności psychicznej oraz przywództwa. Pracuje również jako wykładowca akademicki.Co wyróżnia coaching BizYou?

 • Perspektywa systemowa - Wiele zmian nie udaje się, bo nie uwzględniamy w nich naszego otoczenia: kultury organizacyjnej, szefa, zespołu, najbliższych. Coaching menedżerski BizYou zwraca uwagę, by zmiany były ekologiczne i zyskiwały wsparcie otoczenia.
 • Rzetelna diagnoza - Skraca proces coachingu, ponieważ szybciej pozwala rozpoznać zasoby i sytuację osoby, zaplanować trafne działania i zwiększyć samoświadomość Uczestnika. Cele rozwojowe stawiane są na pewnym gruncie naszych talentów, umiejętności.
 • Życzliwe towarzyszenie - Coach nie jest od oceny, ale akceptacji i prowadzenia w świat nowych możliwości. Niezależnie od poziomu trudności otrzymasz solidne wsparcie i sposoby wyjścia z sytuacji, z których wybiera się to co najlepsze dla siebie.
 • Mobilizacja - Często wiele rzeczy, celów nas rozprasza. Nasz coach ma za zadanie pomóc utrzymać się na kursie, realizować plan rozwojowy, mimo przeszkód.


Klienci coachingu menedżerskiego BizYou

Na swoim koncie mamy kilka tysięcy godzin coachingowych.
Pracowaliśmy m.in. dla menedżerów takich organizacji jak:

 • Sephora,
 • Jeronimo Martins,
 • Astra Zeneca,
 • Santander,
 • Skanska,
 • L'Oreal,
 • Mc Kinsey,
 • Peter-Lacke,
 • Polkomtel i wielu innych.


Gwarancja skuteczności coaching BizYou

Gwarancję stanowi metodyka BizYou, przygotowanie coacha oraz zaangażowanie Uczestnika.

Coaching zabezpiecza realizację celów biznesowych, dlatego nie warto zwlekać z umówieniem się na sesję zero.
Przed sesją otrzymasz wstępną ofertę, a po decyzji ostateczną, która zawiera konkretną liczbę sesji oraz narzędzia diagnostyczne zwiększające skuteczność coachingu.


Jak przebiega proces coachingu indywidualnego?

Rozpoczynamy od sesji zero - to spotkanie, na którym poznajesz coacha lub coachów i wybierasz osobę, z którą chcesz pracować nad swoim wyzwaniem. To taki test coachingu. Zarekomendujemy Ci osobę najbardziej adekwatną doświadczeniem, ale ostatecznie Uczestnik podejmuje decyzję. Na tej sesji coach przedstawi siebie i swój styl pracy oraz standard BizYou. Uczestnik nakreśla swoje wyzwania. Obie strony sprawdzają, czy będą w stanie efektywnie ze sobą pracować. Na sesji zero coach rekomenduje diagnozę, która pozwoli przyspieszyć proces i właściwie postawić cel rozwojowy.

Rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji, poznajemy postawę, kompetencje, gotowość do udziału w procesie coachingowym, a także wpływ Klienta na jego bliższe i dalsze otoczenie biznesowe.


Na etapie badania korzystamy m. in. z następujących narzędzi:


Na pierwszej sesji analizuje się sytuację i wyniki diagnozy, by na koniec postawić cel i ustalić kryteria sukcesu coachingu.
Uwzględniamy potrzeby otoczenia. Czasami na części tej sesji jest obecny przełożony/współpracownik/HR business partner, by pokazać swoją perspektywę i potrzeby organizacji. Jednak cel to ostatecznie decyzja Uczestnika.

W oparciu o diagnozę i cel coach opracowuje plan rozwoju. Szkicuje mapę dojścia do celu i tematykę sesji. W oparciu o nią będzie proponował działania, jednak cały czas będzie to propozycja. Uczestnik może modyfikować plan, by w pełni korzystać z sytuacji zawodowych do rozwoju.

Między kolejnymi sesjami po uzgodnieniu z Uczestnikiem coach może sprawdzić postępy obserwowalne wśród współpracowników. To działanie służy zachowaniu spójności między potrzebami Uczestnika a jego otoczeniem.

Podczas sesji proponujemy Coachee korzystanie z narzędzi kreatywnych, które pobudzają do poszerzania perspektywy myślenia i otwierają na nowe rozwiązania. Wpływa to pozytywnie na zaangażowanie Uczestników i ostateczne efekty.

W czasie procesu odbywa się od 6-10 sesji coachingowych. Sesje trwają do 1,5 godziny. Ostatnia sesja służy podsumowaniu w odniesieniu do celu oraz naszkicowaniem działania po jego zakończeniu. Uczestnik i coach przygotowują wspólnie dokument podsumowania w odniesieniu do planu.

Dbamy o utrzymanie efektów coachingu po jego zakończeniu.

Kiedy i dla kogo indywidualny coaching menedżerski on-line?

 • Coaching zmian strategicznych (Strategic change coaching) - dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na procesie wdrażania zmian organizacyjnych, fuzji, restrukturyzacji, trudnych procesów wewnątrz-organizacyjnych, zmianie kultury, formułowaniu wizji, strategii działania i kierunków dalszego rozwoju organizacji.
 • Coaching zaawansowanego przywództwa (Executive coaching) - dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na zwiększeniu skuteczności realizacji krótko i długoterminowych celów organizacji, analizie wpływu lidera, zrozumieniu przez niego kluczowych ról menedżerskich i wdrożeniu standardu efektywnych zachowań przywódczych.
 • Coaching umiejętności menedżerskich (Managerial coaching) - dedykowany Menedżerom średniego szczebla zarządzania oraz awansowanym na stanowisko menedżerskie. Koncentruje się na rozwoju stylu zarządzania, umiejętności menedżerskich (komunikacja, delegowanie, motywowanie, monitorowanie, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej), podejmowaniu decyzji, budowaniu wizerunku, refleksji nad swoim działaniem, zespołem, otoczeniem biznesowym i ważnymi dla siebie sferami życia.
 • Coaching pewności siebie - siły i odporności psychicznej (Confidence coaching) - dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na wzmocnieniu wiary w siebie, zarządzaniu emocjami, wypracowaniu postawy sprzyjającej podejmowaniu nowych wyzwań, odważnym działaniu, asertywności, radzeniu sobie z krytyką i efektywnym funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych.
 • Coaching kariery (Career coaching) - dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na rozwoju zawodowym, poszerzeniu świadomości i zaplanowaniu dalszej ścieżki kariery.

Zobacz również:

szkolenia