Niezbędnik managera w oparciu o indywidualny styl zarządzania DISC D3

3 Czerwca 2022, 15:00 (Piątek)

Platforma intrnetowa ZOOM,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet standard
Wyprzedane 1 290,00 zł Wyprzedane

To praktyczny warsztat mający na celu dostarczenie Ci gotowego narzędzia, czyli niezbędnika managera. 

To szkolenie da Ci wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami szefowskimi, pokaże Ci Twój indywidualny styl zarządzania, pomoże w komunikacji z pracownikami, ułatwi zarządzanie zespołem, dając adekwatne narzędzia.

Treść oparta jest na sprawdzonych modelach i koncepcjach oraz naszym wieloletnim doświadczeniu zarówno w zarządzaniu, jak i w prowadzeniu szkoleń. Wykorzystujemy tu badanie DISC D3.

Test kompetencji DISC D3 daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian czy umiejętności analityczne. Takie badanie wykonasz przed szkoleniem, a potem wyniki omówimy na warsztacie.


Od wielu lat prowadzimy szkolenia, indywidualne coachingi dla managerów, HR managerów, coachów, trenerów, handlowców. Posiadamy własne, wieloletnie doświadczenie szefowskie, biznesowe, trenerskie i coachingowe, a także dziennikarskie, reporterskie oraz fizjoterapeutyczne.Co da Ci ten warsztat?

Efekt: Znajomość narzędzi komunikacyjnych, świadomość ich wpływu na organizację pracy i motywację pracowników.

Efekt: Świadomość specyfiki swojego zawodu, budowanie pozytywnego podejścia do roli managera w realiach dużej i małej organizacji.

Efekt: Umiejętność wyznaczania pracownikom granic i komunikowanie preferencji zgodnie z systemem wartości szefa.

Efekt: Umiejętność żonglowania różnymi stylami zarządzania i dopasowania ich do sytuacji.

Efekt: Wzmocnienie managera w zakresie doceniania podwładnych i egzekwowania ustaleń oraz w najtrudniejszych momentach prowadzenia codziennej pracy.

Efekt: Zwiększenie skuteczności w motywowaniu ludzi.


DISC D3 jest skutecznym narzędziem, jeśli chcesz wiedzieć:

W których obszarach tkwi Twój potencjał?

Jak dobrać do zespołu osoby, które będą chciały pracować na wspólny cel?

Dlaczego z jednymi w zespole bardzo dobrze Ci się współpracuje, a praca z innymi, mimo Twoich największych wysiłków, jest prawdziwym wyzwaniem?

Co zrobić, aby utrzymać zaangażowanie poszczególnych członków zespołu?

Jak rozwijać ich potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?


Program:


Dzień 1


Wprowadzenie do koncepcji DISC D3


Twój indywidualny styl zarządzania - omówienie wyników w odniesieniu do roli managera


Rola komunikacji w relacji szef - pracownik w odniesieniu do koncepcji DISC D3


Kultura i dynamika pracy danego zespołu jest tak unikatowa, jak unikatowy jest każdy pracownik w zespole, stąd wykorzystując wyniki badania DISC D3, celem warsztatu jest:


- Lepsze zrozumienie przez Uczestników kultury zespołu: potencjału całego zespołu, wartości, motywacji, uwzględniając profile poszczególnych osób, ale i potencjalnych wyzwań we współpracy.


- Poznanie różnych stylów zachowań oraz doświadczenie tego, jak różne style przejawiają się w codziennej współpracy oraz co osoby o poszczególnych stylach mogą zrobić, aby podnosić swoją efektywność - na poziomie współpracy np. zespołu managerów, współpracy z zespołami czy też klientami.


- Wypracowanie strategii współpracy - co warto zrobić, na co położyć nacisk, aby wykorzystać potencjał zespołu i jeszcze podnieść jakość współpracy, w tym np. kontrakt zasad współpracy wypracowany przez zespół czy plan konkretnych działań, które każdy podejmie dla podniesienie jakości współpracy.

Cel: Trening efektywnej i adekwatnej komunikacji w procesie zarządzania i motywowania pracowników, trening możliwych narzędzi ułatwiających komunikację.

Efekt: Znajomość narzędzi komunikacyjnych, świadomość ich wpływu na organizację pracy i motywację pracowników.Dzień 2


Rola managera - szef jako zawód.


Cel: Pokazanie roli i funkcji managera.

Zakres: Rola managera, obszary pracy szefa (decyzja, negocjacje, prośba)

Efekt: Świadomość specyfiki swojego zawodu, budowanie pozytywnego podejścia do roli managera w realiach dużej i małej organizacji.


Zasady współpracy w zespole.


Cel: Pokazanie "expose" jako narzędzia wspierającego szefa w budowaniu atmosfery jasności w zespole i odpowiedzialności pracowników.

Zakres i efekt: Umiejętność wyznaczania pracownikom granic i komunikowanie preferencji zgodnie z systemem wartości szefa.


Style przywództwa - elastyczność w zarządzaniu wg Blancharda.


Każdy etap pracy wymaga innego podejścia. Szef powinien obserwować, wiedzieć, gdzie znajdują się pracownicy i jak powinno wyglądać zarządzanie. Na tym właśnie polega przywództwo sytuacyjne.

Cel: Manager powinien dopasować styl zarządzania do sytuacji. Nie może nauczyć się jednego typu zachowań i próbować wykorzystywać go w każdym przypadku. Jego elastyczność musi polegać na zmianie metody zarządzania w zależności od okoliczności, które mają miejsce.

Efekt: Szef umie żonglować różnymi stylami zarządzania i dopasować je do sytuacji.


Komunikowanie niepopularnych, trudnych decyzji i nagradzanie pracowników.


Cel: Trening sposobu na rozmowę dotyczącą delegowania zadań, praca na powtarzających się, trudnych sytuacjach szefowskich. Trening sposobów na rozmowy z zakresu nagradzania pracownika oraz z zakresu informowania o błędach i egzekwowania ustaleń.

Efekt: Wzmocnienie managera w zakresie doceniania podwładnych i egzekwowania ustaleń oraz w najtrudniejszych momentach prowadzenia codziennej pracy. 


Czynniki motywujące pracowników


Cel: Wypracowanie puli nagród i oraz ewentualnych konsekwencji dla pracownika.

Zakres: Rozszerzenie listy możliwych poza finansowych konsekwencji oraz nagród i sposobów doceniania - "burza mózgów.

Efekt: Zwiększenie skuteczności szefa w motywowaniu ludzi.Zapraszamy!


*organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia, gdy nie zbierze się wystarczająca ilość uczestników

** cena 1290,00 zł jest ceną promocyjną, ograniczoną czasowo

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń:

Telefon: +48 543 934 966
E-mail: [email protected]


Organizatorem szkolenia jest:

http://www.csic.pl

Zobacz również:

szkolenia Delegowanie zadań Komunikacja w biznesie Management Modele zarządzania Motywacja Przywództwo Psychologia biznesu Szkolenie menedżerskie