To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Rejestracja na warsztaty Jak ujarzmic cyfrowego tygrysa
już niedostępne 10,00 zł -

Uczniów klas 4-5 szkoły podstawowej serdecznie zapraszamy na warsztaty "Jak ujarzmić cyfrowego tygrysa".

#cel:

Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania z urządzeń elektronicznych i Internetu, oraz prewencja zachowań ryzykownych: uzależnienie od gier, mediów społecznościowych, cyberprzemoc, przebodźcowienie związane z nadmiernym korzystaniem z nowych (tzw. wysokich) technologii.

Dedykowany dla klas 4-5 SP, zawiera zestaw podstawowych informacji o tym, jak mózg człowieka reaguje na bodźce elektroniczne oraz szereg propozycji zdrowego korzystania z urządzeń cyfrowych.

Dzięki warsztatom młodzież uświadamia sobie konieczność wyrobienia zdrowych nawyków korzystania z Internetu i mediów cyfrowych. W ramach warsztatów młodzież dostaje proste studia przypadków obejmujące typowe sytuacje problemowego korzystania ze smartfona i komputera oraz gotowe propozycje zdrowych zasad.

Uczestnicy warsztatów przygotują plakaty z zasadami dotyczącymi zdrowego korzystania z gier, mediów społecznościowych, oglądania filmów online, krytycznego podejścia do proponowanych w Internecie wzorców zachowań.

Typowe obszary problemowe zostały wyłonione na podstawie badań naukowych dotyczących zachowań polskich nastolatków w sieci oraz naszych doświadczeń w pracy z młodzieżą i dorosłymi w tym zakresie.

#Metody pracy:

Praca zespołowa nad studiami przypadków, stworzenie plakatu zawierającego ważne zasady zdrowego korzystania z urządzeń cyfrowych, prezentacja pracy zespołów, uzupełniona wyjaśnieniami (wykład, prezentacja multimedialna) dotyczącymi działania mózgu.

#Czas:

2 godziny lekcyjne

#Adresat:

Uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej


Warsztaty poprowadzi Aleksandra Gil - członek grupy roboczej ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie przy Ministrze Cyfryzacji oraz członek Wielkopolskiego Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Wojewodzie Wielkopolskim. Ekspert ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej #chrońdziecko (2018), autor scenariuszy i dialogów do podcastów audio oraz artykułów o tematyce związanej z cyberprzestrzenią. Autorka: książek oraz kilkuset artykułów o tematyce społecznej; programów - warsztatów profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych realizowanych przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. 

Zobacz również:

szkolenia Bezpieczeństwo dzieci Psychologia dziecięca wydarzenia Kraków