Od Piekła do Nieba_nabór do Boskiej komedii

22 Sierpnia 2021, 18:00 (Niedziela)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Od piekła do nieba_Boska Komedia
już niedostępne -

Chcesz wraz z zawodowymi aktorami przeczytać fragment Boskiej komedii? Zgłoś do 16 lipca swój udział w wyjątkowym wydarzeniu. W podróży ulicami Sopotu przejdziemy w niedzielę 22 sierpnia przez poszczególne kręgi Piekła, Czyśćca i Nieba. Całość wyreżyseruje Radek Stępień.

Ostatnie lata każą nam gruntownie zredefiniować czym są dziś poszczególne kręgi Piekła, Czyśćca i Nieba - wszyscy przecież czujemy, że zarówno dawne grzechy, jak i dawne cnoty mogą nas zaprowadzić w zupełnie inne miejsca, niż te, które zwiedził Dante. Dla współczesnego czytelnika niezbędna wydaje się weryfikacja tego, kto dziś powinien być palony wiecznym ogniem, a kto zasłużył na przebywanie w mistycznej róży.

Podróż, którą bohater Boskiej komedii  Dante Alighieriego ( tłum. Edward Porębowicz) odbywa po zaświatach, to akt, w którym zdobywa pełną wiedzę na temat świata i siebie samego. Czy jednak zdobycie takiej wiedzy jest dziś w ogóle możliwe? W naszej wędrówce po meandrach największego dzieła średniowiecza ujrzymy zarówno dzisiejsze ekwiwalenty dantejskich scen, jak i spróbujemy się zastanowić nad celem drogi, którą każdy z nas odbyć musi w połowie swojego życia.


Radosław Stępień

Reżyser i dramatopisarz, pedagog Wydziału Reżyserii AST w Krakowie. Debiutował Panną Julią Augusta Strindberga w Teatrze Ludowym w Krakowie (2018), czym rozpoczął współpracę z Konradem Hetelem ("Hamlet" Wyspiańskiego w Teatrze Słowackiego, "Śmierć komiwojażera" Arthura Millera w Teatrze Wybrzeże, "Kto zabił Kaspara Hausera" w łódzkim Teatrze Jaracza, "Słowacki umiera" w Teatrze Starym, "Studium o Hamlecie" w AST, "Matka Witkacego" w poznańskim Teatrze Nowym). Uczestnik rezydencji artystycznych m.in. Sopot Non Fiction 2018. Laureat m.in. Nagrody im. Leona Schillera w 2019 roku. Był asystentem m.in. Krystiana Lupy, współpracował z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego i Ośrodkiem Praktyk Teatralnych "Gardzienice". Urodzony w Pionkach, na stałe mieszka w Krakowie.


Konrad Hetel

Poeta i dramaturg. Pracował jako sekretarz Joanny Olczak-Ronikier i asystent (współpraca dramaturgiczna) Krystiana Lupy. W teatrze współpracował m.in. z Magdą Szpecht, Martą Streker i Mikołajem Mikołajczykiem. Jako dramaturg stale współpracuje z Radkiem Stępniem. Prowadzi fanpage z poezją ±1354.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że:

1) Administratorem danych wskazanych w ankiecie jest Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie przy ul. Goyki 3, adres do korespondencji: ul. Sobieskiego 26/4, 81-781 Sopot. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@msb.com.pl

2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie ankiety, a następnie wyłonienie uczestników chcących wziąć udział w próbach i czytaniu Boskiej Komedii w reż. Radka Stępnia podczas Festiwalu Literacki Sopot 2021 w dniach 17-22 sierpnia 2021 roku. Dane posłużą do podjęcia kontaktu z uczestnikami celem ich rekrutacji do realizacji czytania performatywnego, które odbędzie się w ramach Festiwalu Literacki Sopot 2021.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane potocznie RODO), w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych będzie konieczne dla ochrony organizatora przed roszczeniami ze strony uczestnika lub osób trzecich.

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wyłonienia uczestników, ustalenia harmonogramu prób uczestnika i podjęcia z nim kontaktu. W przypadku braku zgody na przekazanie danych zawartych w ankiecie, nie będzie możliwy udział w czytaniu performatywnym na Festiwalu Literacki Sopot 2021.

6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

10) Dane osobowe gromadzone na podstawie innej niż wyrażona przez uczestnika zgoda będą przechowywane przez okres wymagający ich przechowywania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem lub przez okres 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały udostępnione.

11) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@msb.com.pl.Zobacz również:

kultura i sztuka