To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Delegowanie pracowników, zatrudnianie cudzoziemców
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 29 marca 2023 r. w Biurowcu Łętowski Consulting, ul. Staszica 20, Jaworzno pt.:

"DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ ORAZ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN"

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

  • regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE - ostatnie zmiany
  • modele świadczenia usług transgranicznych
  • zasady delegowania pracowników do krajów spoza UE
  • podstawy legalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

Warsztaty prowadzona będą przez Łukasza Żaka - prawnika, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników a także tematyce dotyczącej tworzenia skutecznych strategii eksportowych. Ponadto specjalizującego się w zagadnieniach związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców i prawem pracy. Stałego współpracownika Kongsberg Maritime Poland na stanowisku - Workers Mobility Legal and Tax Advisor, współpracownik w Jakubowski - Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k., of counsel w Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy, eksperta ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, aktywnego członka Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Eksperta i doradcy w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju krajowym i zagranicznym.

Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

[email protected]

https://www.fgsa.pl

Jaworznicka Izba Gospodarcza

ul. F. Chopina 94, 43-600 Jaworzno

tel.: +48 577 750 128

[email protected]

https://www.jig.jaw.pl

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

[email protected]

www.efszkolenia.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃZobacz również:

szkolenia wydarzenia Jaworzno