Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Delegowanie pracowników, zatrudnianie cudzoziemców
29 Marca 2023, 09:45

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 29 marca 2023 r. w Biurowcu Łętowski Consulting, ul. Staszica 20, Jaworzno pt.:

"DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ ORAZ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN"

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

  • regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE - ostatnie zmiany
  • modele świadczenia usług transgranicznych
  • zasady delegowania pracowników do krajów spoza UE
  • podstawy legalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

Warsztaty prowadzona będą przez Łukasza Żaka - prawnika, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników a także tematyce dotyczącej tworzenia skutecznych strategii eksportowych. Ponadto specjalizującego się w zagadnieniach związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców i prawem pracy. Stałego współpracownika Kongsberg Maritime Poland na stanowisku - Workers Mobility Legal and Tax Advisor, współpracownik w Jakubowski - Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k., of counsel w Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy, eksperta ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, aktywnego członka Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Eksperta i doradcy w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju krajowym i zagranicznym.

Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

internacjonalizacja@fgsa.pl

https://www.fgsa.pl

Jaworznicka Izba Gospodarcza

ul. F. Chopina 94, 43-600 Jaworzno

tel.: +48 577 750 128

biuro@jig.jaw.pl

https://www.jig.jaw.pl

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

szkolenia@efszkolenia.pl

www.efszkolenia.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃZobacz również:

szkolenia wydarzenia Jaworzno