To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Dla członków DIG
już niedostępne -
PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE, BO DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO
Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, tel. 71 344 78 25
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych:
Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
e-mail: [email protected] ; tel. 71 344 78 25
Cel przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych izby, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Zakres przetwarzanych danych:
Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane wyłącznie dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych celów.
Dane mogą być przekazywane:
Wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
Okres przetwarzania:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
Maja Państwo prawo do:
a)dostępu do Państwa danych;
b)żądania sprostowania Państwa danych;
c)żądania usunięcia Państwa danych;
d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
e)możliwości przeniesienia Państwa danych;
f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
g)wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.
Dla firm nie zrzeszonych w DIG

PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE, BO DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO
Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, tel. 71 344 78 25
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych:
Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
e-mail: [email protected] ; tel. 71 344 78 25
Cel przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych izby, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Zakres przetwarzanych danych:
Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane wyłącznie dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych celów.
Dane mogą być przekazywane:
Wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
Okres przetwarzania:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
Maja Państwo prawo do:
a)dostępu do Państwa danych;
b)żądania sprostowania Państwa danych;
c)żądania usunięcia Państwa danych;
d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
e)możliwości przeniesienia Państwa danych;
f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
g)wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.

już niedostępne -

Szanowni Państwo,

w imieniu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu zapraszamy na webinar:" Zdobywaj rynki zagraniczne z Funduszami Europejskimi. Misje i targi dla MŚP z Dolnego Śląska", który odbędzie się online 20 lipca w godz: 10:00 -11:45.

O możliwościach promocji za granicą opowiedzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz koordynatorzy programów branżowych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), M Promotion oraz Berm Creative Production Group. 

Weź udział w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych oraz kampaniach promocyjnych. Pokaż swoją ofertę na polskich stoiskach informacyjnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie i kiedy złożyć wniosek - zapisz się na webinar "Zdobywaj rynki zagraniczne z Funduszami Europejskimi. Misje i targi dla MŚP z Dolnego Śląska".

AGENDA:

  • 10.00-10.20

Otwarcie spotkania, powitanie uczestników

Fundusze Europejskie - szansa na skuteczną promocję za granicą. Projekt GOING GLOBAL Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza

Urszula Witkowska-Śliwa, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu (PIFE)

  • 10.20-10.35

Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym

Mateusz Jarzombek, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW)

  • 10.35-11.00

Ekspansja zagraniczna MŚP z projektem POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE

Leszek Kołodziejczyk, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

  • 11.00-11.20

Branżowe Programy Promocji (IT/ICT i sprzęt medyczny)

Sławomir Biedermann, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  • 11.20-11.35

Branżowe Programy Promocji (Części Samochodowe i Lotnicze, Budowa i Wykańczanie Budowli, Moda Polska, Maszyny i Urządzenia)

Bartosz Staniszewski, M Promotion

  • 11.35-11.50

Branżowe Programy Promocji (meble, kosmetyki, jachty oraz biotechnologie i farmaceutyki)

Żaneta Berus - Dyrektor Zarządzająca BERM

  • 11.50-12.00

Pytania i odpowiedzi. Podsumowanie spotkania.

Zobacz również:

szkolenia