To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  bezpłatny
już niedostępne -

Szanowni Państwo,

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., spółka zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, KPMG w Polsce oraz PKO Bank Polski zapraszają na Doradczy Brunch pt.

"Morze możliwości. Słów kilka o zachętach, ulgach i dotacjach. Czy Polska Strefa Inwestycji ma alternatywy?"

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, niemniej jednak obwiązuje limit miejsc - decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Szczegółowe zasady uczestnictwa poniżej.

Spotkanie dedykowane jest głównie dla przedsiębiorców planujących realizację nowych inwestycji w obszarze strefy oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności strefie i/lub decyzję o wsparciu wydaną przez PARR S.A. w obszarze Słupskiej SSE, 

TERMIN: 05 grudnia 2023 r. g. 09:00


Przedsiębiorco jeśli planujesz nową inwestycję, bądź planujesz rozbudować swój zakład z sektora przemysłowego lub nowoczesnych usług biznesowych, skorzystaj z ulg w podatku dochodowym w ramach programu "Polska Strefa Inwestycji".

Zachęty podatkowe dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Podczas spotkania omówione zostaną kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać ulgi w zasięgu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

A może szukasz innych instrumentów wsparcia do rozwoju swojego biznesu?

Partnerzy merytoryczni przedstawią szeroki wachlarz usług i produktów, ukierunkowanych na wsparcie w rozwoju przedsiębiorców w różnych obszarach. Zostaną przedstawione instrumenty finansowe, zachęty inwestycyjne, ulgi i dotacje na rozwój przedsiębiorstw.


PROGRAM:

 1. Powitanie przez Organizatorów oraz Partnerów.
 2. Możliwości płynące ze współpracy przedsiębiorstw z PKO Bankiem Polskim - PKO Bank Polski
 3. Polska Strefa Inwestycji - kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A./ Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 4. Morze możliwości. Słów kilka o zachętach, ulgach i dotacjach. Czy Polska Strefa Inwestycji ma alternatywy?  - KPMG Polska
 • Polska Strefa Inwestycji:
  • Ile można zyskać?
  • Jak uzyskać zwolnienie podatkowe?
  • Jak je rozliczyć?
  • Zalety i wady wyboru PSI
 • Ulgi i zachęty podatkowe:
  • Ulga Badawczo-Rozwojowa ,
  • Estoński CIT,
  • Ulga na robotyzację,
  • Pozostałe ulgi i zachęty podatkowe.
 • Korzyści i ryzyka związane z wyborem określonej zachęty podatkowe
  • Porównanie PSI vs Pozostałe zachęty podatkowe
  • Optymalne wykorzystanie PSI
  • Ile jest Estonii w Estońskim CIT?
  • Czy istnieje najlepsze rozwiązanie?
 • Dotacje - jako uzupełnienie każdej ulgi podatkowej
  • Zasady kumulacji dotacji oraz ulg i zwolnień podatkowych
  • Obecne, ogólnopolskie programy dotacyjne
  • Obecne, regionalne programy dotacyjne

  5. Poczęstunek i zakończenie spotkania


WARUNKI UDZIAŁU:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.
Liczba Uczestników wydarzenia jest ograniczona. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność dokonania zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników wybranego wydarzenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie również możliwość limitu ilości osób na jedną firmę. Każda z zarejestrowanych i zweryfikowanych osób otrzyma na swój e-mail potwierdzenie.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, ale jest zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] w terminie nie później niż na 2 dni robocze do dnia wydarzenia.
Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w wydarzeniu skutkuje obciążeniem Uczestnika karą umowną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), płatna za każdego zgłoszonego Uczestnika.

PARTNER MERYTORYCZNY:

 • PKO Bank Polski od blisko stu lat konsekwentnie buduje swoją wiarygodność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw. Jesteśmy świadomi wartości marki naszego Banku, pamiętamy o jego korzeniach i pielęgnujemy blisko stuletnie tradycje. Jednocześnie stale poszukujemy nowych rozwiązań i doskonalimy wszystkie procesy zachodzące w Banku. Tworząc produkty i usługi, które wyznaczają nowe trendy na rynku, jesteśmy prekursorem innowacyjności nadającym ton dyskusji o przyszłości rodzimej branży finansowej. Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci oddziałów. https://www.pkobp.pl
 • KPMG w Polsce jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne, działającą obecnie w 143 krajach i zatrudniającą ponad 265 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. W Polsce od 1990 r. świadczymy usługi audytorskie i inne usługi poświadczające, usługi z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego, transakcyjnego, technologicznego, księgowego oraz rachunkowego, a stowarzyszona z KPMG w Polsce kancelaria prawna KPMG Law, kompleksowe usługi prawne. Zatrudniamy ponad 2000 pracowników w siedmiu biurach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodz. Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom oraz instytucjom ze wszystkich sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, budownictwa i nieruchomości, energetyki, sektora infrastruktury, life sciences, motoryzacji, private equity, rynku dóbr konsumpcyjnych, sektora finansowego, technologii informacyjnych, mediów i telekomunikacji, transportu, spedycji i logistyki oraz sektora ubezpieczeń. U podstaw sukcesu KPMG leżą wysoka jakość oferowanych usług oraz ludzie. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez pracowników firmy na całym świecie. Prowadzimy szereg aktywności wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z klientami, współpracujemy z organizacjami biznesowymi oraz przygotowujemy specjalistyczne publikacje i opracowania dotyczące różnych gałęzi gospodarki i zagadnień biznesowych. W KPMG rozumiemy, że w dzisiejszym świecie istotne jest nie tylko efektywne zarządzanie kapitałem firmy, ale też jej udział w przedsięwzięciach wspierających walkę z globalnymi wyzwaniami. W ramach inicjatywy KPMG Impact realizujemy nasze zobowiązania związane z ochroną środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Do 2030 roku planujemy osiągnąć neutralności klimatyczną poprzez redukcję emisji netto CO2 do zera, przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych i działań offsetowych.

PRELEGENCI z KPMG

 • Krzysztof Szwaja - Partner Associate, KPMG w Polsce

Krzysztof jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Rozpoczął pracę w KPMG w 2006 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla firm międzynarodowych oraz polskich firm rodzinnych. Krzysztof specjalizuje się w doradztwie z zakresu restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Ponadto, posiada bogate doświadczenie dotyczące przeprowadzania przeglądów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Krzysztof doradza klientom również w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym specjalnych stref ekonomicznych, podatku od towarów i usług (VAT), oraz optymalizacji podatkowej. Asystuje również klientom podczas kontroli podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w kwestiach cen transferowych. Brał udział w projektach dotyczących przygotowania dokumentacji podatkowej i analiz porównawczych oraz podczas kontroli warunków transakcyjnych stosowanych przez przedsiębiorstwa powiązane z branży motoryzacyjnej, spożywczej i rolniczej.


 • Arkadiusz Kalwik - Manager, KPMG w Polsce

Arkadiusz jest licencjonowanym doradcą podatkowym i absolwentem studiów o profilu finansowym. Dołączył do Działu Doradztwa Podatkowego w Katowicach w 2015 roku. Odpowiada za bieżące doradztwo podatkowe, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym podatku u źródła, oraz podatku od towarów i usług (VAT), w tym m.in. sporządzanie opinii podatkowych oraz przeprowadzanie przeglądów podatkowych. Uczestniczy w projektach związanych z pozyskaniem pomocy publicznej w związku z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorców na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych (obecnie w ramach wsparcia dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji). Dodatkowo odpowiada za realizacje projektów z zakresu ulg podatkowych tj. Ulga B+R, Ulga IP Box czy też wsparcia w ramach programów rządowych, samorządowych oraz instytucji publicznych. Czynnie wspiera również przedsiębiorców z zakresu analizy przepisów o pomocy publicznej na poziomie zarówno polskim jak i unijnym. Arkadiusz posiada również doświadczenie dotyczące problematyki cen transferowych. Uczestniczył w projektach mających na celu m.in. weryfikacje rynkowości cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi i przygotowanie dokumentacji podatkowej w branży m.in. stalowej, motoryzacyjnej, energetycznej, górniczej. Główni klienci Arka działają w branży przetwórstwa przemysłowego, metalowej, motoryzacji, informatyki, handlowej, nieruchomościowej, ceramicznej oraz budowlanej. Prowadzi także szkolenia w zakresie wybranych zagadnień związanych z podatkiem CIT oraz VAT jak również cenami transferowymi w ujęciu teoretycznym i praktycznym.


 • Katarzyna Andrzejak - Starszy Konsultant w departamencie podatkowym KPMG

Starszy Konsultant w departamencie podatkowym KPMG
Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji, zarówno z funduszy europejskich, jak i środków krajowych. Swoje doświadczenie zdobywała również jako ekspertka w komisji oceny projektów dotacyjnych w zakresie działań badawczo-rozwojowych. Doradzała klientom z różnych branż, zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym. Specjalizuje się w projektach badawczo-rozwojowych, w szczególności z zakresu ICT.
Absolwentka międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Gdańskim i stypendystka Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w obszarze energetyki.PRELEGENT z PKO BANKU POLSKIEGO

 • Sławomir Splitt 

Sławomir jest starszym doradcą w Biurze Bankowości Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim. Jako mobilny doradca obsługuje Przedsiębiorców z terenu powiatów bytowskiego i kartuskiego o przychodach pomiędzy 15-60 mln zł. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w segmencie bankowości firm i przedsiębiorstw. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu z zakresu bankowości i finansów, zawsze jest gotowy do zapewnienia wsparcia w zarządzaniu finansami Klientów i zrealizowania ich zamierzeń inwestycyjnych.
PRELEGENT Z POMORSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

 • Bartosz Świtała

Na co dzień koordynuje projekty dedykowane szeroko rozumianemu zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Zajmuje się przyciąganiem inwestorów do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie pomocy publicznej i instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorców. Wraz z zespołem pracuje nad promocją regionu w kraju i za granicą, pomaga przedsiębiorcom i inwestorom w pokonywaniu procedur administracyjnych i prawnych, związanych z konkretnymi projektami, a także pomaga wypracować rozwiązania prawne, znaleźć odpowiednią lokalizację pod inwestycję, wiarygodnych partnerów i dostawców, integruje przedsiębiorców z samorządami i środowiskiem biznesowym. Posiada tytuł magistra ochrony, kształtowania i ochrony środowiska na Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Certyfikowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Ukończył staż "Standardy obsługi inwestora" i brał udział w wielu szkoleniach w tym zakresie, organizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu SA oraz partnerów regionalnych, w tym Invest in Pomerania. Stypendysta najważniejszego programu wymiany Departamentu Stanu USA - International Visitor Leadership Program (IVLP) - brał udział w projekcie dedykowanym krajom europejskim: "Rewitalizacja gospodarcza poprzez partnerstwa publiczno-prywatne". Członek Stowarzyszenia Alumni (Alumni Association U.S. State Department Exchange Programs).


ORGANIZATOR: 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od ponad 25 lat kieruje swoje działania na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Agencja zarządza Słupskim Inkubatorem Technologicznym oraz Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców w ramach Programu Polska Strefa Inwestycji, swym zasięgiem obejmuje 97 gmin Pomorza Środkowego.


KONTAKT do ORGANIZATORA:

Zespół ds. Promocji i Obrotu Nieruchomościami PARR

www.sse.slupsk.pl, tel. 59 840 11 73, [email protected]

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Bytów