To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Design talks Business Summit (12-13.07) | main event
już niedostępne 60,00 zł -

scroll down for English version

Jak design może pomóc w biznesie? Jak stosować narzędzia i metody zarządzania tak, aby zwiększać potencjał biznesowy w czasach dynamicznych zmian rynkowych? Jak wprowadzić kulturę innowacji jako paliwo do pracy nad tworzeniem produktów, usług i modeli biznesowych odpowiadających na zupełnie nowe potrzeby klientów?

CO ZYSKUJESZ?

 • dwa dni wyjątkowych wykładów,
 • trzy sceny - główna, mała i otwarta
 • inspiracje, rozmowy i praktyczne case studies
 • stoły tematyczne & networking z ekspertami
 • rozmowy eksperckie
 • prelegenci z całego świata
 • wspaniałe gadżety konferencyjne
 • afterparty zamykające wydarzenie
 • praktyczny guidebook do pobrania

>> SPRAWDŹ PEŁEN PROGRAM WYDARZENIA<<

W ramach konferencji możliwy jest udział w warsztatach oraz wyzwaniach, na które wymagane są wcześniejsze zapisy i opłata. Warsztaty, wyzwania i rozmowy oznaczone [en] wymagają znajomości języka angielskiego. Prosimy o rozważne wybieranie warsztatów i wyzwań ponieważ odbywają się one równolegle. Możliwe jest skorzystanie tylko z jednego warsztatu i jednego wyzwania bądź uczestnictwo w bezpłatnych wykładach otwartych i rozmowach.

WYBIERZ DODATKOWO

 • dzień I | inspirujące warsztaty + 45 zł
 • WYBIERZ JEDNO - WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ W TYM SAMYM CZASIE
  Zaprojektuj swój proces myślowy | Dorota Cetnarska
  Zrozumieć personę - Jak uwolnić użytkownika od stereotypów i nie budować własnego klona? | Iza Bernau-Ławniczak, Wojciech Jagodziński (pl) Very Human Services
  Co możemy przeprojektować? | Krzysztof Ożóg, Katarzyna Michalak (pl) Fuzers 
  [en] Badania użytkowników dla rozwoju strategii | Alistair Ruff (uk) PDR International Centre for Design and Research
  [en] Jak zbudować wewnętrzne laboratorium innowacji? | Slavo Tuleya (sk) kiuub studio

 • dzień II | zwiększające kompetencje wyzwania + 45 zł
 • WYBIERZ JEDNO - WYZWANIA ODBYWAJĄ SIĘ W TYM SAMYM CZASIE
  [en] Akceleracja innowacji społecznych | Adam Brocka (sk) kiuub studio
  Holakracja - zaprojektujmy organizacje na przyszłość | Ewa Bocian (pl) Dwarfs and Giants
  Otwarte Karty - Narzędzie, które pomaga zamieniać się grupom w zespoły | Urszula Szwed (pl) Dinksy
  [en] Projektowanie usług vs. spolaryzowanie społeczeństwa | Jo Ward (UK) PDR International Centre for Design and Research

  Ponadto:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  How design might help business thrive? In the times of unexpected turns and dynamic market changes, how can we make the best use of management tools and techniques in order to enhance the business potential of our companies? How can the innovation culture fuel product, service and business model design and enable us to respond wisely to the novel needs of our customers?

  HOW DOES IT HELP GROWTH?
  two days of exceptional lectures 
  • three scenes - main, small and open
  • inspirations, conversations and practical case studies
  • thematic tables & networking with experts
  • expert talks
  • speakers from around the world
  • great conference gadgets
  • afterparty closing the event
  • practical guidebook to download

  >> CHECK FULL EVENT PROGRAM <<

  As part of the conference, it is possible to participate in workshops and challenges for which the previous subscriptions and fees are required. Workshops, challenges, and conversations marked [en] require knowledge of English, while those with [pl] will be handled in Polish. Please choose carefully all workshops and all challenges as they take place at the same time. It is possible to participate only in one workshop and one challenge in total. You may also chose to participate in a free lectures and talks instead of a workshop or/and challenge.

  CHOOSE ALSO

  • day I | inspirational workshops + PLN 45
  PICK ONE - WORKSHOPS TAKE PLACE AT THE SAME TIME
  Design your Mindset | Dorota Cetnarska (pl)
  Understanding the persona - how to free yourself from user stereotypes and not to build your own clone | Iza Bernau-Ławniczak, Wojciech Jagodziński (pl) Very Human Services
  What can we (re)design outside of a home and office? | Krzysztof Ożóg, Katarzyna Michalak (pl) Fuzers
  [en] User Research for strategy development | Alistair Ruff (uk) PDR International Centre for Design and Research
  [en] How to build a path to launching an in-house innovation lab? | Slavo Tuleya (sk) kiuub studio

  • day II | increasing your competences challenges + PLN 45
  PICK ONE - CHALLENGES TAKE PLACE AT THE SAME TIME
  [en] Social innovation acceleration | Adam Brocka (sk) kiuub studio
  Holacracy - let's design organizations for the future | Ewa Bocian (pl) Dwarfs and Giants
  Cards on the Table: Tool for building teams out of groups | Urszula Szwed (pl) Dinksy
  [en] Service design vs Polarizing society | Jo Ward (UK) PDR International Centre for Design and Research

  See also:

  exhibitions
  The Art of Choice Bookshop
  MANUBAstore
  relaxation zone


  Zobacz również:

  konferencje wydarzenia Gdynia