To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Eco-ON
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny mają zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

Eco-ON Technologie Ekoefektywne
30 maja 2023 r.

Motywem przewodnim piątej edycji wydarzenia jest propagowanie rozwiązań ekoefektywnych, energooszczędnych i pro środowiskowych w budownictwie i przemyśle.


Tegoroczna tematyka oparta będzie na finansowaniu zielonych innowacji. Poznacie Państwo dostępne mechanizmy wsparcia finansowego transformacji energetycznej i dowiecie się skąd pozyskać dobre finansowanie technologii ekoefektywnych.


Zapraszamy serdecznie do obowiązkowej rejestracji oraz śledzenia strony wydarzenia.

AGENDAInformacja o Administratorze danych osobowych Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o.

  • 1.Administratorami Państwa danych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony,
  • 2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: rodo@strefa.gda.pl
  • 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i i) RODO, w celu zapisu na wydarzenie, uczestnictwa w transmisji online przez Internet wydarzenia, w celu zapewnienia obsługi wydarzenia.
  • 4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy statutowych, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw) oraz do czasu wycofania zgody.
  • 5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko uprawnione osoby, organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub osoby, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów i porozumień przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową w tym przy organizacji wykładów/warsztatów/wydarzeń (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane).
  • 6.Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak tego Pani/Pan nie zrobi nie będzie możliwa realizacja celów w jakich dane zostały zebrane dane np. nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu.
  • 7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  • 8.Nie podejmujemy też decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • 9.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego. Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt. 1 i 2.
  • 10.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Gdańsk