Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy

5 Grudnia 2019, 10:00-16:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny Filmowa EduAkcja Warszawy
już niedostępne -

Film to nie tylko sztuka, ale także narzędzie komunikacji. Zrozumienie przekazu dzieła audiowizualnego stało się jedną z podstawowych kompetencji kulturalnych i komunikacyjnych współczesnego człowieka. Edukacja filmowa to zatem nauka języka filmowego, służąca odczytaniu poszczególnych obrazów, rozpoznaniu w nich dzieł sztuki oraz krytycznemu odbiorowi przekazów audiowizualnych. Zapewnia także wiedzę potrzebną do samodzielnego tworzenia filmów.

Konferencja jest wydarzeniem środowiskowym, gromadzącym nauczycieli, animatorów i edukatorów z domów kultury, DKF-ów, stowarzyszeń, fundacji, kin, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz grup nieformalnych, a także osoby zajmujące się edukacją filmową w kinach,urzędników oraz rodziców, opiekunów i młodzież.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest edukacja filmowa przez praktykę i doświadczenie. W programie znajdą się wykłady, prezentacje i warsztaty. Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z ogólnopolskimi i ogólnoświatowymi trendami dotyczącymi edukacji filmowej, a także wziąć udział w jednym z sześciu warsztatów praktycznych, prowadzonych przez najaktywniejsze warszawskie instytucje działające w polu edukacji filmowej.

Organizatorzy Konferencji: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

Partnerzy: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, PROM Kultury Saska Kępa, Instytut Adama Mickiewicza

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

I część konferencji 10.00-13.30

10.00-10.30 Otwarcie konferencji: przywitanie gości, przedstawienie programu konferencji.

10.30-11.30EDUKACJA FILMOWA NA ŚWIECIE: IRLANDIA. Bernard McCloskey (Northern Ireland Screen)

Podczas wykładu otwarcia Bernard McCloskey opowie o tym, w jaki sposób przez ostatnie 15 lat agencja Northern Ireland Screen wdrażała dwie strategie: włączania edukacji filmowej do podstawy programowej w irlandzkich szkołach oraz wspierania rozwoju branży filmowej i telewizyjnej w Irlandii Północnej. Proces ten stanie się dla niego przyczynkiem do nowego spojrzenia na przebieg procesu pokojowego w Irlandii Północnej.

Wykorzystanie i interpretacja obrazu filmowego są w Irlandii Północnej elementem programu nauczania na każdym etapie edukacji, a uczniowie zachęcani są do rozwijania kompetencji filmowych, kreatywności i umiejętności narracyjnych. To założenie edukacyjne realizowane jest od 2004 roku przez Northern Ireland Screen przy wsparciu resortów rządowych, w tym Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. Programy edukacyjne agencji zyskały pozytywną ocenę i obecnie finansowane są przez Ministerstwo ds. Społeczności i Samorządów Lokalnych.

11.30-11.45 Przerwa

11.45-12.30 EDUKACJA FILMOWA W POLSCE. Wykład: Anna Równy (Uniwersytet Gdański)

Przedstawienie wyników badania kompetencji filmowych dzieci i młodzieży pt. "Alfabetyzm filmowy" przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej.- Omówienie opracowanego przez grupę ekspertów katalogu kompetencji audiowizualnych -dokumentu określającego umiejętności teoretyczne i praktyczne związane z edukacją filmową w XXI wieku. Omówienie trendów i dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej uczniów i nauczycieli w naszym kraju.

12.30-13.30 EDUKACJA FILMOWA W WARSZAWIE: PREZENTACJE 7 INSTYTUCJI / INICJATYW

- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

- Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

- Centrum Edukacji Obywatelskiej

- Fundacja Cinemania

- Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

- Dziki Bez/ Millenium Docs Against Gravity/ Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

13.30-14.15 Przerwa lunchowa

14.15-15.45 CZĘŚĆ WARSZTATOWA

WARSZTAT I: RAZ, DWA, TRZY! FILMOTEKA SZKOLNA PATRZY!

O czym pamiętać pracując z filmem w szkole? Gdzie szukać inspiracji? Jak rozbudzać umiejętność świadomego patrzenia na przekazy audiowizualne? Program Filmoteka Szkolna oferuje bezpłatne narzędzia do prowadzenia edukacji filmowej na każdym etapie nauczania: polskie filmy fabularne, dokumentalne i animowane, scenariusze lekcji, opracowania filmoznawcze i materiały kontekstowe. Podczas warsztatów pokażemy, jak z nich korzystać, zaprezentujemy i omówimy praktyczne ćwiczenia, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób wrażliwość estetyczna otwiera nas na różnorodność i wyrywa z codzienności. Prowadzące: Marta Bartoszuk, Katarzyna Sosnowska, Agata Sotomska. Program "Raz, dwa, trzy! Filmoteka patrzy!"

Organizator:Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.

WARSZTAT II: JAK WŁĄCZYĆ FILMY DOKUMENTALNE DLA DZIECI DO SWOICH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH?

Zapraszamy na warsztaty, podczas których będziemy rozmawiać o filmie dokumentalnym dla dzieci. Ogromne tempo zmian we współczesnym sposobie komunikowania się powoduje, że dyskusja o palących problemach dzieci i nastolatków musi odbywać się także przy użyciu narzędzi audiowizualnych. Dlatego warto sięgnąć po formę, jaką są filmy dokumentalne. Podczas warsztatów obejrzymy filmy z Akademii Dokumentalnej (Millennium Docs Against Gravity), a także porozmawiamy o tym, jak je wykorzystać w swoich działaniach edukacyjnych. Drugą część warsztatów poświęcimy na ćwiczenia praktyczne - wykonywanie różnych zadań dokumentalnych. Chcemy przekazać uczestnikom, jak w prosty sposób można włączyć robienie krótkich form dokumentalnych w działania edukacyjne oraz jak szukać pomysłów na filmy dokumentalne w swoim najbliższym otoczeniu (do czego zachęca Centrum Kultury Filmowej im. Wajdy w swoim nowym programie Skok w dok. Laboratorium pomysłów dokumentalnych).

Prowadzące: Diana Gaik i Katarzyna Lesisz

WARSZTAT III: SHORTCUT - MAŁE HISTORIE, WIELKIE SPRAWY

Skąd brać czas na edukację filmową w szkole? Jak łączyć rozmowę o filmach z realizowaniem programu? Jak opowiadać o jego formie, walorach estetycznych? Gdzie szukać darmowych archiwów filmowych? Na warsztacie przygotowanym przez zajmujące się od 10 lat edukacją filmową Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprezentujemy najnowsze narzędzie edukacji filmowej - platformę z europejskimi filmami krótkometrażowymi shortcut.ceo.org.pl.W trakcie spotkania uczestnicy i uczestniczki poznają metodę pracy z filmami krótkometrażowymi, a także przykładowe propozycje filmowe i metodologiczne do wykorzystania w szkole

Prowadząca: Karolina Giedrys-Majkut (Program "Shortcut" prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej)

WARSZTAT IV: FESTIWAL FILMOWY JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE. Młodzi jako odbiorcy czy współorganizatorzy?

Festiwal filmowy jest miejscem wyjątkowej edukacji filmowej i medialnej. Stwarza przestrzeń do rozwijania pasji, do poznawania różnorodnego kina, do zanurzenia się w materię filmową. Jak skutecznie "wykorzystać" festiwal? A może lepiej zrobić swój?

Podczas warsztatu przedstawimy dobre praktyki, które sprawiły, że młodzi widzowie chętnie angażowali się w budowanie festiwalu i czuli się za niego odpowiedzialni.

Warsztaty dla tych, którzy:

- szukają inspiracji pozaszkolnych,

- chcą zorganizować festiwal lub klub filmowy,

- chcą zobaczyć młodych w działaniu.

Prowadzące: Agnieszka Drzewiecka-Protić, Anna Stadnik-Wójtowicz (Fundacja Cinemania- założycielki festiwalu "Kino w Trampkach")

WARSZTAT V: JAK MÓWIĆ O FILMIE W KULTURZE NOWYCH MEDIÓW

Warsztat skierowany jest do nauczycieli pracujących z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z obecnymi trendami w metodyce edukacji filmowej, którą kształtuje nie tylko obowiązująca podstawa programowa MEN, ale także nowe tendencje w metodyce nauczania i zainteresowania kulturowe dzieci i młodzieży (seriale, działalność fanowska - fanfiki, fanvidy, crackvidy). Uczestnicy, pracując z filmami z projektu NHEF, które łączą spojrzenie na tradycyjną edukację filmową z kulturą nowych mediów, poznają także nowatorskie metody i narzędzia pracy z uczniami Prezentowane podczas warsztatu dobre praktyki wspierają rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny dzieci i młodzieży, a także przyczyniają się do pobudzania kreatywności, abstrakcyjnego myślenia i rozwijania twórczości własnej.

Prowadząca: Anna Równy (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)

WARSZTAT VI. POLSKA LAB. JAK EDUKACJA FILMOWA MOŻE WSPIERAĆ KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I ZMIANĘ SPOŁECZNĄ?

Edukacja filmowa kojarzy się przede wszystkim z rozwijaniem kompetencji estetycznych, wrażliwości, inteligencji społecznej i emocjonalnej. Na przykładzie zrealizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" projektu Polska Lab w Przemyślu z młodzieżą reprezentującą mniejszość ukraińską, zastanowimy się, w jaki sposób wykorzystywać film w rozwijaniu postaw obywatelskich, społecznego aktywizmu oraz we wzmacnianiu głosu młodych obywateli, szczególnie tych reprezentujących różnorodne mniejszości. Przeanalizujemy metodologię, która została wykorzystana w Przemyślu. Zastanowimy się, jak stosować ją w różnych warunkach społecznych. Jak uniknąć sytuacji problematycznych i konfliktowych nieodzownie związanych z delikatnymi kwestiami społeczno-kulturowymi? Opracujemy również sposoby wykorzystania zrealizowanych w Przemyślu filmów w edukacji obywatelskiej. Zastanowimy się, czy działania edukacyjno-filmowe mogą zmieniać społeczną rzeczywistość.

Prowadząca: Karolina Śmigiel (Program "Polska Lab" prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę")

15.45-16.00 podsumowanie prac warsztatowych w grupach.

Zobacz również:

inne wydarzenia Warszawa