To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet wstępu dla Członków EF / Eintrittskarte fuer Mitglieder und Partner EF
już niedostępne 100,00 zł -
  Bilet wstępu dla niebędących członkami EF / Eintrittskarte für Nicht-EF-Mitglieder
już niedostępne 110,00 zł -

Drodzy członkowie i przyjaciele EUROPA FORUM,

serdecznie zapraszamy Państwa na koncert kameralny BUKOLIKI w Narodowym Forum Muzyki w wykonaniu artystów znanych nam m.in. z koncertów naszego członka Krzyżowa Music.

Skrzypce, altówka, klarnet i wiolonczela - te właśnie instrumenty będą bohaterami koncertu. Grający na nich muzycy zaprezentują dzieła autorstwa doskonale znanych kompozytorów klasycyzmu, romantyzmu i współczesności. Chociaż twórcy ci są postaciami rozpoznawalnymi, to utwory z repertuaru są, pomimo wielkich wartości artystycznych, wykonywane raczej sporadycznie.

Koncert rozpocznie II Duo B-dur na skrzypce i altówkę KV 424 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Artysta najprawdopodobniej stworzył tę kompozycję latem 1783 roku. Żywą część pierwszą poprzedza wolny wstęp, drugie ogniwo oparte jest na śpiewnej melodyce, a trzecie to pełen wdzięku zestaw wariacji na marszowym temacie. Kwartet na klarnet i trio smyczkowe Krzysztofa Pendereckiego to kompozycja, która po raz pierwszy zabrzmiała w 1993 roku. Dzieło powstało bez związku z konkretnym zamówieniem, z potrzeby serca i z chęci oddania w tej wyciszonej i kontemplacyjnej muzyce atmosfery Lusławic, gdzie twórca mieszkał i gdzie dzieło powstało. Składa się ono z czterech części. Pierwsza to Notturno, nastrojowy, marzycielski obraz nocy. W Scherzo uwagę zwraca motoryczna, prosta rytmika, nadająca muzyce wielkiego dynamizmu. Serenada utrzymana jest w rytmie walca, a całość wieńczy Abschied, ogniwo przepełnione smutkiem i melancholią.

Bukoliki Witolda Lutosławskiego to krótki, pięcioczęściowy cykl miniatur dla dzieci, w oryginale napisany na fortepian. Powstał w 1952 roku, czyli w tym samym czasie, w którym artysta tworzył wirtuozowski Koncert na orkiestrę. Dzieła te łączy fakt wykorzystania melodii ludowych. W przypadku Bukolik były to melodie kurpiowskie zebrane swego czasu przez księdza Władysława Skierkowskiego. Oryginalność i inwencja, z jakimi Lutosławski je opracował, były gorąco chwalone przez środowisko muzyczne. Ostatnim dziełem w programie jest pogodny, nieco melancholijny Kwintet klarnetowy h-moll Johannesa Brahmsa. To późny utwór niemieckiego kompozytora, napisany w 1891 roku. Artysta odkrył piękno brzmienia klarnetu dzięki grze Richarda Mühlfelda, wirtuoza gry na tym instrumencie, dla którego Brahms napisał także Trio klarnetowe op. 114 oraz dwie przeznaczone na ten instrument sonaty. Kwintet klarnetowy powstał podczas wakacyjnego pobytu w uzdrowiskowej miejscowości Bad Ischl, leżącej u podnóża Alp Salzburskich.

Program:

W.A. Mozart II Duo B-dur na skrzypce i altówkę KV 424
K. Penderecki Kwartet na klarnet i trio smyczkowe
W. Lutosławski Bukoliki
J. Brahms Kwintet klarnetowy h-moll op. 115

Wykonawcy:

Viviane Hagner - skrzypce
Nathan Amaral - skrzypce
Emma Wernig - altówka
Alexey Stadler - wiolonczela
Andrzej Ciepliński - klarnet

Czas trwania: 70 minut 

Koncert odbędzie się: 20 października 2022, czwartek, godz. 19:00 NFM, Sala Kameralna, plac Wolności 1, Wrocław

Zarezerwowaliśmy dla Państwa kontyngent najlepszych miejsc w kategorii biletów VIP-owskich.

Bilety

100 PLN - członkowie EF

110 PLN - osoby niezrzeszone w EF

Rezerwacja wraz z opłatą za bilety możliwa jest w terminie do 17.10.2022r.

Po koncercie zapraszamy tuż obok do AC Hotel by Marriott Wrocław 4*, gdzie będzie można kontynuować rozmowy w kręgu miłośników muzyki.

Cieszymy się na szczególny wieczór wraz z Państwem!


Liebe Mitglieder und Freunde des EUROPA FORUMS,

wir möchten Sie zu dem Kammerkonzert BUKOLIKI im NFM - Nationalen Musikforum einladen, das von Musikern gespielt wird, die wir u.a. von Krzyżowa Music kennen.

Geige, Bratsche, Klarinette und Cello - genau diese Instrumente werden die Hauptdarsteller des Konzerts sein. Die Musiker, die sie spielen, werden Werke bekannter Komponisten der Klassik, Romantik und Moderne präsentieren. Obwohl es sich bei diesen Komponisten um bekannte Persönlichkeiten handelt, werden die Werke ihres Repertoires trotz ihres großen künstlerischen Wertes nur sporadisch aufgeführt.

Das Konzert wird mit Wolfgang Amadeus Mozarts Duo Nr. 2 in B-Dur für Violine und Viola KV 424 eröffnet. Der Künstler schuf diese Komposition höchstwahrscheinlich im Sommer 1783. Dem lebhaften ersten Satz geht eine langsame Einleitung voraus, der zweite Satz basiert auf einer singenden Melodica und der dritte Satz ist eine anmutige Reihe von Variationen eines Marschthemas. Krzysztof Pendereckis Quartett für Klarinette und Streichtrio ist eine Komposition, die erstmals 1993 erklang. Das Werk entstand ohne Bezug zu einem konkreten Auftrag, aus einem Herzensbedürfnis heraus und aus dem Wunsch heraus, in dieser stillen und kontemplativen Musik die Atmosphäre von Lusławice widerzuspiegeln, wo der Komponist lebte und wo das Werk entstand. Es besteht aus vier Sätzen. Der erste ist der Notturno, ein stimmungsvolles, verträumtes Bild der Nacht. Im Scherzo wird die Aufmerksamkeit auf den motorischen, einfachen Rhythmus gelenkt, der der Musik große Dynamik verleiht. Die Serenade ist im Walzerrhythmus gehalten und das Ganze wird durch den Abschied gekrönt, einen Satz voller Traurigkeit und Melancholie.

Witold Lutosławskis Bucolics (Bukoliki) ist ein kurzer, fünfsätziger Zyklus von Miniaturen für Kinder, ursprünglich für Klavier geschrieben. Es wurde 1952 geschrieben, d.h. zur gleichen Zeit, als der Künstler sein virtuoses Konzert fürs Orchester schuf. Was diese Werke gemeinsam haben, ist die Verwendung von Volksmelodien. Bei den Bucolics handelte es sich um Kurpie-Melodien, die einst von Priester Władysław Skierkowski gesammelt wurden. Die Originalität und der Erfindungsreichtum, mit denen Lutosławski sie entwickelte, wurden von der Musikwelt sehr gelobt. Das letzte Werk auf dem Programm ist das heitere, etwas melancholische Klarinettenquintett in h-Moll von Johannes Brahms. Es handelt sich um ein Spätwerk des deutschen Komponisten aus dem Jahr 1891. Der Künstler entdeckte die Schönheit des Klarinettenklangs dank des Spiels von Richard Mühlfeld, einem Virtuosen auf diesem Instrument, für den Brahms auch das Klarinettentrio op. 114 und zwei für dieses Instrument bestimmte Sonaten schrieb. Das Klarinettenquintett entstand während eines Ferienaufenthalts in der Kurstadt Bad Ischl am Fuße der Salzburger Alpen.

Programm:

W.A. Mozart II Duo in B-Dur für Violine und Viola KV 424
K. Penderecki Quartett für Klarinette und Streichtrio
W. Lutosławski Bucolics (Bukoliki)
J. Brahms Klarinettenquintett in h-Moll op. 115

Musiker:

Viviane Hagner - Geige
Nathan Amaral - Geige 
Emma Wernig - Bratsche
Alexey Stadler - Cello
Andrzej Ciepliński - Klarinette

Dauer: 70 Minuten

Das Konzert findet statt: am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, um 19:00 Uhr, im NFM, Kammersaal, Pl. Wolności 1, Wrocław.


Wir haben für Sie ein Kontingent der besten Plätze in der Kategorie VIP-Tickets reserviert.

Eintrittskarten:

100 PLN - EF-Mitglieder
110 PLN - Nicht-EF-Mitglieder

Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist bis zum 17.10.2022 möglich.

Nach dem Konzert laden wir Sie nebenan ins AC Hotel by Marriott Wrocław 4* ein, wo Sie Ihre Gespräche im Kreis der Musikliebhaber fortsetzen können.

Wir freuen uns auf einen besonderen Abend mit Ihnen!

Zobacz również:

koncerty wydarzenia Wrocław