To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet wstępu dla członków EF / Eintrittskarte für EF-Mitglieder
już niedostępne bezpłatny -
  Bilet wstępu dla osób niezrzeszonych / Eintrittskarte für Nicht-EF-Mitglieder
już niedostępne 100,00 zł -

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia Europa Forum,

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze we Wrocławiu serdecznie zaprasza na pierwsze jesienne spotkanie EF, które poświęcone będzie tematowi:

"Stosunki polsko-niemieckie: Wyzwania i perspektywy na przyszłość"

Uwaga zmiana miejsca i terminu!

Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 września 2023 roku o godzinie 18:00 w:

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich

im. Willy'ego Brandta UWr

ul. Strażnicza 1-3

50-206 Wrocław


Naszym wyjątkowym prelegentem tego wydarzenia będzie Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, ceniony znawca stosunków polsko-niemieckich, wybitny historyk i publicysta.

Profesor Ruchniewicz ma niezwykle bogate doświadczenie badawcze oraz praktyczne zaangażowanie w rozwijanie dialogu między Polską a Niemcami. Jego ścieżka naukowa wiodła przez Wrocław, Saarbrücken i Marburg, a jego prace doktorska i habilitacyjna koncentrowały się na kluczowych momentach w stosunkach politycznych między Berlinem, Bonn i Warszawą, a także na polskich zabiegach o odszkodowania niemieckie.

Profesor Ruchniewicz od 2002 roku jest jednym z twórców oraz Dyrektorem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto pełni funkcję kierownika Katedry Historii Najnowszej w tym Centrum oraz jest cenionym pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jego wkład w rozwijanie porozumienia polsko-niemieckiego i promowanie idei europejskiej został doceniony poprzez przyznanie mu Złotego Krzyża Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyża Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec. Dodatkowo, w roku 2023, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uhonorował Profesora Ruchniewicza 22. Nagrodą Viadriny za wybitne zasługi dla porozumienia polsko-niemieckiego i idei europejskiej.

Tematem prelekcji Profesora Ruchniewicza na naszym spotkaniu będzie "Stosunki polsko-niemieckie: Wyzwania i perspektywy na przyszłość". Będzie to niezwykle inspirujące wydarzenie, które pozwoli nam lepiej zrozumieć tę istotną relację między naszymi dwoma sąsiadującymi krajami oraz omówić jej perspektywy na przyszłość. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym spotkaniu i wspólnego dzielenia się wiedzą oraz refleksjami na ten temat.

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w naszym spotkaniu i do aktywnego uczestnictwa w dyskusji w tej niezwykle ważnej tematyce. Po prelekcji zapraszamy na rozmowy kuluarowe oraz poczęstunek.

PROGRAM

Szczegóły spotkania:

Data: PIĄTEK, 29 września 2023 roku

Godzina: 18:00

Miejsce: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim


Z poważaniem,

Zespół Europa ForumSehr geehrte Vereinsmitglieder und Gäste,

der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis Europa Forum in Breslau lädt herzlich zum ersten Herbstmonatstreffen des EF ein, 

das dem Thema gewidmet ist:

"Deutsch-Polnische Beziehungen: Herausforderungen und Perspektiven für die Zukunft"

Achtung: Ort und Termin wurden geändert!

Die Veranstaltung findet am Freitag, den 29. September 2023, um 18:00 Uhr statt, im:

Willy Brandt Zentrum für

Deuschland- und Europastudien

der Universität Wrocław

ul. Strażnicza 1-3 , 50-206 Wrocław


Unser Referent dieser Veranstaltung wird Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz sein, anerkannter Experte für deutsch-polnische Beziehungen, großartiger Historiker und Publizist.

Professor Ruchniewicz verfügt über eine äußerst umfangreiche Forschungserfahrung und praktische Beteiligung an der Förderung des Dialogs zwischen Polen und Deutschland. Seine wissenschaftliche Laufbahn führte ihn nach Breslau, Saarbrücken und Marburg, und seine Doktorarbeit und Habilitation konzentrierten sich auf entscheidende Momente in den politischen Beziehungen zwischen Berlin, Bonn und Warschau sowie auf polnische Bemühungen um deutsche Entschädigungen.

Im Jahre 2002 war Krzysztof Ruchniewicz Gründungsdirektor des Willy Brandt Zentrums für Deutschland- und Europastudien der Universität Wrocław und leitet es seitdem fast durchgehend. Darüber hinaus leitet er den Lehrstuhl für Zeitgeschichte am WBZ und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität Wrocław.

Für seine Verdienste in der Förderung der Wissenschaft wurde Krzysztof Ruchniewicz mit dem Verdienstkreuz der Republik Polen in Gold sowie dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, insbesondere für sein Engagement in der deutsch-polnischen Freundschaft und seine wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet. Im Jahr 2023 wurde Professor Ruchniewicz von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) für seine außergewöhnlichen Beiträge zur Förderung der deutsch-polnischen Verständigung und der europäischen Idee mit dem 22. Viadrina-Preis geehrt.

Das Thema des Vortrags von Professor Ruchniewicz während unserer Veranstaltung wird sein: "Die deutsch-polnischen Beziehungen: Herausforderungen und Perspektiven für die Zukunft". Dies wird eine äußerst inspirierende Veranstaltung sein, die es uns ermöglicht, diese wichtige Beziehung zwischen beiden Nachbarländern besser zu verstehen und ihre Zukunftsaussichten zu erörtern. Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Veranstaltung teilzunehmen und Ihr Wissen und Ihre Gedanken zu diesem Thema zu teilen.

Nach dem Vortrag laden wir Sie zu Gesprächen bei Fingerfood und Wein ein.

PROGRAMM

Veranstaltungsdetails:

Datum: FREITAG, 29. September 2023

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Willy Brandt Zentrum für Deuschland- und Europastudien der Universität Wrocław, ul. Strażnicza 1-3, 50-206 WrocławMit freundlichen Grüßen,

Ihr Europa Forum Team


Zobacz również:

konferencje wydarzenia 50-206 Wrocław