To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja Udziału
Wyprzedane Brak wolnych miejscAkademia Internacjonalizacji
Ekspansja na rynek francuski

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji, które odbędzie się 3 marca 2022 r. w GPP Business Park S.A. Konduktorska 33, Katowice

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Akademia Internacjonalizacji - ekspansja na rynek francuski, ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami na rynku francuskim.

Wydarzenie odbędzie się 03.03.2022 r. w godz. 10:00-16:00.

Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:

  • Różnice międzykulturowe
  • Marketing międzynarodowy
  • Rozpoczęcie działalności na rynku zagranicznym

WIĘCEJ INFORMACJI:
Eurofinance Training Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 49/213
00-042 Warszawa
Telefon: +48 609 124 124
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl
http://www.efszkolenia.pl


Fundusz Górnośląski SA
40-086 Katowice
ul. Sokolska 8

tel.: +48 32 723 31 10
e-mail: pok@fgsa.pl
https://www.fgsa.pl/
https://www.facebook.com/fgsapl/


Zobacz również:

szkolenia Eksport Rozwój biznesu Seminarium Strategia wydarzenia Katowice