To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet wstępu dla nie członków EF - Eintrittskarte für NICHT EF Mitglieder (bilet płatny)
już niedostępne 50,00 zł -
  Bilet wstępu dla członków EF i Partnerów - Eintrittskarte für EF Mitglieder und Partner
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc

Sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Vereins EUROPA FORUM,

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis EUROPA FORUM lädt Sie sehr herzlich zumEF-Monatstreffen im November ein, welches wir dem Thema widmen:

Industrie 4.0 - der Digitale Zwilling, als Werkzeug der Zukunft

Das Treffen findet statt

am Donnerstag, den 28. November 2019 um 18:00 Uhr:

Ort der Veranstaltung:

NG Engineering Sp. z o. o, ul. Strzegomska 55C, 53-611 Wrocław

Das genaue Programm finden Sie im Anhang. PROGRAMM

Während des Treffens werden wir uns mit Technologie befassen, die als Technologie der Zukunft wahrgenommen wird. Die digitale Zwillingstechnologie bietet im Kontext von Innovation und Effizienz ein enormes Potenzial für die Entwicklung von Industrie und Lebensbereichen.

Heute werden komplexeste Produkte und Prozesse in der virtuellen Welt entwickelt, getestet und optimiert, bevor sie in der realen Welt hergestellt werden. Dafür werden die zukünftigen Produkte als Softwaremodelle erstellt und simuliert - als sogenannter digitaler Zwilling.

Digitale Zwillinge sind virtuelle Ebenbilder der Produkte, Maschinen, Prozesse oder gar ganzer Produktionsanlagen, die alle relevanten Daten und Simulationsmodelle enthalten - sei es zu einer Elektronikschaltung, einer Fabrik, zu Transportsystemen oder Gebäuden. Digitale Zwillinge erlauben nicht nur, Produkte schneller zu entwerfen, zu simulieren und herzustellen, sie ermöglichen es auch, sie je nach Wunsch besonders günstig, leistungsstark, robust oder umweltfreundlich zu gestalten.

Während des Treffens findet eine Betriebsbesichtigung der NG Engineering Sp. z o. o statt.

EF Mitgliedsfirmen: NG Engineering Sp. z o. o und Bau Admin Institute Sp.zo.o stellen ihre Portfolios vor. Vertreter des Breslauer Zentrums für Technologietransfer stellt Ihnen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Rahmen von Enterprise Europa Network dar.

Im Anschluss an unser Treffen laden wir Sie gerne traditionell zu einem Get-together bei Wein und Imbiss ein.

Ihre verbindliche Anmeldung erbitten wir bis spätestens, 26.11.2019 r.

Das EUROPA FORUM bedankt sich herzlichst bei dem Partner und Sponsor der Veranstaltung.

NG Engineering Sp. z o. o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na spotkanie miesięczne EF 28.11.2019

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia,

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM serdecznie zaprasza na spotkanie listopadowe na temat:

Przemysł 4.0 - cyfrowe bliźniaki, jako narzędzie przyszłości

.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 r. o godz. 18.00

w firmie NG Engineering Sp. z o. o, ul. Strzegomska 55C, 53-611 Wrocław

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku. PROGRAM

Podczas spotkania zajmiemy się technologią postrzeganą, jako technologię przyszłości. Technologia oparta na cyfrowym bliźniaku stanowi ogromny potencjał w kontekście innowacji i wydajności w rozwoju przemysłu i dziedzin życia.

Obecnie najbardziej złożone produkty i procesy są opracowywane, testowane i optymalizowane w świecie wirtualnym, zanim trafią do produkcji w świecie rzeczywistym. W tym celu tworzone są przyszłe produkty i symulowane jako modele oprogramowania - jako tzw. cyfrowe bliźniaki.

Cyfrowe bliźniaki to wirtualne obrazy produktów, maszyn, procesów, a nawet całych zakładów produkcyjnych, które zawierają wszystkie istotne dane i modele symulacyjne - czy to dla obwodu elektronicznego, fabryki, systemów transportowych czy budynków. Cyfrowe bliźniaki nie tylko umożliwiają szybsze projektowanie, symulowanie i wytwarzanie produktów, ale także umożliwiają projektowanie ich w sposób szczególnie ekonomiczny, wydajny, wytrzymały lub przyjazny dla środowiska, w zależności od wymagań.

Program spotkanie przewiduje również zwiedzanie Firmy NG Engineering Sp. z o. o,

Podczas spotkania swoje portfolio przedstawią firmyNG Engineering Sp. z o. o. i Bau Admin Institute Sp.zo.o. Przedstawiciel Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii przedstawi Państwu możliwości współpracy w ramach sieci Enterprise Europe Network.

Po spotkaniu zapraszamy Państwa serdecznie na wspólne rozmowy kuluarowe
przy drobnej przekąsce i lampce wina.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 26.11. 2019 r.


EUROPA FORUM dziękuje parterowi i sponsorowi spotkania

Engineering Sp. z o. o


Zobacz również:

konferencje wydarzenia Wrocław