Zaproszenie na spotkanie online Europa Forum -Einladung EF Onlinetreffen

25 Czerwca 2020, 13:00-14:30 (Czwartek)

ONLINE Treffen,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Europa Forum_Spotkanie online
już niedostępne -

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir laden Sie herzlich Sie zu einem Online-Treffen am 25.06.2020 um 13.00-14:30 Uhr ein, bei dem wir mit Vertretern verschiedener Wirtschaftssektoren über den Prozess der Unternehmensführung und der Erbringung von Dienstleistungen während und nach der Pandemie sprechen möchten.

Die wirtschaftliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihren Folgen betrifft viele Branchen und Sektoren. Geschäftsplanung in Verbindung mit Krisenmanagement ist für die meisten Unternehmen zu einer Notwendigkeit geworden. Die Geschäftswelt musste sich praktisch über Nacht an eine plötzliche Änderung der Funktionsweise anpassen.

Ziel des Treffens ist es die Situation, in der sich Arbeitgeber, Manager und Unternehmen während der Pandemie befanden, zu überprüfen und zu diskutieren. Mit welchen Herausforderungen und Risiken mussten sich Arbeitgeber auseinandersetzen, um den reibungslosen Ablauf des Unternehmens, die Sicherheit der Mitarbeiter, die finanzielle Kontinuität und die Erbringung von Dienstleistungen zu gewährleisten. Was werden die Folgen der aktuellen Pandemie für das Management von Unternehmen und die Erbringung von Dienstleistungen sein? Welche Instrumente, Lösungen und Fähigkeiten werden wir in dieser Hinsicht brauchen?

Die obigen Fragen werden von Vertretern verschiedener Wirtschaftssektoren beantwortet, die zur Teilnahme an der Diskussion eingeladen sind.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.

Nach der Anmeldung erhalten Sie ein den Link zum Webinar

Veranstaltungssprache: Deutsch 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie online, które odbędzie się 25.06.2020 od godz. 13.00-14.30, podczas którego chcemy porozmawiać z przedstawicielami różnych branż gospodarki na temat procesu zarzadzania firmą i realizacją usług w dobie pandemii i po jej zakończeniu.

Niepewność gospodarcza związana z pandemią COVID-19 i jej skutkami dotyczy wielu branż i sektorów gospodarki. Planowanie biznesu i zarządzanie kryzysowe stało się koniecznością dla większości firm. Świat biznesu musiał praktycznie z dnia na dzień przystosowywać do nagłej zmiany we funkcjonowaniu.

Celem spotkania jest dokonanie przeglądu i omówienie sytuacji, w jakiej znaleźli się pracodawcy, managerowie i firmy podczas pandemii. Z jakimi wyzwaniami i ryzykiem musieli zmierzyć się pracodawcy aby zapewnić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zapewniając bezpieczeństwo pracownikom, ciągłość finansową i realizację usług. Jakie będą konsekwencje obecnej pandemii dla procesu zarządzania firmą i realizacji usług. Jakich narzędzi, rozwiązań i umiejętności będziemy w tym zakresie potrzebować w przyszłości?

Na powyższe pytania odpowiedzą zaproszeni do udziału w dyskusji przedstawiciele różnych branż gospodarki.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga rejestracji.

Po zarejestrowaniu otrzymacie Państwo link do webinaru

Spotkanie prowadzone będzie w języku niemieckim 

Zobacz również:

konferencje