To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet wstępu dla osób nie będących członkami EF - Eintrittskarte für NICHT EF Mitglieder (bilet płatny)
już niedostępne 50,00 zł -
  Bilet wstępu dla członków EF i Partnerów - Eintrittskarte für EF Mitglieder und Partner
już niedostępne bezpłatny -

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia,

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM serdecznie zaprasza na spotkanie na temat:

Wizje ponad granicami - miejsca, koncepcje, ludzie

Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie partnera EUROPA FORUM:

Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia

Pl. Wolności 4 (Forum Maxa Borna)

50-071 Wrocław

Parking za budynkiem opery lub parking podziemny NFM.

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku. PROGRAM

Coraz większe znaczenie przypisywane jest dziś synergii i koncepcjom o charakterze transgranicznym.

Europa Forum pragnie pokazać ten trend podczas kolejnego miesięcznego spotkania na trzech przykładach.

Pierwszym z prelegentów jest pan Thomas Guddat - nowy kierownik Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia, który jako przewodniczący Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów od wielu lat społecznie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia systemów prawnych i partnerskiego porozumienia pomiędzy oboma krajami. Pan Guddat przedstawi siebie oraz Biuro Łącznikowe we Wrocławiu a przy okazji opowie również o swoich osobistych doświadczeniach w roli sędziego działającego w zakresie wychodzącym poza granice własnego kraju, o pracy stowarzyszeń sędziowskich i kontaktach pomiędzy sędziami z Polski i Niemiec.

Kolejną wizję bez granic przedstawi Państwu Dyrektor zarządzająca Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH, Pani Andrea Behr, odpowiedzialna za rozwój gospodarki, turystykę i marketing lokalny.

Podczas spotkania dowiecie się Państwo więcej o planach rozwojowych tego jakże korzystnie położonego miasta, tradycyjnie znanego jako centrum gospodarcze dzięki przemysłowym turbinom parowym Siemensa, piętrowym pociągom i sandałom Birkenstocka. Nowe impulsy pochodzą ze strony międzynarodowych instytucji naukowych, jak również z możliwości finansowania w ramach funduszy zmian strukturalnych.

Jako ostatni punkt programu krótką prelekcję zatytułowaną "Kiedy zmienia się opowieść, zmienia się świat" wygłosi Przewodniczący Rady Fundacji Olgi Tokarczuk i Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury - pan Irek Grin. Prezentacja przybliży Państwu osobowość noblistki, historię powstania fundacji, jej cele i założenia programowe oraz dostarczy informacji o siedzibie fundacji, która będzie się mieściła w restaurowanej obecnie willi Karpowicza, udostępnionej przez miasto Wrocław jako siedziba fundacji.

Dla uczestników spotkania czerwcowego fundacja przygotowała szczególną niespodziankę - możliwość zakupu w trakcie spotkania książek Olgi Tokarczuk z jej autografem. Listę oferowanych pozycji wraz z cennikiem znajdą Państwo TUTAJ.

Ze względów organizacyjnych płatność za zakupione książki będzie możliwa tylko gotówką.

Po spotkaniu zapraszamy Państwa serdecznie na wspólne rozmowy kuluarowe
przy drobnej przekąsce i lampce wina / szklaneczce piwa Landskron z Görlitz.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 22 czerwca 2021.

Przy rejestracji prosimy o zapoznanie się z INFORMACJAMI o aktualnych zaleceniach w związku z Covid-19. 

-----------------------------------------

Sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Vereins EUROPA FORUM,

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis EUROPA FORUM lädt Sie sehr herzlich zum EF-Monatstreffen im Juni ein, welches wir dem Thema widmen:

Grenzenlose Visionen - Orte, Ideen, Menschen

Das Treffen findet statt:

am Donnerstag, den 24. Juni 2021 um 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten von:

Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen

Pl. Wolności 4 (Max Born Forum)

50-071 Wrocław

Parkmöglichkeiten (hinter der Oper oder in der NFM-Parkgarage)

Das genaue Programm finden Sie im Anhang. PROGRAMM

Immer wieder gewinnen grenzüberschreitende Ideen und Synergien an Bedeutung.

Europa Forum möchte es in diesem Monat mit drei gut gewählten Beispielen beweisen.

Als erster Redner wird Herr Thomas Guddat - der neue Leiter des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen, der sich auch als Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung e.V. seit vielen Jahren für das wechselseitige Verständnis der Rechtssysteme und die freundschaftliche Verständigung zwischen beiden Ländern ehrenamtlich engagiert - sich und das Verbindungsbüro in Breslau vorstellen und dabei auch über seine persönlichen Erfahrungen als über die eigenen Landesgrenzen hinaus interessierter Richter, die Arbeit von Richterverbänden, die Beziehungen zwischen deutschen und polnischen Richtern und Richterinnen referieren.

Die zweite grenzenlose Vision wird Ihnen von der Geschäftsführerin von Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH, Frau Andrea F. Behr präsentiert, die für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Standortmarketing verantwortlich ist.

Während der Veranstaltung erhalten Sie einen kurzweiligen Einblick in die Entwicklung dieses traditionellen Wirtschaftsstandortes, bekannt für Siemens Industriedampfturbinen, Doppelstockzüge und Birkenstock-Sandalen. Neue Impulse kommen dabei aus internationalen wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Fördermöglichkeiten im Rahmen des Strukturwandels.

Als letzter Programmpunkt wird der Präsident des Rates der Olga-Tokarczuk-Stiftung und der Direktor des Literaturhauses in Breslau - Herr Irek Grin einen kurzen Vortrag halten unter dem Titel: "Wenn sich die Geschichte ändert, dann ändert sich die Welt". Der Vortrag möchte einen kurzen Einblick in die Persönlichkeit der Nobelpreisträgerin, in die Geschichte sowie Programmplanung ihrer Stiftung sowie in die Restaurierung der durch die Stadt Breslau zur Verfügung gestellten Villa.

Für die Teilnehmer des Juni-Treffens hat die Stiftung eine besondere Überraschung vorbereitet - während der Veranstaltung werden die Bücher von Olga Tokarczuk - signiert durch die Schriftstellerin - zum Kauf angeboten. Eine komplette Liste der Titel samt Preisen finden Sie HIER.

Bitte beachten Sie, dass aus organisatorischen Gründen nur die Barzahlung möglich ist.

Im Anschluss an unser Treffen laden wir Sie gerne traditionell zu einem Get-together bei Wein und Imbiss ein.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, somit erbitten wir Ihre verbindliche Anmeldung bis spätestens, 22.06.2021.

Bitte beachten Sie bei der Anmeldung die wichtigen HINWEISE zu Covid-19 - Regelungen.

Für die Mitwirkung an der Veranstaltung bedanken wir uns bei unseren Partnern/Sponsoren: 

Zobacz również:

konferencje wydarzenia 50-071 Wrocław