To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Członkowie, partnerzy, goście EUROPA FORUM
już niedostępne -


Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM serdecznie zaprasza na spotkanie online na temat:

Prawo pracy w dobie COVID-19 - ryzyka i zagrożenia dla przedsiębiorców w związku z pandemią

Przedmiotem spotkania będą zmiany, jakie pojawiły się w przepisach dotyczących prawa pracy oraz wynikających z tego obowiązków dla pracodawcy.

Gośćmi spotkania będą Dr Paweł Bojarski, Wspólnik oraz Dr Piotr Nowak, kierownik Departamentu ds. ochrony danych osobowych Kancelarii Prawnej dr P. Bojarski i Wspólnicy sp. j.

Nasi eksperci przedstawią najważniejsze zmiany dokonane w ostatnim czasie w prawie pracy w związku z pandemią koronawirusa oraz wynikające ryzyka i zagrożenia dla przedsiębiorców w przypadku ich przeoczenia.

Część zmian wprowadzana była w toku ustaw tzw. tarcz antykryzysowych, zmieniających szereg, często niepowiązanych ze sobą przedmiotowo aktów prawnych. Brak przejrzystości w tym zakresie może prowadzić do ryzyka przeoczenia istotnej zmiany przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podczas spotkania zostaną przedstawione m.in. kwestie o obowiązkowym zawiadamianiu ZUS o umowach o dzieło, który stał się obligatoryjny od 1 stycznia b.r., ponadto porozmawiamy o nowej definicji pracy zdalnej, wprowadzonej w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją pracodawców i pracowników w dobie pandemii. Prelegenci przedstawią zasady jakimi cechuje się obecnie praca zdalna oraz zwrócą uwagę na najważniejsze zagrożenia związane z takim świadczeniem pracy.

Będziemy rozmawiać na temat zagrożeń i ryzyka, na jakie może być narażony pracodawca w związku z działaniami prewencyjnymi w przedmiocie zagrożenia epidemicznego, oraz o założeniach w kwestii obniżonego wynagrodzenia i wymiarze czasu pracy w przypadku przestoju ekonomicznego w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo link do wydarzenia. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom i będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język niemiecki.

Po spotkaniu od godz. 14.15 do 14.45 będzie możliwość indywidualnych rozmów B2B na platformie zoom.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu

Zespół Europa Forum

----------------------------------------------------------------

Der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis EUROPA FORUM lädt Sie herzlich zum Online-Treffen ein, das dem folgenden Thema gewidmet ist:

Recht in der Zeit von COVID-19 - Risiken und Gefahren für Unternehmer im Zusammenhang mit der Pandemie

Gegenstand dieses Meetings werden die Änderungen sein, die in den Vorschriften zum Arbeitsrecht vorgenommen wurden, sowie die Pflichten, die sich dadurch für Arbeitgeber ergeben.

Gäste des Treffens: Dr. Paweł Bojarski, Gesellschafter, und Dr. Piotr Nowak, Leiter der Abteilung für Schutz personenbezogener Daten von der Rechtskanzlei Kancelaria Prawna dr P. Bojarski i Wspólnicy sp. j.

Unsere Experten werden die wichtigsten Änderungen vorstellen, die in letzter Zeit im Bereich des Arbeitsrechts im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie vorgenommen wurden. Angezeigt werden auch die Risiken und Gefahren für Unternehmer, falls sie diese Vorschriften übersehen sollten.

Ein Teil der Änderungen wurde durch Gesetze eingeführt, sog. Anti-Krisen-Schilde, durch die eine Reihe von Rechtsakten, die häufig keine gegenständliche Verbindung haben, geändert wurde. Das Fehlen von Transparenz in diesem Bereich kann zu dem Risiko führen, eine wesentliche Änderung beim Betreiben einer wirtschaftlichen Tätigkeit zu übersehen.

Während des Treffens werden unter anderem Fragen zur obligatorischen Benachrichtigung der Sozialversicherungsanstalt ZUS über Werkverträge besprochen, die ab dem 1. Januar lfd. J. obligatorisch ist. Zudem werden wir über die neue Begriffsbestimmung der Arbeit im Homeoffice sprechen, die aufgrund der sich dynamisch ändernden Situation der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Zeit der Pandemie eingeführt wurde. Die Referenten werden die Grundsätze vorstellen, die derzeit für die Arbeit im Homeoffice kennzeichnend sind. Zudem werden sie auf die wichtigsten Gefahren hinweisen, die mit einer derartigen Arbeitsleistung verbunden sind.

Wir werden uns auch über die Gefahren und Risiken unterhalten, denen ein Arbeitgeber im Zusammenhang mit Präventivmaßnahmen aufgrund der epidemischen Gefahren ausgesetzt ist, sowie über die wichtigsten Voraussetzungen für eine reduzierte Vergütung und über das Arbeitsausmaß bei ökonomisch bedingter Betriebsunterbrechung/Betriebsschließung infolge der epidemischen Gefährdung.

Nach der Anmeldung erhalten Sie einen Link zu der Veranstaltung. Das Treffen findet auf der Zoom-Plattform statt und wird zweisprachig, in polnischer und deutscher Sprache, durchgeführt.

Im Anschluss an das Meeting besteht von 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr die Möglichkeit zu individuellen B2B-Gesprächen auf der Zoom-Plattform.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an diesem Meeting ein.

Ihr Europa Forum Team

Zobacz również:

konferencje