To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet wstępu dla członków EF / Eintrittskarte für EF-Mitglieder
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc
  Bilet wstępu dla osób niezrzeszonych / Eintrittskarte für Nicht-EF-Mitglieder
już niedostępne 100,00 zł -

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia Europa Forum,

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na nasze zbliżające się miesięczne spotkanie Europa Forum, które odbędzie się dnia 26 października 2023 roku.


Spotkanie to będzie poświęcone tematowi o dużej wadze i aktualności, a mianowicie:    

"Nowe Technologie AI i Transformacja Energetyczna - Rozwój i Wpływ na Zmiany Strukturalne."


Wydarzenie to odbędzie się o godzinie 18:00 w hotelu DoubleTree by Hilton, znajdującym się przy ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław.

Spotkanie rozpocznie się oficjalnym przywitaniem dwóch nowych członków naszego stowarzyszenia oraz prezentacjami ich przedsięwzięć.

Pan Thomas Richter, prezes firmy THOMAS RICHTER Küchen-& Objekteinrichtung, przedstawi siebie oraz swoją firmę, która tego lata dołączyła do grona firm członkowskich Europa Forum.

Następnie Pan Piotr Świtoń, założyciel Chopin Recitals Wrocław, zaprezentuje swój projekt, który w tym miesiącu również przyjął status członka oraz partnera w naszym stowarzyszeniu.

Kolejnym punktem naszego spotkania będzie prezentacja Pana Arkadiusza Żurka, długoletniego członka naszego stowarzyszenia reprezentującego firmę Instytut INTL. Pan Żurek przedstawi projekt MinGenTec, do którego został oddelegowany na okres 3 lat. Dowiemy się, jakie cele i zadania stoją przed projektem MinGenTec, a także wysłuchamy prelekcji pod tytułem "Wykorzystanie potencjału innowacyjnych technologii na rzecz mobilności przyjaznej dla klimatu i zasobów na przykładzie inicjatywy MinGenTec na Łużycach."

Kolejnym etapem będzie poszerzanie naszych horyzontów w dziedzinie Sztucznej Inteligencji. Pan Janusz Wrobel, ceniony ekspert w tej dziedzinie, Członek Zarządu Stowarzyszenia ITS Polska oraz Założyciel i współwłaściciel Spółki Neurosoft, przeprowadzi wykład na temat "Zastosowanie sztucznej inteligencji w inteligentnych systemach transportowych i bezpieczeństwie ruchu drogowego." Temat ten dotyczy nas wszystkich i ma kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości.

Zachęcamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w naszym spotkaniu oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Po prelekcjach zapraszamy do rozmów kuluarowych oraz poczęstunku.

Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na Państwa obecność na tym wyjątkowym wydarzeniu.

Szczegóły spotkania:

Data: CZWARTEK, 26 października 2023 roku

Godzina: 18:00

Miejsce: DoubleTree by Hilton

ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław

PROGRAM: Program Spotkania Miesięcznego w Październiku


Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Europa Forum
Sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Europa Forum,

der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis Europa Forum in Breslau lädt herzlich zum bevorstehenden Monatstreffen am 26. Oktober 2023 ein.

Dieses Treffen widmet sich einem wichtigen und aktuellen Thema:

Neue KI-Technologien und Energiewende -

Entwicklung und Auswirkungen auf den Strukturwandel


Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr im DoubleTree by Hilton Hotel, welches sich in der ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław befindet.


Unser Monatstreffen wird mit der offiziellen Begrüßung von zwei neuen Mitgliedern unseres Vereins sowie Präsentationen ihrer Projekte eröffnet.

Herr Thomas Richter, Geschäftsführer der Firma THOMAS RICHTER Küchen-& Objekteinrichtung, wird sich und sein Unternehmen vorstellen, das in diesem Sommer unserem Kreis der Mitgliedsunternehmen beigetreten ist.

Anschließend wird Herr Piotr Świtoń, Gründer von Chopin Recitals Wrocław, sein Projekt vorstellen, das diesen Monat ebenfalls den Status des EF-Mitglieds und Partners in unserem Verein erhalten hat.

Ein weiterer Programmpunkt wird die Präsentation von Herrn Arkadiusz Żurek sein, einem langjährigen Mitglied unseres Vereins, der das Unternehmen Instytut INTL vertritt. Herr Żurek wird das MinGenTec-Projekt vorstellen, dem er für einen Zeitraum von 3 Jahren zugewiesen wurde. Wir werden mehr über die Ziele und Aufgaben des MinGenTec-Projekts erfahren und einen Vortrag mit dem Titel "Nutzung der Potenziale innovativer Technologien für eine klima- und ressourcenschonende Mobilität am Beispiel der Initiative MinGenTec in der Lausitz" hören.

Sodann werden wir unsere Kenntnisse im Bereich der Künstlichen Intelligenz erweitern können. Herr Janusz Wrobel, ein angesehener Experte auf diesem Gebiet, Vorstandsmitglied des ITS Polska (Verband der Intelligenten Transportsysteme) sowie Mitbegründer und Mitinhaber der Firma Neurosoft, wird einen Vortrag zum Thema "Anwendung der künstlichen Intelligenz in intelligenten Verkehrssystemen und bei der Straßenverkehrssicherheit" halten. Dieses Thema betrifft uns alle und hat eine entscheidende Bedeutung für unsere Zukunft.

Wir laden Sie herzlich zu unserer Veranstaltung ein und ermutigen Sie zur aktiven Teilnahme an den Diskussionen. Nach den Vorträgen laden wir Sie zu Gesprächen bei Fingerfood und Wein ein.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme an diesem besonderen Ereignis.

Veranstaltungsdetails:

Datum: DONNERSTAG, den 26. Oktober 2023

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: DoubleTree by Hilton

ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław

PROGRAMM: Programm des Monatstreffens im Oktober


Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Europa Forum Team

Zobacz również:

konferencje wydarzenia 50-414 Wrocław