To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet wstępu dla członków EF / Eintrittskarte für EF-Mitglieder
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc
  Bilet wstępu dla osób niezrzeszonych / Eintrittskarte für Nicht-EF-Mitglieder
już niedostępne 100,00 zł -

Szanowni Członkowie i Goście Europa Forum,

Polsko-Niemiecko Stowarzyszenie Gospodarcze Europa Forum we Wrocławiu serdecznie zaprasza na nadchodzące spotkanie miesięczne, które odbędzie się 30 listopada 2023 roku o godzinie 18:00.

To spotkanie poświęcone będzie ważnemu i aktualnemu tematowi:

Ewolucja rynku pracy: Perspektywy i wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polsko-niemieckiego.

Wydarzenie to odbędzie się o godzinie 18:00 w hotelu

DoubleTree by Hilton, znajdującym się przy ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław.


Spotkanie listopadowe będzie okazją do pogłębienia zrozumienia zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce i Niemczech w erze globalizacji. Prezentacje na ten temat będą prowadzone przez dwie wybitne prelegentki:

Prof. Dr. Joanna Ozga, obecnie Dziekan Wydziału i Kierownik Katedry Ogólnej Ekonomii oraz Międzynarodowego Zarządzania Przedsiębiorstwem na uczelni Hochschule Fulda - University of Applied Sciences, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowym i jest współpracowniczką naukową na Wydziale Zarządzania Publicznego, Kierunku Ekonomii Uniwersytetu w Kassel.

Prof. Dr. Elwira Gross, Członek Zarządu Dyrektorów Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, jest ekspertem w zarządzaniu organizacją, rynkiem pracy i CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna odpowiedzialność biznesu). Posiada imponujące portfolio publikacji oraz doświadczenie w organizacjach międzynarodowych.

Obie prelegentki podzielą się spojrzeniem na wyzwania i możliwości, jakie niesie ze sobą ewolucja rynków pracy w kontekście polsko-niemieckim. Ich prezentacje skupią się na aspektach międzynarodowej współpracy, różnicach kulturowych w pracy, digitalizacji oraz podejściu nowych pokoleń do świata zawodowego.


Razem z naszymi cenionymi prelegentkami zgłębimy temat, który stanowi istotną część przyszłości rynku pracy w obu krajach.

Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na Państwa obecność na tym wyjątkowym wydarzeniu.

Szczegóły spotkania:

Data: CZWARTEK, 30 listopada 2023 roku

Godzina: 18:00

Miejsce: DoubleTree by Hilton

ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław

Sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Europa Forum,

der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis Europa Forum in Breslau lädt herzlich zum bevorstehenden Monatstreffen am 30. November 2023 um 18:00 Uhr ein.

Dieses Treffen widmet sich einem wichtigen und aktuellen Thema:

"Die Evolution des Arbeitsmarktes: Perspektiven und Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung des deutsch-polnischen Kontextes"

Die Veranstaltung wird um 18:00 Uhr im Hotel DoubleTree by Hilton, in der ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław, stattfinden.


Das November-Treffen bietet Gelegenheit, das Verständnis für die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt in Polen und Deutschland im Zeitalter der Globalisierung zu vertiefen. Die Präsentationen zu diesem Thema werden von zwei herausragenden Referentinnen gehalten:

Prof. Dr. Joanna Ozga, Dekanin der Fakultät und Inhaberin des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre insbesondere internationale Unternehmensführung an der Hochschule Fulda - University of Applied Sciences, verfügt über umfangreiche Erfahrung im internationalen Management und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Public Management, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel.

Prof. Dr. Elwira Gross-Gołacka, Mitglied des Vorstands der Stiftung der Universität Warschau, ist eine Expertin für Organisationsmanagement, Arbeitsmarkt und CSR (Corporate Social Responsibility - Unternehmenssoziale Verantwortung). Sie verfügt über ein beeindruckendes Portfolio an Veröffentlichungen und Erfahrungen in internationalen Organisationen.

Beide Referentinnen werden Einblicke in die Herausforderungen und Möglichkeiten geben, die die Fortentwickelung der Arbeitsmärkte im deutsch-polnischen Kontext mit sich bringt. Ihre Präsentationen werden sich auf Aspekte der internationalen Zusammenarbeit, kulturelle Unterschiede in der Arbeit, Digitalisierung sowie das Verständnis neuer Generationen von Fachkräften konzentrieren.


Gemeinsam mit unseren hoch angesehenen Referentinnen werden wir das Thema vertiefen, das einen wesentlichen Teil der Zukunft der Arbeitsmärkte in beiden Ländern darstellt.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme an dieser besonderen Veranstaltung.


Veranstaltungsdetails:

Datum: Donnerstag, 30. November 2023

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: DoubleTree by Hilton

ul. Podwale 84, 50-414 Breslau


Zobacz również:

konferencje wydarzenia 50-414 Wrocław