To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Prelegenci

Piotr Ciompa - ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich. Menadżer, w latach 80. działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wiceprezes Polskiej Agencji Prasowej (1997-2001). W 2010 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej".

Jan Koziar - wieloletni członek Narodowego Centrum Własności Pracowniczej w Stanach Zjednoczonych (National Center for Employee Ownership), ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawach demokracji gospodarczej, członek wspierający Unii Własności Pracowniczej (Polska), członek Rady Fundacji "Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego", wieloletni propagator własności pracowniczej w Polsce. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności, uhonorowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych legitymacją oraz odznaką działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Krzysztof Ludwiniak - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - 1970 r. Na emigracji w USA od 1973 do 1989. Studia prawa i biznesu - University of Texas at Austin - 1974-1977. Działalność gospodarcza w branży sprzętu morskiego. Konsultant, dyrektor i szef oddziału europejskiego ESOP Services Inc., Scottsville, VA, USA. Członek Rady Dyrektorów Europejskiej Federacji Akcjonariatu Pracowniczego (EFES) z siedzibą w Brukseli. Współzałożyciel i wiceprezes Unii Własności Pracowniczej w Warszawie. Współautor Parlamentarnego Projektu Ustawy o Przekształceniach Własnościowych 1990 roku. Twórca koncepcji Leasingu Pracowniczego, tzw. polskiego ESOP-u. Działalność doradcza w zakresie zagadnień akcjonariatu pracowniczego i prywatyzacji. Autor antologii "Pracownik Właścicielem" (1989) i licznych publikacji z zakresu akcjonariatu pracowniczego i przekształceń własnościowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2000 r.

Jerzy Wratny - polski uczony, profesor nauk prawnych. Autor kilkuset prac naukowych z dziedziny polskiego i europejskiego prawa pracy oraz z dziedzin pokrewnych. Członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2002-2006, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz wielu towarzystw i rad naukowych. Obecnie zatrudniony w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz WSHiP im. Łazarskiego, a także INP PAN.


Moderacja:
Rafał Woś - polski dziennikarz i publicysta ekonomiczny, związany w latach 2009-2015 z "Dziennikiem Gazetą Prawną", od października 2015 do września 2018 z tygodnikiem "Polityka", a następnie z "Tygodnikiem Powszechnym". Laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej (2011, w kategorii prasa). Nagrodzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego 2013 - wyróżnienie. Nominowany do szeregu nagród, m.in.: Grand Press w kategorii publicystyka (2012), Nagrody im. Barbary Łopieńskiej (2014, wywiad prasowy), XVIII edycji, Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego oraz do Studenckiej Nagrody Dziennikarskiej MediaTory w kategorii "NawigaTOR". W listopadzie 2014 Rafał Woś otrzymał nominację do nagrody Grand Press Economy. 21 kwietnia 2015 został laureatem Nagrody im. Dariusza Fikusa. W 2015 otrzymał Grand Press Economy. Wydał trzy książki: "Dziecięca choroba liberalizmu" (2014), "To nie jest kraj dla pracowników" (2017), "Lewicę racz nam zwrócić, Panie!"(2019).