To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Program

II Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

Program

Cel: wzmocnienie rad pracowników, nagłośnienie tematyki partycypacji pracowniczej
Odbiorcy: członkowie rad pracowników, pracownicy, dziennikarze, politycy
Termin i miejsce: 5 grudnia (czwartek) 2019, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Organizatorzy: Instytut Spraw Obywatelskich
Partnerzy: Koło Naukowe Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego


10:30

-

11:15

     Rejestracja, poranna kawa

11:15

-

11:35

     Otwarcie Forum: 13 lat kampanii obywatelskiej na rzecz rad pracowników

     Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich

11:35

-

13:35

     Panel dyskusyjny: Dlaczego i jak warto wzmocnić rady pracowników?

     - Piotr Ciompa
     - Jan Koziar

     - Krzysztof Ludwiniak
     - Jerzy Wratny


      Moderator: Rafał Woś

13:35

-

14:30

     Przerwa na posiłek i rozmowy w kuluarach (sieciowanie)

14:30

-

16:00

     Dobre praktyki rad pracowników

     Wystąpienia 3 członków rad pracowników, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, 

     w obszarach:

     - jak mobilizować pracowników do wzmocnienia rady?

     - jak osiągać sukcesy w działaniach rady?

     - jak rozmawiać z zarządem?

16:00

-

16:05

     Zakończenie Forum, Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.