The future of bench chemistry - webinarium

17 Czerwca 2021, 13:00-15:00 (Czwartek)

MS Teams,

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet wstępu na webinarium
17 Czerwca 2021, 11:00

Zapraszamy Państwa na webinarium poświęcone najnowszym trendom i osiągnięciom w obszarze nauk chemicznych wspieranych sztuczną inteligencją (AI).

Naszym gościem będzie kierownik laboratorium firmy IBM w Zurichu, dr Teodoro Laino. Niezwykłe osiągnięcia zespołu dr Laino, które będą kanwą jego prezentacji, ukazują z jednej strony ogromny potencjał naukowy i komercyjny, jaki drzemie w interdyscyplinarności, z drugiej zmuszają do refleksji nad przyszłością tradycyjnej chemii laboratoryjnej (ang. bench chemistry).

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, który pozwolił zespołowi dr Laino "przeczytać" z jej wykorzystaniem wszystkie powiązane publikacje naukowe oraz dokonać odkrycia nowej wiedzy, dowodzą, że możliwości analizy i syntezy sztucznej inteligencji już dzisiaj przewyższają analogiczne zdolności pojedynczych osób, a nawet zespołów naukowych. Dbając o przyszłość, faktu tego nie da się zignorować, nie poznawszy choćby jego podstawowych elementów.

Podczas webinarium będziemy szukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

1. Na czym polega metodologia Accelerated Development i dlaczego jest ona ważna - przypadek opracowania nowego materiału fotorezystywnego?

2. Jak powszechna jest ta metodologia? Czy praktykowana jest ona jedynie przez firmę IBM, czy każda duża firma technologiczna jest już zaangażowana w rozwój tej metodologii?

3. Jaka jest przyszłość chemii laboratoryjnej w perspektywie szybkiego rozwoju metod obliczeniowych i możliwości, które one oferują?

4. Które obszary chemii mogą najbardziej skorzystać na tej cyfrowej rewolucji?


Zachęcamy przed spotkaniem do zapoznania się z jego tematyką, jak również z biografią naszego gościa: dostępne są one na stronie informacyjnej, stworzonej dla Państwa specjalnie na tę okazję.

> Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim <


Do zobaczenia!


[ENG]

We would like to invite you to a webinar about the latest trends and achievements in the field of chemical sciences supported by artificial intelligence (AI).

Our special guest is Teodoro Laino Ph.D. manager of IBM Research Europe. The remarkable achievements of Mr. Laino's team, which will be the basis for his presentation, show, on the one hand, the enormous scientific and commercial potential of interdisciplinarity, and on the other, force reflection on the future of traditional laboratory chemistry (bench chemistry).

The dynamic development of artificial intelligence, which allowed Laino's team to "read" all related scientific publications with its use and to discover new knowledge, proves that the possibilities of analyzing and synthesizing artificial intelligence already surpass the analogous abilities of individuals and even research teams.

During the webinar we will look for answers to the following questions:

1. What is the Accelerated Development methodology and why is it important - a case of developing a new photoresist material?

2. How common is this methodology? Is it practiced only by IBM, or is every big technology company already involved in the development of this methodology?

3. What is the future of laboratory chemistry in view of the rapid development of computational methods and the possibilities they offer?

4. Which areas of chemistry can benefit most from this digital revolution?

Before the meeting, we encourage to get acquainted with its topics, as well as the biography of our guest: they are available on the dedicated information page.

> The webinar will be conducted in English <

Zobacz również:

inne Badania naukowe Chemia Sztuczna inteligencja Technologia