GAMEDEV & CREATIVE CAREERS EXPO 2022

23 Kwietnia 2022, 09:00 (Sobota) - 24 Kwietnia 2022, 16:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
--- read in English below ---

Szukasz pracy? Chciałbyś rozpocząć przygodę z niezwykle dynamiczną i kreatywną branżą jaką jest gamedev? A może jesteś specjalistą poszukującym nowych wyzwań lub zarządzasz firmą współpracującą z branżami kreatywnymi? Koniecznie odwiedź Gamedev & Creative Careers Expo 2021. Zapoznasz się bezpośrednio z ofertą studiów tworzących gry wideo, podwykonawców dla branży, wydawców, agencji PR, firm IT, dystrybutorów, nawiążesz nowe kontakty i znajomości - zarówno na stoiskach, jak i podczas prezentacji w ramach "WHY NOT TO JOIN US?".
UWAGA: bezpłatna karta wstępu JOBS PASS uprawnia do udziału TYLKO drugiego dnia imprezy, 24 kwietnia 2022 r.

Looking for a job? Would you like to start an adventure with the extremely dynamic and creative industry that is gamedev? Or maybe you are a specialist looking for new challenges? Be sure to visit Gamedev & Creative Careers Expo 2022. You will get acquainted directly with the offer of game studios, subcontractors for the industry, publishers, PR agencies, IT companies, distributors, establish new contacts - both at the stands and during company presentations "WHY NOT TO JOIN US?".
REMEMBER: the free JOBS PASS admission card entitles you to participate ONLY on the second day of the event, April 24, 2022.
JOBS PASS

--- read in English below ---

Szukasz pracy? Chciałbyś rozpocząć przygodę z niezwykle dynamiczną i kreatywną branżą jaką jest gamedev? A może jesteś specjalistą poszukującym nowych wyzwań lub zarządzasz firmą współpracującą z branżami kreatywnymi? Koniecznie odwiedź Gamedev & Creative Careers Expo 2021. Zapoznasz się bezpośrednio z ofertą studiów tworzących gry wideo, podwykonawców dla branży, wydawców, agencji PR, firm IT, dystrybutorów, nawiążesz nowe kontakty i znajomości - zarówno na stoiskach, jak i podczas prezentacji w ramach "WHY NOT TO JOIN US?".
UWAGA: bezpłatna karta wstępu JOBS PASS uprawnia do udziału TYLKO drugiego dnia imprezy, 24 kwietnia 2022 r.

Looking for a job? Would you like to start an adventure with the extremely dynamic and creative industry that is gamedev? Or maybe you are a specialist looking for new challenges? Be sure to visit Gamedev & Creative Careers Expo 2022. You will get acquainted directly with the offer of game studios, subcontractors for the industry, publishers, PR agencies, IT companies, distributors, establish new contacts - both at the stands and during company presentations "WHY NOT TO JOIN US?".
REMEMBER: the free JOBS PASS admission card entitles you to participate ONLY on the second day of the event, April 24, 2022.

24 Kwietnia 2022, 16:00 bezpłatny
--- read in English below ---

Karta wstępu Business Pass przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli firm z sektora gamedev i branż kreatywnych oraz profesjonalistów działających aktywnie na zasadach świadczenia usług b2b: programistów, grafików, muzyków, ilustratorów, animatorów, specjalistów marketingu i PR, testerów, designerów, tłumaczy, analityków, producentów. Umożliwia dostęp do wszystkich wydarzeń w ramach obu dni (Business Day oraz Jobs Day) imprezy oraz ceremonii przyznania nagród Creative Employer 2022 i Afterparty w dniu 23 kwietnia.

The Business Pass is intended primarily for representatives of companies from the gamedev sector and creative industries as well as professionals active on the basis of B2B services: programmers, graphic designers, musicians, illustrators, animators, marketing and PR specialists, testers, designers, translators, analysts, producers. It allows access to all GCCE events during both days (Business Day and Jobs Day) and the Creative Employer 2022 Awards Ceremony & Afterparty on April 23 evening.
BUSINESS PASS

--- read in English below ---

Karta wstępu Business Pass przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli firm z sektora gamedev i branż kreatywnych oraz profesjonalistów działających aktywnie na zasadach świadczenia usług b2b: programistów, grafików, muzyków, ilustratorów, animatorów, specjalistów marketingu i PR, testerów, designerów, tłumaczy, analityków, producentów. Umożliwia dostęp do wszystkich wydarzeń w ramach obu dni (Business Day oraz Jobs Day) imprezy oraz ceremonii przyznania nagród Creative Employer 2022 i Afterparty w dniu 23 kwietnia.

The Business Pass is intended primarily for representatives of companies from the gamedev sector and creative industries as well as professionals active on the basis of B2B services: programmers, graphic designers, musicians, illustrators, animators, marketing and PR specialists, testers, designers, translators, analysts, producers. It allows access to all GCCE events during both days (Business Day and Jobs Day) and the Creative Employer 2022 Awards Ceremony & Afterparty on April 23 evening.

24 Kwietnia 2022, 16:00 356,70 zł

Piąta edycja Międzynarodowych Targów i Konferencji Gamedev and Creative Careers Expo 2022 to wydarzenie poświęcone nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami, a osobami i firmami chcącymi współpracować w branży gier wideo i pokrewnych sektorach kreatywnych.

GCCE 2022 odwiedzi kilka tysięcy osób chcących rozwijać swoje kariery w branżach kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem gamedevu, którzy dodatkowo będą mieli okazję wziąć udział w prezentacjach i szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie projektowania, tworzenia i sprzedaży gier wideo.

Wydarzenie jest adresowane do programistów, grafików, muzyków, ilustratorów, animatorów, specjalistów marketingu i PR, testerów, designerów, tłumaczy, analityków, producentów. Zapraszamy zarówno profesjonalistów i przedstawicieli firm zainteresowanych relacjami na poziomie B2B, jak również osoby dopiero poszukujące swojego miejsca w gamedevie, w tym uczniów i studentów.

Stąd podział na dwa dni: Business Day (23 kwietnia) oraz Jobs Day (24 kwietnia), na który wstęp jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.

Organizatorem GCCE jest wydawca magazynów Pixel, PSX Extreme oraz serwisu www.pixelpost.pl, a także corocznego Festiwalu Gier Pixel Heaven.

-------

The 5th edition of the International Gamedev and Creative Careers Expo 2022 is an event which creates the opportunity to establish contacts between employers and people and companies willing to cooperate in the video game industry and related creative sectors.

GCCE 2022 will be visited by several thousand people who want to develop their careers in the creative industries with particular emphasis on gamedev, who will additionally have the opportunity to take part in presentations and trainings increasing their skills in the field of designing, creating and selling video games.

The event is addressed to programmers, graphic designers, musicians, illustrators, animators, marketing and PR specialists, testers, designers, translators, analysts and producers. We invite both professionals and representatives of companies interested in B2B relations, as well as people who are just looking for their place in gamedev, including students.

That is why the event consists of two days: Business Day (April 23) and Jobs Day (April 24), admission to which is free for all interested guests.

The organizer of GCCE is the publisher of Pixel and PSX Extreme gaming magazines and the www.pixelpost.pl service, as well as the annual Pixel Heaven Games Festival & More.

www.gcce.eu 

Zobacz również:

konferencje Gamedev Gry video Kreatywność wydarzenia Warszawa