To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Grupa Wyszechradzka
Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego - eksporterów, które odbędą się 18 kwietnia 2023 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowie, pt.:

"WARUNKI WEJŚCIA NA RYNKI GRUPY WYSZEHRADZKIEJ (CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY) - ASPEKTY FORMALNO - PRAWNE Z ELEMENTAMI RÓŻNIC KULTUROWYCH"

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

 • charakterystyka rynków Czech, Słowacji i Węgier
 • założenie i prowadzenie działalności, wymogi, podatki
 • negocjacje umów handlowych - jak osiągnąć zamierzone cele?

Warsztaty prowadzone będą przez Zbigniewa Popowskiego - International MBA. Specjalistę z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości i finansach. Współorganizatora i partnera zagranicznych misji gospodarczych. Zajmuje się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji.

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • konsultacje indywidualne
 • zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

https://www.fgsa.pl; e-mail: [email protected]

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

www.efszkolenia.pl; e-mail: [email protected]

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Harmonogram zajęć:

09.45 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 11.30 I blok szkoleniowy

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 II blok szkoleniowy

13.15 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 15.00 III blok szkoleniowy

15.00 - 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów


Zakres warsztatów:

Ogólna charakterystyka rynków Czech, Słowacji i Węgier:

 • uwarunkowania makro i mikroekonomiczne
 • demografia
 • historia i kultura
 1. Swoboda gospodarcza, struktura i logika jurysdykcji.
 2. Założenie i prowadzenie działalności, wymogi, podatki.
 3. Bariery - licencje, certyfikaty, świadectwa.
 4. Negocjacje umów handlowych - jak osiągnąć zamierzone cele?
 5. Case study - Przykład skutecznego wejścia polskiej firmy na rynek słowacki.
Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Częstochowa