Rynki Gruzji i Kazachstanu

27 Kwietnia 2023, 10:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Gruzja i Kazachstan
Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 27 kwietnia 2023 r. w Biurowcu Łętowski Consulting, ul. Staszica 20, Jaworzno, pt.:

"WARUNKI WEJŚCIA NA WYBRANE RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ ASPEKTY FORMALNO- PRAWNE Z ELEMENTAMI RÓŻNIC KULTUROWYCH - rynki Gruzji i Kazachstanu"

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

 • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzia marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
 • sposoby weryfikacji kontrahentów

Prowadzący - ekspert: Piotr Guzowski - Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Wykładowca SGH z zakresu zagadnień dotyczących gospodarek rynków wschodnich. Specjalista z zakresu eksportu oraz importu na rynki zagraniczne, w szczególności rynki kaukaskie. Prelegent podczas wielu spotkań informacyjnych organizowanych na terenie całej Polski. Praktyk posiadający duże doświadczenie
w internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • konsultacje indywidualne
 • zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8
40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

[email protected]

https://www.fgsa.pl

Jaworznicka Izba Gospodarcza

ul. F. Chopina 94
43-600 Jaworzno

tel.: +48 577 750 128

[email protected]

https://www.jig.jaw.pl

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213
00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

[email protected]

www.efszkolenia.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim

Ramowy program spotkania pt.:


"WARUNKI WEJŚCIA NA WYBRANE RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ ASPEKTY FORMALNO- PRAWNE Z ELEMENTAMI RÓŻNIC KULTUROWYCH - rynki Gruzji i Kazachstanu"

Harmonogram zajęć:

09.45 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 11.00 Spotkanie informacyjne w sprawie dostępności środków pomocowych dla przedsiębiorców w woj. śląskim

11.00 - 12.30 I blok szkoleniowy

12.30 - 12.45 Przerwa kawowa

12.45 - 14.15 II blok szkoleniowy

14.15 - 14.30 Przerwa kawowa

14.30 - 16.00 III blok szkoleniowy

16.00 - 16.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów:

Gospodarka i prawo międzynarodowe  (ze szczególnym naciskiem na Kazachstan i Gruzję)

 • charakterystyka rynków, zarys sytuacji społecznej i gospodarczej
 • możliwości dla inwestorów zagranicznych
 • mechanizmy prawne usprawniające prowadzenie biznesu
 • prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych, umów handlowych w transakcjach eksportowych, bezpieczeństwo transakcji
 • źródła finansowania działalności eksportowej
Marketing międzynarodowy 
 • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
 • partnerzy handlowi oraz pośrednicy występujący w obrocie międzynarodowym
 • najskuteczniejsze metody marketingowe
 • wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej - handel elektroniczny
Różnice kulturowe w komunikacji i negocjacjach
 • różnice kulturowe, zachowania biznesowe na rynkach Gruzji i Kazachstanu
 • struktury i główne elementy procesu komunikacji
 • zasady protokołu, dobre obyczaje i etykieta w biznesie

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Jaworzno