International GasShow 2020 Exhibition & More

14 October 2020, 09:00 (Wednesday) - 15 October 2020, 16:00 (Thursday)

See on the map

Join the event
  Name Available until Net price VAT Quantity
Karta wstępu VISITOR PASS uprawnia do wstępu na część targową Międzynarodowych Targów GasShow 2020 & More w ciągu obu dni trwania imprezy. Dodatkowo nieodpłatnie każdy gość otrzyma na miejscu drukowany katalog targowy połączony z Przeglądem Polski Rynek LPG & CNG 2020. VISITOR PASS

The VISITOR PASS admission card entitles you to enter the exhibition part of the International GasShow 2020 & More during both days of the event.

15 October 2020, 16:30 0,00 zł %
Karta wstępu VIP PASS uprawnia do wstępu na część targową Międzynarodowych Targów GasShow 2020 & More, udziału w konferencji LPG, CNG, LNG - PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKÓW oraz dostęp do strefy Biznes (25 marca). Ponadto każdy gość otrzyma na miejscu komplet materiałów informacyjnych, zawierających m. in. drukowany katalog targów wraz z Przeglądem Polski Rynek LPG & CNG 2020 oraz upominki od partnerów i wystawców wydarzenia.

UWAGA: liczba dostępnych kart jest ograniczona, o akceptacji zgłoszeń decyduje ich kolejność.
VIP PASS

The VIP PASS admission card entitles you to enter the exhibition part of the International GasShow 2020 & More, participate in the LPG, CNG, LNG - MARKET DEVELOPMENT PROSPECTS conference and access to the Business Zone (March 25). NOTE: the number of cards available is limited, the order of acceptance decides.

15 October 2020, 16:30 490,00 zł 23%

Międzynarodowe Targi i Konferencja GasShow to od lat największe e Europie wydarzenie branży LPG / CNG / LNG. Duży,ustabilizowany rynek oraz położenie geograficzne sprawiają, że w imprezie biorą udział wystawcy i goście z całego świata, w tym m. in. z Włoch, Turcji, Holandii,Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Rosji, Węgier, Słowenii, Chorwacji,Serbii, Albanii, USA, a także krajów Ameryki Południowej oraz Azji. Ponad 100 wystawców, tysiące gości, konferencje, warsztaty, szkolenia, wydarzenia specjalne, pokazy, premiery produktów... Zarezerwuj swoje miejsce już dziś!

Więcej informacji: gasshow.pl 

International GasShow 2020 Exhibition & More is one of the world's largest events in the LPG / CNG / LNG industry. Thanks to Poland's stable market and geographical location it has attracted visitors from all over the world, including Italy, Turkey, the Netherlands, Germany, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Ukraine, Russia, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Albania, USA, and many South American and Asian countries. There will be more than 100 exhibitors, 5000+ visitors, conferences, workshops, training sessions, special events, demonstrations, new product launches... Join now! 
More information: gasshow.pl