International GasShow & Autoservice Expo 2022

20 October 2022, 09:00 (Thursday) - 21 October 2022, 16:00 (Friday)

See on the map

This event has already ended. We invite you to other interesting events ).
Join the event
  Name Available until Net price VAT Quantity
Karta wstępu VISITOR PASS uprawnia do wstępu na część targową Międzynarodowych Targów GasShow 2022 & More w ciągu obu dni trwania imprezy. Dodatkowo nieodpłatnie każdy gość otrzyma na miejscu drukowany katalog targowy połączony z Przeglądem Polski Rynek LPG & CNG 2022. VISITOR PASS

The VISITOR PASS admission card entitles you to enter the exhibition part of the International GasShow 2022 & More during both days of the event.

sold out 0,00 zł % -
Karta wstępu VIP PASS uprawnia do wstępu na część targową Międzynarodowych Targów GasShow 2022 & More, udziału w konferencji LPG, CNG, LNG - PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKÓW oraz dostęp do Strefy Biznes (20 października). Ponadto każdy gość otrzyma na miejscu komplet materiałów informacyjnych, zawierających m. in. drukowany katalog targów wraz z Przeglądem Polski Rynek LPG & CNG 2022 oraz upominki od partnerów i wystawców wydarzenia.

UWAGA: liczba dostępnych kart jest ograniczona, o akceptacji zgłoszeń decyduje ich kolejność.
VIP PASS

The VIP PASS admission card entitles you to enter the exhibition part of the International GasShow 2022 & More, participate in the LPG, CNG, LNG - MARKET DEVELOPMENT PROSPECTS conference and access to the Business Zone (13 April). NOTE: the number of cards available is limited, the order of acceptance decides.

sold out 490,00 zł 23% -

Międzynarodowe Targi i Konferencja GasShow to od lat największe e Europie wydarzenie branży LPG / CNG / LNG. Duży, ustabilizowany rynek oraz położenie geograficzne sprawiają, że w imprezie biorą udział wystawcy i goście z całego świata, w tym m. in. z Włoch, Turcji, Holandii, Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Rosji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Albanii, USA, a także krajów Ameryki Południowej oraz Azji. Ponad 100 wystawców, tysiące gości, konferencje, warsztaty, szkolenia, wydarzenia specjalne, pokazy, premiery produktów... 

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś!

Więcej informacji: gasshow.pl 

International GasShow 2022 Exhibition & More is one of the world's largest events in the LPG / CNG / LNG industry. Thanks to Poland's stable market and geographical location it has attracted visitors from all over the world, including Italy, Turkey, the Netherlands, Germany, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Ukraine, Russia, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Albania, USA, and many South American and Asian countries. There will be more than 100 exhibitors, 5000+ visitors, conferences, workshops, training sessions, special events, demonstrations, new product launches... 
Join now! 
More information: gasshow.pl