HackCarpathia

6 Kwietnia 2024, 08:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  UCZESTNIK
już niedostępne -

ENGLISH BELOW

=====

HackCarpathia: Największy Hackathon w Rzeszowie!

Data: 6-7 kwietnia 2024 

Miejsce: Podkarpackie Centrum Innowacji

OrganizatorzyWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie & Podkarpackie Centrum Innowacji

Zapraszamy do udziału w HackCarpathia (www.hackcarpathia.pl), wydarzeniu, które ma ambicję stać się jednym z największych hackathonów we Wschodniej Polsce i jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Naszym celem jest zgromadzenie utalentowanych uczestników, gotowych do tworzenia innowacyjnych projektów i eksplorowania dwóch fascynujących kategorii otwartych.

PULA NAGRÓD: 10 000 PLN … i ciągle rośnie!

Kategorie:

 1. Gaming: Twórz gry, eksploruj nowe pomysły i wykorzystaj swoją kreatywność, aby zaprezentować innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gier komputerowych.
 2. Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego: Skup się na lotnictwie i kosmonautyce, poprawie jakości życia i ochrony zdrowia, innowacjach w motoryzacji oraz dziedzinie informacji i telekomunikacji. Poszukujemy koncepcji, które mogą rewolucjonizować te obszary.

Dodatkowe Kategorie:

 • Istnieje możliwość pojawienia się dodatkowych kategorii od partnerów wydarzenia! Będziemy na bieżąco informować uczestników o ewentualnych nowościach.

Dla uczestników:

 • Zespoły o rozmiarze od 1 do 6 osób. Rejestrujecie się indywidualnie, jednak w formularzu możecie wpisać nazwę swojego zespołu.
 • Indywidualne i grupowe zgłoszenia są mile widziane.
 • Uczestnicy nie muszą być studentami WSIiZ! Zapraszamy zarówno osoby już pracujące, licealistów, jak i studentów innych uczelni.
 • Mentorzy będą dostępni, aby udzielić wsparcia, odpowiadać na pytania i udzielać konsultacji przez cały czas trwania wydarzenia.
 • Bezpłatna konferencja! Prelegenci zaprezentują inspirujące i fascynujące prezentacje, które poszerzą horyzonty uczestników
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! KAŻDY Z ZAAKCEPTOWANYCH UCZESTNIKÓW OTRZYMA POTWIERDZENIE UDZIAŁU.

Cel: HackCarpathia ma na celu nie tylko promowanie innowacyjnych rozwiązań, ale także tworzenie platformy do kreatywnych eksperymentów i współpracy między pasjonatami technologii, projektowania i biznesu.

Dołącz do nas, aby wspólnie kształtować przyszłość technologii i innowacji!

=========

HackCarpathia: The Biggest Hackathon in Rzeszow!

Date: April 6-7, 2024

Location: The Podkarpackie Centre for Innovation

Organizers: University of Information Technology and Management in Rzeszow & Podkarpackie Centre for Innovation

Join HackCarpathia (https://hackcarpathia.pl/), an event aspiring to be one of the biggest hackathons in Eastern Poland and a major event in Europe. Our goal is to gather talented participants to create innovative projects in two exciting open categories.

PRIZE POOL: 10,000 PLN ... and growing!

Categories:

 1. Gaming: Create games, explore new ideas, and use your creativity to present innovative solutions in computer games.
 2. Smart Specializations of the Podkarpackie Region: Focus on aviation and space, improving life quality and healthcare, automotive innovations, information technologies and telecommunications. We are looking for concepts that can revolutionize these areas.

Additional Categories:

 • There might be additional categories from event partners! We will keep participants informed about any updates.

For participants:

 • Teams of 1 to 6 people. Register individually, but you can enter your team name in the form.
 • Both individual and group entries are welcome.
 • Participants don't have to be students of the : University of Information Technology and Management! We welcome working professionals, high school students, and students from other universities.
 • Mentors will be available to provide support, answer questions, and offer consultations throughout the event.
 • Free conference! Speakers will present inspiring and fascinating talks that will broaden the horizons of participants.

LIMITED SPOTS AVAILABLE! EACH ACCEPTED PARTICIPANT WILL RECEIVE A CONFIRMATION OF PARTICIPATION.

Goal: HackCarpathia aims not only to promote innovative solutions but also to create a platform for creative experiments and collaboration between technology enthusiasts, designers, and business people.

Join us to shape the future of technology and innovation together!

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Rzeszów