Finansowanie handlu zagranicznego

17 Kwietnia 2023, 10:00 (Poniedziałek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Finansowanie handlu zagranicznego
Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego - eksporterów, które odbędą się 17 kwietnia 2023 r.
w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowie, pt.:

"FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO"

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

 • finansowanie i zabezpieczenie transakcji w obrocie międzynarodowym
 • ryzyko w transakcjach zagranicznych i stosowane zabezpieczenia
 • dofinansowanie działalności eksportowej - jak pozyskać wsparcie z środków UE?

Warsztaty prowadzone będą przez Zbigniewa Popowskiego - International MBA. Specjalistę z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości i finansach. Współorganizatora i partnera zagranicznych misji gospodarczych. Zajmuje się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji.

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • konsultacje indywidualne
 • zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.


Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

https://www.fgsa.pl; e-mail: [email protected]


Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

www.efszkolenia.pl; e-mail: [email protected]

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Ramowy program spotkania pt.:

"FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO"

Harmonogram zajęć:

09.45 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 11.30 I blok szkoleniowy

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 II blok szkoleniowy

13.15 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 15.00 III blok szkoleniowy

15.00 - 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów:

 1. Finansowanie i zabezpieczenie transakcji w obrocie międzynarodowym.
 2. Ryzyko w transakcjach zagranicznych i stosowane zabezpieczenia.
 3. Test gotowości do eksportu - analiza przedsiębiorstwa przed "wyjściem" za granicę.
 4. Dofinansowanie działalności eksportowej - jak pozyskać wsparcie z środków UE?
 5. Case study - Finansowanie sprzedaży maszyn na Węgry.Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Częstochowa