Homeopatia jako narzędzie Recall Healing

4 Lipca 2020, 10:00 (Sobota) - 5 Lipca 2020, 18:00 (Niedziela)

Online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Homeopatia jako narzędzie RECALL HEALING poziom 3
już niedostępne 890,00 zł -
  Homeopatia poziom III + nagranie webinarium poziom I
już niedostępne 1 691,00 zł -
  Homeopatia poziom III + nagranie webinarium poziom I + nagranie webinarium poziom II
już niedostępne 2 295,00 zł -
  Homeopatia poziom III + nagranie webinarium poziom II
już niedostępne 1 691,00 zł -
  Homeopatia poziom III - cena do 28 czerwca
już niedostępne 850,00 zł -

Jeśli ktoś nie brał udziału w I i II poziomie kursu, możliwość dokupienia nagrania kursu.

Program całego cyklu kursów (trzy poziomy) Homeopatia jako narzędzie Recall Healing.

Dr Piotr Pałagin

  • Czym jest HOMEOpatia
  • Część wspólna homeopatii i GNM (Germańskiej Nowej Medycyny)
  • Proporcja "biologicznego" i "psychicznego" w homeopatii
  • Pojęcie konstytucji homeopatycznej. Typ = konstytucja homeopatyczna = lekarstwo
  • Możliwe kierunki rozwoju choroby. "Drzewo życia". Konstytucja: "Człowiek"
  • Odczucia "klienta" co do własnego zdrowia i choroby. Adekwatność i nieadekwatność
  • Stosunek wewnętrznego obrazu siebie do obiektywnej rzeczywistości. "Norma statystyczna"
  • Konstytucje rozpowszechnione i rzadkie. "Filogeneza powtarza ontogenezę"
  • Stopnie i gradacje tożsamości, własnej obecności i zaangażowania w swoim życiu oraz stopień "wpisania się" własnego życia w życie ogółu.

Poziomy podobieństwa:

- "Jestem normalny"

- "Jestem taki, jak wszyscy"

- "Jestem taki, jak moi rodacy"

- "Jestem taki, jak mój ród i rodzina"

- "Jestem taki, jak moje najbliższe otoczenie, znajomi i przyjaciele. My jesteśmy razem"

- "Wszyscy jesteśmy tacy, jak członkowie naszej grupy, klasy, zespołu"

- "Wszyscy jesteśmy jednomyślni"

- "Jestem taki, jakim chce mnie widzieć mój partner. Jesteśmy podobni"

- "Jestem taki, jakim chce mnie widzieć mój zespół, mój przełożony, mój nauczyciel"

- "Jestem taki, jakim chce mnie widzieć car, król, patriarcha, prezydent (Putin)"

- "Jestem taki, jakim chce mnie widzieć Bóg"

- "Jestem Bogiem"

MIAZMAT - rodzaje chorób "homeopatycznych". Stopień przejawiania i kierunku rozwoju MIAZMATU

MIAZMAT PSORA - kierunek choroby z zewnątrz do środka. Poziom "FAKTU"
Główne lekarstwa: SULFUR, CALCAREA CARBONICA (OSTREARUM)

- stany związane z przetrwaniem człowieka w "trudnych warunkach" otaczającego świata.

- "ludzie - dzieci". Hiperpasywność

- wypić - zjeść - wdychać - wydychać - przetrawić - wydzielić

- "JA jestem dzieckiem swoich rodziców i zakładnikiem całej mojej rodziny, rodu, kraju"

- konflikty rodu, rodziny, wzajemne relacje rodziców i przodków

- w większości chorób komórek i tkanki ENDODERMY

- "To" dzieje się ze mną fizycznie w rzeczywistości

- najpierw mówię TAK (+tkanka), a potem mówię NIE (-tkanka)

- "CHOROBY" błon śluzowych większej krzywizny żołądka, jelita cienkiego i grubego, wątroby, trzustki, gruczołu ślinowego i innych gruczołów związanych z układem trawiennym, pęcherzyków płucnych, błony śluzowej kanalików nerkowych oraz gładkimi mięśniami gardła, przełykiem, żołądkiem, jelitami, macicą i niektórymi innymi organami

- stadium ORALNE rozwoju osobowości

MIAZMAT SYCOSIS - kierunek choroby z wnętrza na zewnątrz. Poziom "WARTOŚCI"
Główne lekarstwa: MEDORRHINUM, CALCAREA PHOSPHORICA

- stany związane z głęboką fizyczną, neurologiczną i psychiczną traumą oraz z zaburzeniami
w narządach zmysłów i sposobach postrzegania i odzwierciedlania rzeczywistości oraz z zaburzeniami określonych instynktów

- "Ludzie - nastolatki". Hiperaktywność

- walczyć - szukać - znaleźć - nie poddawać się

- "JA określam swoją tożsamość w zespole, w zawodzie, w społeczeństwie, z partnerem"

- konflikty w relacjach z partnerami, bliskimi, przyjaciółmi i wrogami

- dotyczy w większości chorób komórek i tkanki EKTODERMY

- "To" dzieje się w mojej wyobraźni, "To" tak postrzegam i odczuwam

- najpierw mówię NIE (-tkanka), a potem mówię TAK (+tkanka)

- "CHOROBY" związane z mechanizmami fizycznej, neurologicznej i psychicznej traumy, wpływające na stan nerwów, systemu nerwowego, mózgu, analizatorów i narządów zmysłów oraz epidermy - górnej warstwy skóry i wszystkich pochodnych tkanek skóry. Ponadto są to choroby związane z mięśniami oskrzeli i tchawicy, z kanalikami gruczołów mlecznych, naczyniami wieńcowymi i żyłami, przewodnim rytmem serca i centrum oddechowym, błoną śluzową gardła i mniejszej krzywizny żołądka oraz odbytnicy, przewodami trzustki i dróg żółciowych, z błoną miedniczek i pęcherza, ze szkliwem zębów, itd.

- stadium ANALNE rozwoju osobowości

MIAZMAT DYSKRASIA - kierunek choroby jednocześnie ze środka na zewnątrz i do wewnątrz. Poziom "BYTU". Główne lekarstwa: MERCURIUS, CALCAREA FLUORICA.

- stany związane ze słabością dziedziczną określonych odruchów i nawyków oraz ze strumieniem wydarzeń i cyklów życia

- "ludzie dorośli" aktywnie poszukujący siebie, szukający swojej drogi, przemiany i nowego życia

- "Żyć czy nie żyć" - oto jest pytanie. A jeśli żyć to: jak, kiedy, gdzie, po co, z kim

- Określam siebie w zależności od różnych związków przyczynowo-skutkowych, sytuacji, relacji, wydarzeń życiowych, sensów i treści.

- wewnętrzne konflikty człowieka ze sobą i podobnymi osobami posiadającymi energię podobną do jego konstytucji, myślokształtami, istotami i symbolami

- dotyczy w większości chorób komórek i tkanki MEZODERMY

- "To" dzieje się na pograniczu realnego i wirtualnego, wewnętrznego i zewnętrznego, nie wiem, gdzie właściwie się to dzieje. Wydaje Mi się czasami, że "To" wszystko jest moją prawdą i moim życiem, a czasami - że to wszystko tylko wydaje Mi się

- jeśli najpierw wydaje się, że mówię TAK (+tkanka), to w rzeczywistości okazuje się NIE (-tkanka) - stara mezoderma. Natomiast gdy najpierw wydaje się, że mówię NIE (-tkanka), to w rzeczywistości okazuje się TAK (+tkanka) - nowa mezoderma

- "CHOROBY" związane z tkanką łączną: kości, ścięgna, więzadła, derma (skóra), zęby, włosy, paznokcie. Także są to "choroby" stawów, kręgosłupa, opłucnej, otrzewnej, osierdzia. Poza tym tkanki gruczołu mlecznego, jajników i jąder, śledziony, krwi i limfy.

- stadium GENITALNE rozwoju osobowości

Etapy rozwoju homeopatii. "Podstawowa zasada" homeopatii. Potencje homeopatyczne.

Tablica substancji, właściwości, poziomów, mechanizmów i czynnościMinerały

rośliny

zwierzęta

człowiek

ALCHEMIA:

Ciało mentalne

Ciało astralne

Ciało eteryczne

ciało fizyczne

POZIOMY

Świadomość

podświadomość

fizjologia

biologia

MECHANIZMY

Myślokształty

obrazy wewnętrzne

przeżycia

choroby

CZYNNOŚCI

Myśli

obrazy

energia

ciało

Programy rodzinne. Powtarzające się cykle. Spirala choroby

- Przyspieszenie i spowolnienie biologicznego/psychicznego przeżywania czasu. Teoria Władimira Dilmana. Ontologiczny model starzenia się. Zmieniająca się z biegiem czasu wrażliwość receptorów przysadki mózgowej na działania hormonów peryferyjnych wyrażająca się wzorem

- "Prawidłowe" i "nieprawidłowe" cykle powtarzających się wydarzeń. Cykl niezależności. Czas linearny i cykliczny. Numerologia, symbolika

- Wzrastająca entropia. Chaos i porządek. Formuła Einsteina

- Prawo oktaw. Przejście na nowy poziom. Transformacja

KONFLIKT - ekstremalne rozwiązanie określonej sprzeczności wewnętrznej na poziomie ciała, psychiki, duszy

Aplikacja lekarstwa homeopatycznego to prowokacja kontrolowanego "kryzysu epileptoidalnego" służącego rozwiązaniu konfliktu. Lekarstwo homeopatyczne "przedstawia" określony konflikt świadomości zwiększając "wrażliwość" wobec tego konfliktu. To "zmusza" klienta by zwrócił uwagę na konflikt. Lekarstwo konstruuje w świadomości klienta holistyczny hologram, materializuje konkretne przeżycia, emocje i uczucia, przejawia ukryte i "zapomniane" dotychczas objawy, mechanizmy, życzenia, frustracje, obrazy i sny

LEKARSTWO PSORYCZNE ("choroby" związane z endodermą) - wywołuje obowiązkowe nasilenie objawów i pogorszenie stanu, na przykład: pojawienie się wysypki na skórze. Klient wreszcie zauważa to, czego przez dłuższy czas nie chciał widzieć, słyszeć czy odczuwać. Lekarstwo gwarantowanie "kontroluje" te wszystkie objawy i stany "kryzysu epileptoidalnego", a klient przy pomocy lekarstwa homeopatycznego odpowiadającego konfliktowi, uświadamia sobie i rozwiązuje konflikt. Ma to miejsce nawet w tych przypadkach, gdy w ogóle nie chciał rozmawiać z terapeutą na temat swoich uczuć, przeżyć czy powiązanych z jego "chorobą" wydarzeń życiowych i mechanizmów, które według opinii specjalisty od GNM, są doniosłe dla rozwoju jego "choroby". "Klient psoryczny" znajdujący się z reguły na oralnym etapie rozwoju osobowości, nie jest gotowy omawiać z terapeutą głębokich problemów osobistych, nawet jeśli przyszedł on do terapeuty jako do psychologa. Natomiast dosyć łatwo jest z nim pracować, gdyż jego główny konflikt jest ewidentnie widoczny, mimo jego prób ukrycia go.

LEKARSTWO SYCOSIS ("choroby" związane z ektodermą), spektakularnie, natychmiast i "raz na zawsze" "uzdrawia" klienta. Co prawda po pewnym czasie objawy wracają, ale klient ma już nadzieję na szczęśliwą przyszłość, a terapeuta czy specjalista od GNM ma wtedy możliwość nawiązania głębokiego dialogu z klientem. Takie natychmiastowe "uzdrowienie" następuje dlatego, że klient przychodzi z reguły w momencie szczytowym "kryzysu epileptoidalnego", kiedy już nie może być gorzej, a lekarstwo homeopatyczne (dobrane odpowiednio do konfliktu ektodermy) łagodzi niektóre lub większość objawów fizycznych, w ten sposób odciążając system nerwowy i narządy zmysłów klienta. Każdy specjalista od GNM wie, że właśnie takie zaburzenia systemu nerwowego i narządów zmysłów są główną przyczyną fizycznego, psychicznego, moralnego i duchowego cierpienia klienta z "chorobami" ektodermy


Symboliczny cykl życia człowieka. Ekstrawersja - Introwersja. Indywidualne - Zbiorowe. 4 fazy cyklu życiowego. Cyferblat życia. Idee Pitagorasa. 12 par konfliktów - 12 par lekarstw homeopatycznych wykorzystywanych przy rozwiązywaniu tych konfliktów

MAMA - TATA - JA

PULSATILLA / AURUM METALLICUM

FAŁSZYWY - PRAWDZIWY - ISTNIEJĄCY

PHOSPHORUS / PLUMBUM

MATERIALNE - SUBTELNE - EWOLUCJA

SILICEA / ARGENTUM NITRICUM

Konflikty drugiej fazy. Świadomość indywidualna

MOJE - NIE MOJE - ZIEMSKIE

HYOSCYAMUS / PLATINA

ŻEŃSKI - MĘSKI - TWÓRCZY

NATRUM MURIATICUM / NUX VOMICA

DZIECIĘCY - RODZICIELSKI - OSOBISTY

CINA / LYCOPODIUM

Konflikty trzeciej fazy. Świadomość społeczna

WEWNĘTRZNE - ZEWNĘTRZNE - TY (MIŁOŚĆ)

ADRENALINA / BELLADONNA

WYMYŚLONE - ARCHETYPOWE - OCZEKIWANE

STAPHYSAGRIA / ARNICA

JAWNE - TAJNE - REWOLUCJA

THUJA / OPIUM

Konflikty czwartej fazy. Nieświadomość zbiorowa

EGOISTYCZNY - ALTRUISTYCZNY - BOSKIE

JOD / ARSENICUM

DOBRE - ZŁE - IDEALNE

ANACARDIUM / ACONITUM

NIEŚWIADOME - ŚWIADOME - UNIWERSALNE

IGNATIA / COFFEA

"KRESY", "ŻYWIOŁY", "ĆWIERCIE". Możliwe rozszerzenie kontekstu symbolicznego. Niektóre sprzeczności. Praca wewnętrzna. Homeopatia jako sposób istnienia homeopaty


Uczestniczki/y szkolenia po ukończeniu trzech poziomów otrzymują ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU NA DRUKACH MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Osoby powtarzające kurs w ramach Szkoły IWW - prosimy o kontakt mailowy [email protected] w celu otrzymania kodu promocyjnego upoważniającego do udziału w kursie z 50% rabatem.

Zobacz również:

szkolenia