To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja bezpłatna
Wyprzedane Brak wolnych miejsc"Żyjemy dzięki temu, co dostajemy, ale prawdziwy sens życia odnajdujemy dzieląc się z innymi".
We make a living by what we get, but we make a life by what we give.
Winston Churchill


Witam serdecznie,

jestem w pełni przekonany, że aby móc efektywnie wspierać naszych pracowników i ich liderów potrzebujemy jeszcze silniej niż kiedykolwiek wspierać, mobilizować i uczyć się od siebie nawzajem. Prawdopodobnie nigdy wcześniej od naszych umiejętności, wiedzy i przywództwa nie zależało tak wiele.

Dlatego też z ogromną przyjemnością inicjuję Ogólnopolski Program HR Razem # Mentoring w Zmianie. To kolejna, po uruchomieniu regularnych Konferencji HR Razem Online inicjatywa integrująca środowisko, dzięki której mobilizujemy się i budujemy HR Razem. Wierzymy bowiem, że w dzisiejszych nadzwyczajnych okolicznościach, tylko jednocząc siły możemy mądrze oddziaływać na otaczającą nas rzeczywistość.


IDEA PROGRAMU

HR Razem # Mentoring w Zmianie to nietypowy i innowacyjny program, w ramach którego Senior HR Leaderzy będą wspierać menedżerów HR podczas spotkań w małych grupach. Współpraca z Mentorami będzie odbywała się w 6-8 osobowych zespołach, w formie cyklicznych spotkań odbywających się co 2 tygodnie przez okres ok. 5 miesięcy. Z uwagi na nadzwyczajny czas - przewidujemy sesje on-line o długości ok. 90 min.

Program mentoringowy to praktyczny sposób na wspieranie się nawzajem i wykorzystanie najważniejszego naszego kapitału - siebie samych, naszych chęci, wiedzy, doświadczeń i możliwości. Uczestnicy - Mentee będą mogli dokonać wyboru swoich Mentorów w drugiej połowie maja, start Programu przewidujemy z początkiem czerwca a jego zakończenie - pod koniec września.


DALSZE INFORMACJE

Więcej informacji znajduje się w kolejnych zakładkach tego wydarzenia oraz w Regulaminie.

  • Wartość (link)
  • Kim są Mentorzy? (link)
  • Kto może być Mentee? Zasady udziału w Programie Mentoringowym (link)
  • Kontakty (link)


ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

Ta idea nie mogłaby przeistoczyć się w rzeczywistość bez ludzi. W tym miejscu pozwolę sobie serdecznie podziękować całemu zespołowi, osobom które przez ostatnie miesiące intensywnie pracowały nad jego przygotowaniem i organizacją. Są to również osoby, do których należy kierować wszystkie ewentualne pytania i wątpliwości :

  • Joanna Sosnowska - Lider Projektu - j.sosnowska@coachwise.org; 607 278775
  • Ireneusz Zyzański - Lider Merytoryczny - i.zyzanski@coachwise.org; 508 784771

oraz

  • Anna Stecko - Koordynator Operacyjny, Sprzedaż - a.stecko@coachwise.org; 605 836084
  • Bożena Prędkopowicz - Komunikacja, Sprzedaż - b.predkopowicz@coachwise.org; 603 805 695


Jestem przekonany, że aktywny udział w Programie przyniesie Państwu dużą wartości i satysfakcji zawodową.


Z serdecznymi pozdrowieniami,

Paweł Sopkowski
Prezes CoachWise S.A.

Zobacz również:

inne