IV Forum Energetyki Rozproszonej. Jak rozwijać energetykę rozproszoną?

9 Maja 2022, 09:00 (Poniedziałek)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na wydarzenie
już niedostępne -


W imieniu organizatorów zapraszamy na "IV Forum Energetyki Rozproszonej. Jak rozwijać energetykę rozproszoną", które odbędzie się 9 maja br. Akademickim Centrum Kultury Klub Studio na terenie kampusu AGH w Krakowie.

Debata w trakcie IV Forum będzie koncentrować się na kluczowych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. W ramach Forum przewidujemy prezentację projektu Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce oraz dyskusję nad jej założeniami w gronie kluczowych interesariuszy.

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach IV Forum będą zarówno politycy odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych, środowisk naukowych oraz administracji centralnej i samorządowe.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w Forum do jednego przedstawiciela instytucji. 
  • Zgłoszenie chęci udziału musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Po potwierdzeniu, osoby zarejestrowane otrzymają dalsze informacje organizacyjne na podany adres e-mail.
Organizatorami IV Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Przewodniczącym Rady Konsorcjum jest Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, a członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Partnerem IV Forum Energetyki Rozproszonej jest
Województwo Małopolskie


Program wydarzenia [PDF]


09:00 - 10:15        Sesja 1 Lokalny wymiar transformacji energetycznej


09:00 - 09:15          Otwarcie konferencji

 Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 

 Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego


09:15 - 09:35         Gość Specjalny: Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska (2019-2021),

Prezydent COP24

Bezpieczeństwo energetyczne i energetyka rozproszona - co dalej?


09:35 - 09:50          Aspekty klimatyczne i środowiskowe transformacji energetycznej

 Paweł Sałek, Etatowy Doradca Prezydenta RP


09:50 - 10:15          Wręczenie nagrody "Kreator nowej energetyki"


10:15 - 10:30         Przerwa


10:30 - 11:15         Sesja 2 Jaka strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce?

Moderator: Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza 


10:30 - 10:40         Założenia strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

Krzysztof Heller, Infostrategia


10:40 - 11:15         Ile zasobów rozproszonych i OZE w polskim miksie energetycznym? 

Dyskusja panelowa

Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Zarządu Forum Energii

Wojciech Myślecki, Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii Wytwarzania Energii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej


11:15 - 12:00         Sesja 3 Uwarunkowania systemowe rozwoju energetyki rozproszonej

Moderator: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych 


11:15 - 11:30         Wystąpienie wprowadzające - Rola regulatora w rozwoju energetyki rozproszonej 

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki


11:30 - 12:00         Dyskusja panelowa

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

Tomasz Sikorski, Wiceprezes Zarządu PSE SA

Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej


12:00 - 12:15         Przerwa


12:15 - 13:15        Sesja 4 Jak rozwijać energetykę rozproszoną? - rekomendacje branży

Moderator: Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii


12:20 - 12:35          Efekty ekonomiczne rozwoju zasobów energetyki rozproszonej

Sławomir Kopeć, Łukasz Lach, Akademia Górniczo-Hutnicza  


12:35 - 13:15         Dyskusja panelowa

Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Paweł Lachman, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Janusz Starościk, Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Konrad Świerczek, Akademia Górniczo-Hutnicza

Artur Zawisza, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego


13:15 - 14:00         Przerwa


14:00 - 14:45         Sesja 5 Energetyka rozproszona dla przemysłu

Moderator: Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 


14:05 - 14:45         Dyskusja panelowa

Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 

Michał Kempa, Federacja Przedsiębiorców Polskich

Marek Niezgódka, Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji w Lubelskim Uniwersytecie Medycznym

Bogusław Ochab, Prezes Zarządu ZGH Bolesław 

Tomasz Ślęzak, Członek Zarządu i Dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, ArcelorMittal Poland


14:45 - 15:45        Sesja 6 Mechanizmy finansowe wspierania lokalnych inicjatyw energetycznych

Moderator: Olgierd Dziekoński, Związek Województw RP


14:50 - 15:45         Dyskusja panelowa 

      Anna Kornecka, Dyrektor Instytutu Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Marcin Kozdroń, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Limanowej  

Zbigniew Michniowski, Związek Miast Polskich

Jacek Nowocień, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju


15:45 - 16:00         Przerwa


16:00 - 16:45         Sesja 7 - podsumowująca


16:00 - 16:30         Dyskusja otwarta, głosy z sali    

Moderator: Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza


16:30 - 16:45          Podsumowanie IV Forum i zapowiedź dalszych działań

Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Robert Lizak, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych


16:45                      Zamknięcie Forum: Rafał Wiśniowski, Prorektor AGH ds. Współpracy

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Zobacz również:

konferencje Energetyka Klastry Nauka wydarzenia Kraków