To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Każdy pełnoletni uczestnik Forum Edukacji Realnej może wziąć udział w wydarzeniu.
Uczniowie wchodzą bez rejestracji tylko za okazaniem legitymacji uczniowskiej.
Udział w IV Forum Edukacji Realnej

Każdy pełnoletni uczestnik Forum Edukacji Realnej może wziąć udział w wydarzeniu.
Uczniowie wchodzą bez rejestracji tylko za okazaniem legitymacji uczniowskiej.

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

IV Forum Edukacji Realnej:


Szkoła realnej komunikacji: jak zbudować nowoczesną szkołę w oparciu o dialog nauczycieli, uczniów i rodziców?

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych przy Bednarskiej Szkole Realnej zaprasza na IV Forum Edukacji Realnej, którego gospodarzem i głównym organizatorem będzie Akademia Talentów Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej w Białymstoku.

Celem Wydarzenia jest integrowanie i inspirowanie osób zainteresowanych realną zmianą jakości edukacji w Polsce. Osób pasjonujących się edukacją, troszczących się o przyszłość polskiej młodzieży i zagwarantowanie jej wykształcenia adekwatnego do potrzeb współczesnego świata.

Zaproszenie na IV Forum Edukacji Realnej kierujemy w szczególności do:

 • nauczycieli szkół, którzy chcą doskonalić system edukacji,
 • uczniów, którzy chcą mieć wpływ na swój proces edukacji,
 • pracowników wyższych uczelni i organizacji zajmujących się rozwojem i współtworzeniem edukacji,
 • pracodawców zainteresowanych dobrą edukacją przyszłych pracowników,
 • samorządów stawiających na edukację jako czynnik rozwoju,
 • rodziców pragnących nowoczesnej edukacji dla swoich dzieci.

W ramach Forum będziemy chcieli przekazywać wizję szkoły wypracowaną podczas tworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, ale od początku pomyślaną jako idea warta propagowania w całym kraju. Myślimy o szkole, która:

 • obok realizowanej na dobrym poziomie edukacji ogólnej zapewnia kształcenie specjalistyczne, dające praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy;
 • inspiruje i rozwija zainteresowania uczniów, uświadamia, że pasja w przyszłości może się stać zawodem;
 • przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania w realnym świecie, uczy samodzielności, odpowiedzialności, pracy zespołowej i projektowej, sprawności komunikacyjnej, posługiwania się technologią cyfrową;
 • jest demokratycznie współtworzona przez uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów, którzy wspólnie dbają o przyjazną atmosferę, sprzyjającą indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia;
 • stawia na ciągły rozwój jako naturalną cechę swojego funkcjonowania;
 • poddaje krytycznej ocenie swoje działania i ich efekty, starając się sprostać wyzwaniom stawianym przez coraz szybciej zmieniający się świat.

Pragniemy by Forum stanowiło miejsce wymiany myśli, idei i najlepszych wzorców z zakresu edukacji. Zależy nam, by uczestnicy nie tylko dzielili się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i osiągnięciami, lecz również opowiedzieli o trudnościach i formułowali pytania, wyznaczające kierunki poszukiwań najlepszych rozwiązań.

Szczególne miejsce w programie IV Forum zajmie temat komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Mamy nadzieję wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Jak budować nowoczesną szkołę we współpracy i przy zaangażowaniu rodziców?
 • Jak tworzyć atmosferę dialogu i wzajemnego zaufania pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami?
 • Jak wypracować wspólny cel i wizję szkoły?
 • Jak korzystać ze współczesnych narzędzi do wzajemnej wymiany informacji.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://fer.edu.pl/

Organizatorzy
   
Finansowanie

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.


         


Program IV Forum Edukacji Realnej

15 listopada, piątek

8:30-9:00. Rejestracja

9:00-9:15. Rozpoczęcie Forum i przywitanie uczestników

Marta Małecka, Akademia Talentów - Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej i Bartek Małecki, Bednarska Szkoła Realna

Część I: Edukacja Realna

9:15-10:00  "Edukacja realna jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata"

Dorota i Janusz Fiett, twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej i inicjatorzy Forum Edukacji Realnej

10:00-11:00. "Edukacja Realna w praktyce - wyzwania związane z tworzeniem szkół realnych i perspektywy rozwoju edukacji realnej."

Debata z udziałem dyrektorów i założycieli istniejących szkół realnych:

 • Dorota i Janusz Fiett, twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej,
 • Alexandra Drozd, twórczyni i dyrektor Wawerskiej Szkoły Realnej,
 • Agnieszka Kantor-Kołodyńska, twórczyni i dyrektor Lubelskiej Szkoły Realnej,
 • Marta Małecka, twórczyni Białostockiej Szkoły Realnej.

Prowadzenie: Bartek Małecki, Bednarska Szkoła Realna.

11:00-11:15. Przerwa kawowa

11:15-12:45. "Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami jako podstawa funkcjonowania nowoczesnej szkoły"

Prezentacje przedstawicieli szkół realnych:

 • Marcin Demkowski, Lubelska Szkoła Realna,
 • Alina Łukawska, Wawerska Szkoła Realna,
 • Bartek Małecki, Bednarska Szkoła Realna.

Część II: Inspiracje

12:45-13:30.  "Standardy dobrej edukacji"

Katarzyna Hall, inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji, od lat, na różnych szczeblach, zajmująca się zarządzaniem w edukacji, obecnie prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja i dyrektor Instytutu Dobrej Edukacji, Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011.

13:30-13:45. Przerwa kawowa

13:45-15:15.

1) Czy warto marzyć tworząc szkołę?

Agnieszka Kudraszow, z wykształcenia architekt, sercem harcerka, społecznik, urodzona organizatorka, dla której nie istnieją rzeczy niemożliwe, jej drugie imię to przygoda. Współzałożycielka Fundacji trzy czte ry!, Leśnej Szkoły Puszczyk w Białymstoku, Przedszkola Leśnego Puszczyk, inicjatorka powołania Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych.

2) "Racjonalnie czy emocjonalnie? O budowaniu relacji międzyludzkich na drodze nowoczesnej edukacji"

Katarzyna Szorc, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, pedagog i psycholog, zajmuje się problematyką inteligencji emocjonalnej w przestrzeni edukacyjnej.

3) "Pasja i twórczość - czy jest na nie miejsce we współczesnej szkole"

Beata Kunat, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, pedagog, trener kreatywności, identyfikuje uzdolnienia i talenty.

15:15-16:15. Przerwa obiadowa

Warsztaty

16:15-17:30. "Szkolny rezonator - skuteczna komunikacja między nauczycielami, uczniami, rodzicami"

Warsztaty w podgrupach. Prowadzenie: Janusz Fiett, Bednarska Szkoła Realna

17:30-18:00.  Podsumowanie i Zakończenie Forum

Dorota i Janusz Fiett, Bednarska Szkoła Realna

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do programu.

Zobacz również:

konferencje Edukacja alternatywna wydarzenia 15-062 Białystok