To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości | Jak nie drukować w 3D, czyli efektywne wykorzystanie technologii przyrostowych

dostępnych: 19

już niedostępne -

Wydarzenie ma na celu pogłębienie świadomości o technologiach przyrostowych: ich zaletach w aplikacjach, a także wadach i różnicach w porównaniu z metodami obróbki konwencjonalnej. Rynek zdaje sobie sprawę z istnienia druku 3D, ale nie do końca rozumie i widzi jego zastosowanie we współczesnym świecie.

W czasie prelekcji dowiesz się:

  • jakie wyróżniamy technologie w zakresie druku 3D i w jakich aplikacjach się najlepiej sprawdzą?
  • komu przydaje się druk 3D?
  • kiedy i co drukować?
  • dlaczego tak tanio/drogo, czyli jakie są główne czynniki wyceny
------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna:

1.Administratorem danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail: [email protected], tel. 58 880 21 50.

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3.Dane będą przetwarzane w następujących celach:

3.1.w celu udziału w wydarzeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO;

3.2.w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku tj. publikacji w domenach należących do Administratora, publikacji w materiałach promocyjnych Administratora (np. ulotki/broszury/filmy); publikacji na oficjalnych profilach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO;

3.3.w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994 r. o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:

4.1.trwania wydarzeniu lub do czasu cofnięcia zgody oraz po zakończeniu wydarzenia w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 4.2.do czasu cofnięcia zgody;

4.3.do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8 poniżej;

5.Podanie danych jest:

5.1.dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu dla których dane zostały zebrane (zapis na wydarzenie);

5.2.dobrowolne (wizerunek).

6.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową w szczególności wynikające z oferty wsparcia lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: [email protected].

Oraz przy formularzu rejestracji zgodę do zaznaczenia:

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia - jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni jako Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych w zakresie określonym w poniższej Klauzuli Informacyjnej RODO. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane tj. udział w wydarzeniu.

Zobacz również:

inne wydarzenia Gdynia