Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego (2019)

21 Stycznia 2020, 11:00-14:00 (Wtorek)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.Podobnie jak w latach poprzednich, Konferencja Naukowa pn. Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego jest organizowana jest przez:

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"
 • ANAGMIS - Ocena Rozwoju JST

Tematem przewodnim konferencji, podobnie jak w latach poprzednich, pozostają społeczne, prawne, gospodarcze i zarządcze aspekty zrównoważonego rozwoju.

Tradycyjnie jeden dzień poświęcony jest na wystąpienia naukowe, natomiast drugi - na wręczenie nagród i wyróżnień dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dwóch terminach:

Pierwszy dzień obrad odbędzie się: 3.XII.2019

Adres: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (Gmach Główny Politechniki Warszawskiej), Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

Program I dnia konferencji (link)

Drugi dzień obrad odbędzie się: 21.I.2020

Adres: Sejm Rzeczypospolitej, Sala Kolumnowa Sejmu, ulica Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. 

Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, uczestnictwo w drugim dniu konferencji (który odbywa się na terenie Sejmu RP) wymaga rejestracji. Proszę skorzystać z dostępnego powyżej przycisku.

Program II dnia konferencji (link)
Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej "RODO", Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie adekwatnym do realizacji celu przeprowadzenie i udokumentowania Konferencji Naukowej pt. "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego".
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia i udokumentowania konkursu - podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w Konferencji Naukowej pt. "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego".
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania Konferencji Naukowej pt. "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego".
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 12. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Warszawa