To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej
już niedostępne -

Rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce pociąga za sobą możliwości zawodowe dla wchodzących na rynek pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów oraz absolwentów studiów wyższych. Proces ten nie jest pozbawiony jednak wyzwań. Zostały one zdiagnozowane w dokumencie "Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.". W odpowiedzi na te wyzwania w okresie od 20.04.2022 r. do 10.04.2024 r. Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" (lider projektu) wraz z Partnerami: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) powzięły projekt: "Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej", zakładający m.in. opracowanie i uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przeszkolenie doradców zawodowych, a w efekcie lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb branży oraz przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w nowo powstającym sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa na wydarzenie. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

PROGRAM

14:30 - 14:50 (sala 1C) Uroczyste przywitanie i prezentacja raportu dla szkół zawodowych i techników, ukazującego potencjał w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

 • dr Tomasz Solarski (Towarzystwo Edukacje "Wiedza Powszechna")

14:50-15:00 (sala 1C) Prezentacja Przewodnika sektora morskiej energetyki wiatrowej dla doradców zawodowych

 • Izabela Klonowska-Hincka (ekspertka branży morskiej, popularyzatorka wiedzy o offshore wind, menedżerka projektów morskich)

15:00-16:30 (sala 1C) Panel dyskusyjny: Doradztwo zawodowe i ścieżki kariery w morskiej energetyce wiatrowej i sektorze gospodarki morskiej. Przygotowanie młodego pokolenia na wyzwania w tych sektorach.

Moderator: Izabela Klonowska- Hincka

Paneliści:

 • Monika Piekarz (Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
 • Katarzyna Abramowicz (Sieć Gdyńska Doradztwa Zawodowego)
 • Anna Dukowska (Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego / Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie)
 • Katarzyna Burda-Kosałka (Centrum Rozwoju Talentów)
 • Małgorzata Kazubska (Fundacja Katalyst Education)
 • dr Joanna Nawój-Połoczańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Doradztwo zawodowe i edukacyjne "Przed Siebie")
 • Magdalena Haber (Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o.)
 • Martyna Stolińska (DNV Poland sp. z o.o.)
 • Jadwiga Sztelwander-Zięba (Deltamarin sp. z o.o.)
 • Hanna Majewska (Polskie Forum Technologii Morskich, poprzednio Wartsila Ship Design i Wartsila Polska)

14:30-15:00 (sala 1A) Panel dyskusyjny: Przyszłość jest teraz. Jak edukacja społeczna może kształtować liderów w sektorze offshore" - dyskusja na temat roli edukacji społecznej w budowaniu świadomości i przygotowywaniu przyszłych pracowników w branży morskiej energetyki wiatrowej

Moderator: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG (Koordynator wiodący Grupy 5 "Edukacja społeczna", powołanej w celu realizacji założeń Porozumienia Sektorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska)

Paneliści:

 • Mariusz Witoński (Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej)
 • Bogusz Pniewski("CRIST OFFSHORE" Spółka z o.o.)
 • Agnieszka Bondarenko (PWK OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku)
 • Małgorzata Babska (RWE)

16:30 - 16:40 (sala 1C) Zakończenie i podsumowane spotkania

 • dr Tomasz Solarski (Towarzystwo Edukacje "Wiedza Powszechna")

Projekt "Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej" korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 


Aktualizacja:17:10  01.03.2024

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Gdańsk