To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
już niedostępne -

Grupa wiekowa: dla dorosłych

Język prowadzenia: polski

PL | Czy umiemy w siostrzeństwo? O mocy płynącej z solidarności kobiet i osób kobiecych - Spotkanie-warsztat, na którym spróbujemy nie tylko porozmawiać o siostrzeństwie, jego uwalniającym potencjale i wyzwaniach z nim związanych, ale też doświadczyć jego mocy w praktyce. Spotkanie jest otwarte dla osób wszystkich płci.

Prowadzi Ania Chromik - ekspertka i edukatorka GBV z doświadczeniem w sektorze humanitarnym, trenerka wzmacniania zasobów dla zespołów NGOs (zapobieganie wypaleniu, skuteczna komunikacja, zrównoważone zarządzanie czasem), naukowczyni, badaczka i autorka licznych publikacji. Od lat prowadzi też kręgi kobiet i warsztaty wzmacniające dla kobiet i osób kobiecych.

ENG | Do we know what a sisterhood is? On the power of the solidarity of women and women's persons - A meeting-workshop where we will try not only to talk about sisterhood, its liberating potential and its challenges, but also to experience its power in practice. The meeting is open to people of all genders.

Moderated by Ania Chromik - GBV expert and educator with experience in the humanitarian sector, resource strengthening trainer for NGO teams (burnout prevention, effective communication, sustainable time management), scientist, researcher and author of numerous publications. She has also led women's circles and empowerment workshops for women and women's persons for years.

UA | Чи знаємо ми, як бути в сестринстві? Про силу солідарності між жінками та жіночими особами - Зустріч-практикум, на якій ми спробуємо не лише поговорити про сестринство, його визвольний потенціал та виклики, але й відчути його силу на практиці. Зустріч відкрита для людей усіх гендерів.

Проводить :Ania Chromik - експертка з протидії GBV та освітянка з досвідом роботи в гуманітарному секторі, тренерка з посилення ресурсів для команд NGOs (профілактика вигорання, ефективна комунікація, сталий тайм-менеджмент), науковиця, дослідниця та авторка численних публікацій. Також протягом багатьох років веде жіночі гуртки та семінари з розширення прав і можливостей для жінок та осіб жіночої статі.

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków