To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Tematem przewodnim IV KOLACJI MIĘDZYSEKTOROWEJ będzie odżywianie. Andrzej Czesław Klimuszko stwierdził kiedyś, że: "Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego, ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie". Na zagadnienie chcemy spojrzeć dwojako: z jednej strony zwrócić uwagę na coraz powszechniejszy problem otyłości wśród społeczeństwa, a z drugiej - braku pokarmu i innych produktów podstawowej potrzeby. Dwie różne kwestie, których rozwiązanie przybliżą nam rybnickie organizacje pozarządowe.

Spotkanie odbędzie się 23 września (środa) 2020 r. w godz. 18:00 - 20:00 Restauracji Kasjopeja przy ul. Budowlanych 76, 44 - 217 Rybnik.

Kolacja dedykowana jest przedstawicielom organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Rybniku lub działających na rzecz mieszkańców miasta. Zapraszamy również reprezentantów świata biznesu, chcących współpracować i wspierać środowisko ngo, a także przedstawicieli sektora samorządowego.

Krótkie prelekcje wygłoszą następujące organizacje:

1) "Jesteś tym, co jesz " - Stowarzyszenie Walki z Chorobami Otyłości

2) "Bezdomni w przestrzeni publicznej a praca streetworkera" - Fundacja Dobry Start Dla Wszystkich

3) "Rybnicka Jadłodzielnia" - Stowarzyszenie Oligos

Później nastąpi kolacja i czas na zawiązywanie relacji.

Menu dostępne będzie w wariancie mięsnym i wegetariańskim. Prośby i preferencje z tym związane prosimy umieszczać w formularzu zgłoszeniowym.

UDZIAŁ W KOLACJI JEST BEZPŁATNY. LIMIT: 30 MIEJSC, OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Miasta Rybnika. COP prowadzi Fundacja Cylinder oraz Fundacja Imago.

Zobacz również:

inne wydarzenia 44 - 217 Rybnik