To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja uczestnika
już niedostępne -

Program Kongresu

8.30 - 9.30 - Rejestracja uczestników

9.30 - 10.00 - Uroczyste otwarcie Kongresu

10.00 - 12.00 - I sesja

Idee pedagogiki specjalnej w działalności tyflopedagogów - dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP (Katedra Integracji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Wspomaganie Rozwoju tożsamości dzieci i młodzieży z dysfunkcją widzenia szansą ich sukcesów życiowych - em. prof. zw. dr. hab. Władysława Pilecka (Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Okulistyka jutra a niepełnosprawność wzroku - prof. dr. hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek (Polskie Towarzystwo Okulistyczne)

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób niewidomych jako problemy interdyscyplinarne i wyzwania dla profesjonalistów - prof. dr. hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), mgr Jacek Kwapisz (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Kto ma się zmienić? - dr Ágnes Somorjai (Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Budapeszt)

12.00 - 12.30 - Przerwa kawowa

12.30 - 14.15 - II sesja

Mózgowe uszkodzenie widzenia u dzieci - wybrane aspekty diagnostyczne - dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Wsparcie osób z dysfunkcją narządu wzroku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - mgr Marta Mordarska (Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON)

Rola środowiska tyflopedagogów w budowaniu skoordynowanej pomocy osobom niewidomym i tracącym wzrok - mgr Małgorzata Pacholec - Dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych)

Sytuacja szkól dla niewidomych i słabowidzących w Niemczech - Patrick Temmesfeld (Carl-Strehl-Schule Marburg)

Edukacja niedowidzących uczniów na Słowacji - dr. Šarlota Múdra, Ph.D. Lucia Žalčíková (Spojená škola Internátna, Levoča)

14.15 - 15.15 - Lunch

15.15 - 17.00 - III sesja

Ukraiński model rehabilitacji dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi: doświadczenie Centrum Edukacji i Rehabilitacji " Lewenia "we Lwowie - Ph.D., docent Wira Remazhewska (Dyrektor Centrum Edukacji i Rehabilitacji Dzieci z Problemami Wzrokowymi " Lewenia " we Lwowie)

Wkład Polskiego Związku Niewidomych w rozwój tyflopedagogiki jako nauki stosowanej - mgr Elżbieta Oleksiak (Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych)

Znaczenie kształcenia artystycznego dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku - mgr Małgorzata Bała (Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia przy Zespole Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie)

Rodzic i opiekun wykonawcą tyflologicznych pomocy dydaktycznych - mgr Marek Jakubowski (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach)

Możliwości osób niewidomych w edukacji i na rynku pracy - mgr Paweł Masarczyk (absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie; absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

17.00 - 17.30 - Zakończenie Kongresu

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Kraków