To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

"FIXING TOMORROW WITH DIVERSITY- czyli jak budować kapitał społeczny dzięki różnorodności?"

(ENGLISH VERSION BELOW)

Wracamy do wspólnych korzeni: społeczeństwa obywatelskiego, kapitału społecznego i różnorodności.

Spojrzymy na nie przez pryzmat biznesu, sztucznej inteligencji i trendów przyszłości.


Podczas wydarzenia będziemy rozmawiać o tym:

- Czym jest dzisiaj kapitał społeczny?

- Czy nowe technologie są sojusznikiem w tworzeniu kapitału społecznego?

- Czy sztuczna inteligencja ma szacunek dla różnorodności?

- Jak wzmacniać otwartość na różnorodność w przestrzeni publicznej?

- Jak skutecznie wspierać społeczeństwo obywatelskie? 


PRZEBIEG WYDARZENIA:

9:00 - 9:30 Rejestracja 

9:30 - 9:40 Powitanie 

 • Dorota Strosznajder, dyrektor Komunikacji Henkel Polska, Paweł Niziński, prezes Better

9:40 - 9:45 50 dekad współdziałania - społeczeństwo obywatelskie w USA 

 • B. Bix Aliu, Deputy Chief of Mission Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie

9:45 - 10:05 Kapitał społeczny. Dlaczego? Po co? Dla kogo? 

 • Jan Jakub Wygnański, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", współtwórca Funduszu Obywatelskiego

10:05 - 10:45 Panel 1: 2+2=100, o mocy kapitału społecznego w biznesie i nie tylko

Prowadzenie: Anna Kalczyńska, dziennikarka TVN

Uczestnicy: 

 • Jan Jakub Wygnański, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", współtwórca Funduszu Obywatelskiego
 • Perry Zizzi, szef Dentons Rumunia, założyciel Diversity Chamber of Commerce
 • Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna oraz członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Paulina Gasińska, dyrektor zarządzająca ds. regulacyjnych, prawnych i relacji z klientami  Rzeczniczka etyki, mBank SA

10:45 - 11:05 "Biznes ma moc" 

 • Katie Hill, B Corp Governance Council Representative; B Lab Europe's Management Board Chair

11:05 - 11:20 "Program, który nieźle namieszał" (prezentacja wyników badania wpływu programu "W drodze do pracy") 

 • Karolina Błońska-Szubstarska, Research Director, Better

11:20 - 11:40 Przerwa kawowa

11:40 - 12:00 Miasto wysokiego kapitału 

Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Gdańska

12:00 - 12:20 Czy sztuczna inteligencja ma szacunek dla różnorodności? 

 • Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Katedrze Management in Digital and Networked Societies w Akademii Leona Koźmińskiego

12:20 - 13:00 Panel 2: Sojusznik czy wróg? (czy nowe technologie są sojusznikiem w tworzeniu kapitału społecznego)

Moderator: Paweł Oksanowicz, dziennikarz Muzo FM

Uczestnicy:

 • Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Katedrze Management in Digital and Networked Societies w Akademii Leona Koźmińskiego
 • Aniela Hejnowska, Marketing & Business Strategy Director, członek zarządu Microsoft Polska
 • Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech
 • Van Anh Dam, dyrektorka zarządzająca, Centralny Dom Technologii

13:00 - 13:40 Lunch

13:40 - 14:40 Panel 3: Praktycy Różnorodności

Prowadzenie: Paweł Niziński, prezes Better

Uczestnicy:

 • Mirella Panek, Fundacja Kosmos dla Dziewczynek
 • Anna Kobierska, Henkel
 • Anna Bocheńska, Fundacja Człowiek w Potrzebie
 • Agata Bosiacka, Inicjatywa SPOT
 • Zuzanna Skoczek, Fundacja Samodzielność od Kuchni
 • Joanna Dolińska, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie

14:40 - 14:50 Zakończenie AGENDA OF THE MEETING

9:00 - 9:30 Registration + coffee

9:30 - 9:40 Welcome 

 • Dorota Strosznajder, Director of Communication Henkel Polska, Paweł Niziński, president of Better

9:40 - 9:45 "50 decades of collaboration - US civil societies"

 • B. Bix Aliu, deputy head of mission of the US Embassy in Warsaw

9:45 - 10:05 "Social capital. Why? for what? For whom?"

 • Jan Jakub Wygnański, president of "Stocznia" Laboratory of Social Research and Innovation, co-creator of the Civic Fund

10:05 - 10:45 Discussion Panel 1: "2 + 2 = 100, on the power of social capital in business and more"

Hosted by: Anna Kalczyńska, TVN journalist

participants:

 • Jan Jakub Wygnański, president of the "Stocznia" Laboratory of Social Research and Innovation, co-creator of the Civic Fund
 • Perry Zizzi, head of Dentons Romania, founder of the Diversity Chamber of Commerce
 • Marzena Strzelczak, general director and board member of the Responsible Business Forum
 • Paulina Gasińska, managing director for regulatory, legal and customer relations, Spokeswoman of Ethics, mBank SA

10:45 - 11:05 "Business has power"

 • Katie Hill, representative of the B Corp Governing Board; Chairman of the Board of B Lab Europe

11:05 - 11:20 "Program that changed a lot" (presentation of the results of the study on the impact of the "On the way to work" program)

 • Karolina Błońska-Szubstarska, Research Director, Better

11:20 - 11:40 Coffee break

11:40 - 12:00 "A City of high capital" 

 • Piotr Kowalczuk, Vice president of the City of Gdańsk

12:00 - 12:20 "Does artificial intelligence respect diversity?" 

 • Aleksandra Przegalińska, assistant professor at the Department of Management in digital and network societies at the Kozminski University

12:20 - 13:00 Discussion Panel 2: "An ally or an enemy?" (Are new technologies an ally in building social capital)

Hosted by: Paweł Oksanowicz, journalist at Muzo FM

Participants:

 • Aleksandra Przegalińska, assistant professor at the Department of Management in digital and network societies at the Kozminski University, visiting professor at Massachusetts Institute of Technology
 • Aniela Hejnowska, Marketing and Business Strategy Director, member of the board of Microsoft Polska
 • Konrad Maj, head of the HumanTech Social and Technological Innovation Center
 • Van Anh Dam, managing director, Central House of Technology

13:00 - 13:40 Lunch break

13:40 - 14:40 Discussion Panel 3: Diversity Practitioners - hosted by Paweł Niziński

Participants:

 • Mirella Panek, Fundacja Kosmos dla Dziewczynek
 • Anna Kobierska, Henkel
 • Anna Bocheńska, Fundacja Człowiek w Potrzebie
 • Agata Bosiacka, Inicjatywa SPOT
 • Zuzanna Skoczek, Fundacja Samodzielność od Kuchni
 • Joanna Dolińska, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie

14:40 - 14:50 The End

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Warszawa