Konkurs Power of Content Marketing Awards 2019 - zgłoszenia

3 Lutego 2019, 19:00 (Niedziela) - 5 Maja 2019, 20:59 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
opłata za jedno zgłoszenie pracy do konkursu opłata za jedno zgłoszenie w pierwszym terminie

opłata za jedno zgłoszenie pracy do konkursu

Wyprzedane 799,50 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie w pierwszym terminie dla członków SCMP opłata za jedno zgłoszenie w pierwszym terminie dla członków SCMP

opłata za jedno zgłoszenie w pierwszym terminie dla członków SCMP

Wyprzedane 676,50 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w pierwszym terminie opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w pierwszym terminie

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w pierwszym terminie

Wyprzedane 615,00 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w pierwszym terminie dla członków SCMP opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w pierwszym terminie dla członków SCMP

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w pierwszym terminie dla członków SCMP

Wyprzedane 492,00 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w pierwszym terminie opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w pierwszym terminie

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w pierwszym terminie

Wyprzedane 553,50 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w pierwszym terminie dla członków SCMP opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w pierwszym terminie dla członków SCMP

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w pierwszym terminie dla członków SCMP

Wyprzedane 430,50 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się powyżej 10 prac w pierwszym terminie opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się powyżej 10 prac w pierwszym terminie

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się powyżej 10 prac w pierwszym terminie

Wyprzedane 467,40 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się powyżej 10 prac w pierwszym terminie opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się powyżej 10 prac w pierwszym terminie dla członków SCMP

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się powyżej 10 prac w pierwszym terminie

Wyprzedane 295,20 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48) opłata za jedno zgłoszenie projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48) w pierwszym terminie

opłata za jedno zgłoszenie projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48)

Wyprzedane 123,00 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48) opłata za jedno zgłoszenie projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48)

opłata za jedno zgłoszenie projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48)

Wyprzedane 246,00 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie w drugim terminie dla członków SCMP opłata za jedno zgłoszenie w drugim terminie dla członków SCMP

opłata za jedno zgłoszenie w drugim terminie dla członków SCMP

Wyprzedane 934,80 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w drugim terminie opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w drugim terminie

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w drugim terminie

Wyprzedane 842,55 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w drugim terminie dla członków SCMP opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w drugim terminie dla członków SCMP

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 2-5 prac w drugim terminie dla członków SCMP

Wyprzedane 658,05 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w drugim terminie opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w drugim terminie

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w drugim terminie

Wyprzedane 750,30 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w drugim terminie opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w drugim terminie dla członków SCMP

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się 6-10 prac w drugim terminie

Wyprzedane 565,80 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się więcej niż 10 prac w drugim terminie opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się więcej niż 10 prac w drugim terminie

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się więcej niż 10 prac w drugim terminie

Wyprzedane 541,20 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się więcej niż 10 prac w drugim terminie opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się więcej niż 10 prac w drugim terminie dla członków SCMP

opłata za jedno zgłoszenie kiedy zgłasza się więcej niż 10 prac w drugim terminie

Wyprzedane 356,70 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie konkursu Power of Content Marketing Awards opłata za jedno zgłoszenie w drugim terminie

opłata za jedno zgłoszenie konkursu Power of Content Marketing Awards

Wyprzedane 1 119,30 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie do konkursu Power of Content Marketing Awards opłata za jedno zgłoszenie po terminie w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca dla członków SCMP

opłata za jedno zgłoszenie do konkursu Power of Content Marketing Awards

Wyprzedane 1 303,80 zł Wyprzedane
opłata za jedno zgłoszenie Power of Content Marketing Awards opłata za jedno zgłoszenie po terminie w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca

opłata za jedno zgłoszenie Power of Content Marketing Awards

Wyprzedane 1 365,30 zł Wyprzedane
opłata za zgłoszenie konkursowe opłata za jedno zgłoszenie w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca kiedy zgłasza się 2-5 prac dla członków SCMP

opłata za zgłoszenie konkursowe

Wyprzedane 1 027,05 zł Wyprzedane
opłata za zgłoszenie konkursowe opłata za jedno zgloszenie konkursowe w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca, kiedy zglasza się 2-5 prac

opłata za zgłoszenie konkursowe

Wyprzedane 1 211,55 zł Wyprzedane
opłata konkursowa opłata za jedno zgłoszenie w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca kiedy zgłasza się 6-10 prac dla członków SCMP

opłata konkursowa

Wyprzedane 934,80 zł Wyprzedane
opłata konkursowa opłata za zgłoszenie w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca kiedy zgłasza się 6-10 prac

opłata konkursowa

Wyprzedane 1 119,30 zł Wyprzedane
opłata konkursowa opłata za jedno zgłoszenie w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca kiedy zgłasza się powyżej 10 prac dla członków SCMP

opłata konkursowa

Wyprzedane 725,70 zł Wyprzedane
opłata konkursowa opłata za jedno zgłoszenie w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca kiedy się zgłasza powyżej 10 prac

opłata konkursowa

Wyprzedane 910,20 zł Wyprzedane

   


Power of Content Marketing Awards 2019

Power of Content Marketing Awards jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279305, z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Puławska 118A. Celem konkursu jest upowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich.

Szczegóły Konkursu, formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się na stronie: http://contentmarketingpolska.pl/pocma/regulamin-2019/


UCZESTNICY I PROJEKTY

W konkursie mogą wziąć udział:

 • firmy, które poprzez content marketing wspierają swój biznes,
 • agencje zajmujące się tworzeniem projektów komunikacyjnych,
 • jednostki administracji państwowej,
 • przedstawicieli III sektora - organizacje pozarządowe
 • osoby piszące teksty do mediów firmowych i konsumenckich, publikowanych w określonych kategoriach. Prace do konkursu mogą zgłaszać: autorzy tekstów, agencje contentowe oraz firmy, które są właścicielami danych mediów.

    !Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty content marketingowe: konkretne narzędzia, strategie content marketingowe oraz projekty multikanałowe, które zostały zrealizowane pomiędzy 10 marca 2018 a 11 marca 2019.  !   WAŻNE! W trosce o profesjonalizację polskiego rynku zwracamy szczególną uwagę na zgodność zgłoszonych projektów ze zdefiniowaną i wdrożoną strategią komunikacyjną/marketingową/content marketingową/sprzedażową. Dlatego niezależnie od tego, czy projekt jest zgłaszany w obszarze digital czy print Zgłaszający ma obowiązek opisać następujące elementy:
  1. cel projektu
  2. zastosowane mierniki
  3. efekt projektu
  Brak powyższych danych uniemożliwi prawidłową i obiektywną ocenę projektu przez grono jurorskie, co może oznaczać wykluczenie projektu z konkursu. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - TERMINY

Pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 25 lutego 2019 r. o godzinie 23:59.

Drugi termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 11 marca 2019 r.* o godzinie 23:59.

*projekty zgłoszone w II terminie objęte są opłatą wyższą o 50% w stosunku do ceny początkowej (netto)

Nie ma limitu projektów zgłaszanych przez jedną organizację. Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia jej warunki.

1) Najpierw opłać zgłoszenie na niniejszej stronie - po opłaceniu otrzymasz na podany adres e-mail potwierdzenie zapłaty.
2) Następnie wypełnij formularz (dostępny od 2 lutego!), załączając do niego potwierdzenie zapłaty
3) Wyślij na adres Stowarzyszenia materiały do projektów zgłaszanych jako print.

Szczegóły w Regulaminie


KATEGORIE

Projekty można zgłaszać w kategoriach, których wymagania projekt spełnia oraz w których, zdaniem Zgłaszającego, najlepiej będzie konkurować.

! Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia ich wymogi. W takim przypadku każde zgłoszenie w kolejnej kategorii traktowane jest oddzielnie - każde trzeba osobno opłacić i zgłosić.

W kategoriach 1 - 19 obowiązuje podział branżowy - można zgłosić w nich projekty zarówno digital, jak i print. W tych kategoriach oceniane będzie czy i w jaki sposób wdrożenie projektu przełożyło się na konkretne wyniki firmy w postaci zwiększenia: liczby klientów/UU, ich zaangażowania, sprzedaży.

Kategorie 23 i 24 to zgłoszenia strategii - tutaj bardzo ważne jest przedstawienie kontekstu biznesowego, planu strategicznego realizacji, założonych KPI i osiągniętych wyników.

W kategoriach 25 - 42 oceniane będą konkretne narzędzia jako element często szerszych działań contentowych pod kątem odpowiedzi tworzonym narzędziem na potrzeby grupy docelowej, postawione cele biznesowe oraz w oparciu o osiągnięte wyniki w postaci zwiększenia: liczby klientów/UU, ich zaangażowania, sprzedaży.

W kategoriach 43-48 oceniane są konkretne artykuły. Jurorzy oceniają trafność języka oraz formy pod kątem celów publikacji. W tych kategoriach prace mogą zgłaszać również sami autorzy artykułów. 1. Content marketing - motoryzacja
 2. Content marketing - finanse i ubezpieczenia
 3. Content marketing - zdrowie
 4. Content marketing - parenting
 5. Content marketing - edukacja
 6. Content marketing - uroda
 7. Content marketing - FMCG
 8. Content marketing - moda
 9. Content marketing - branża budowlana/home&garden
 10. Content marketing - nieruchomości
 11. Content marketing - rolnictwo i pokrewne
 12. Content marketing - turystyka
 13. Content marketing - handel
 14. Content marketing - galerie handlowe
 15. Content marketing - kultura i nauka
 16. Content marketing - łączność
 17. Content marketing - logistyka
 18. Content marketing - energetyka
 19. Content marketing - sport
 20. Content marketing - e-commerce
 21. Content marketing - projekt non profit*
 22. Content marketing - start-up*
 23. Strategia content marketing dla klientów
 24. Strategia content marketing dla pracowników
 25. Publikacja jednorazowa (raporty, publikacje o firmie)
 26. Magazyn dla pracowników, nakład do 1 000 egz.
 27. Magazyn dla pracowników, nakład powyżej 1 000 egz.
 28. Magazyn dla klientów B2C
 29. Magazyn dla klientów B2B
 30. Magazyn elektroniczny dla pracowników
 31. Newsletter dla pracowników
 32. Portal dla pracowników
 33. Aplikacja mobilna dla pracowników
 34. Magazyn elektroniczny dla klientów
 35. Newsletter dla klientów
 36. Portal tematyczny dla klientów
 37. Aplikacja mobilna dla klientów
 38. Komunikacja VR/AR
 39. Kampania social mediowa jako autonomiczny projekt
 40. Korporacyjna komunikacja video
 41. Marketingowa komunikacja video
 42. Infografika jako narzędzie komunikacji
 43. Publikacja dla pracowników - człowiek - artykuły o ludziach w firmach
 44. Publikacja dla pracowników - firma - artykuły o firmie/produkcie/usłudze
 45. Publikacja dla pracowników - wydarzenie - relacje z firmowych eventów
 46. Publikacja dla klientów: Firma - artykuły o firmie
 47. Publikacja dla klientów: Marka - artykuły wspierające markę
 48. Publikacja (artykuł) promująca lub edukująca o content marketingu

KOSZTY ZGŁOSZENIA

Uwaga! Dla projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48) koszt zgłoszenia wynosi 100 zł/netto za każde zgłoszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie cena wynosi 200 zł, po terminie 300 zł za jedno zgłoszenie.

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w I terminie (do 25 lutego 2019) wynosi:


Dla członków SCMP

Dla pozostałych uczestników

Przy 1 zgłoszeniu

550 zł netto/1 zgłoszenie

650 zł netto/1 zgłoszenie

Do 5 zgłoszeń (2-5)

400 zł netto/1 zgłoszenie

500 zł netto/1 zgłoszenie

Do 10 zgłoszeń (6-10)

350 zł netto/1 zgłoszenie

450 zł netto/1 zgłoszenie

Powyżej 10 zgłoszeń

250 zł netto/1 zgłoszenie

350 zł netto/1 zgłoszenie

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w II terminie (do 11 marca 2019) wynosi:


Dla członków SCMP

Dla pozostałych uczestników

Przy 1 zgłoszeniu

760 zł netto/ 1 zgłoszenie

910 zł netto/1 zgłoszenie

Do 5 zgłoszeń (2-5)

535 zł netto/1 zgłoszenie

685 zł netto/1 zgłoszenie

Do 10 zgłoszeń (6-10)

460 zł netto/1 zgłoszenie

610 zł netto/1 zgłoszenie

Powyżej 10 zgłoszeń

290 zł netto/1 zgłoszenie

440 zł netto/1 zgłoszenie

Opłata za zgłoszenie po terminie (w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca)


Dla członków SCMP

Dla pozostałych uczestników

Przy 1 zgłoszeniu

1060 zł netto/ 1 zgłoszenie

1110 zł netto/1 zgłoszenie

Do 5 zgłoszeń (2-5)

835 zł netto/1 zgłoszenie

985 zł netto/1 zgłoszenie

Do 10 zgłoszeń (6-10)

760 zł netto/1 zgłoszenie

910 zł netto/1 zgłoszenie

Powyżej 10 zgłoszeń

590 zł netto/1 zgłoszenie

740 zł netto/1 zgłoszenie


Dla projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48) koszt zgłoszenia wynosi 100 zł/netto za każde zgłoszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie cena wynosi 200 zł, po terminie 300 zł za jedno zgłoszenie.


OGŁOSZENIE LAUREATÓW - UROCZYSTA GALA

W drugiej turze Jury wybiera laureatów, którzy ogłoszeni zostaną podczas uroczystej Gali 29 maja 2019 r. w Centrum Naukowym Kopernik w Warszawie.

Szczegóły wydarzenia zostaną podane na stronie www.contentmarketingpolska.pl/pocma/gala oraz w mediach społecznościowych: fanpage Stowarzyszenia Content Marketing Polska.

Każdy zgłaszający ma zagwarantowane 1 bezpłatne wejście na Galę. Liczba wejściówek zależy od liczby zgłoszonych projektów (1 projekt = 1 wejściówka). Dodatkowe bilety na Galę można kupić on-line - link podamy wkrótce. 

Niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie obecności na Gali do 20 maja 2019 roku, rezerwując wejściówkę na stronie (link xxxxxx)


Zobacz również:

inne Content Content marketing Imprezy okolicznościowe Marketing internetowy Strategia marketingowa wydarzenia Warszawa