KONSULTACJE SUMP SOM WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

8 Listopada 2023, 17:00-19:00 (środa)

STACJONARNIE (w Floating Arena przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie) I ONLINE za pośrednictwem aplikacji Teams,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Chce wziąć udział
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące poprawy transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym - miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości i wyraź swoją opinię.

Już 8 listopada w środę odbędzie się ostatnie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców SOM dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z Prognozą Oddziaływania
na Środowisko, na które zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. 
 • Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag wszystkich środowisk na temat projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego lub w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
 • Uwagi i wnioski do projektów dokumentów można składać w terminie od dnia 23.10 do 12.11.2023 r. w formie elektronicznej, wysyłając wypełniony formularz zgłaszania uwag zamieszczony na stronie http://som.szczecin.pl/sump/ na adres e-mail [email protected]

Zapraszamy! 


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (czyli SUMP)  to:

 • narzędzie ułatwiające planowanie długookresowe uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania gmin wchodzących w skład SOM w dziedzinie: transportu, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia, zielonej przestrzeni, gospodarki.
 • wypracowana strategia działania na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług.

Odpowiada na szereg pytań związanych między innymi z kierunkiem rozwoju infrastruktury transportowej, w tym:

 • budową kolejnych dróg rowerowych,
 • rozwojem transportu szynowego
 • tworzeniem zintegrowanych węzłów
 • rozwojem linii autobusowych
 • budową obwodnic
 • porządkowaniem urbanistycznym
 • poprawą dostępności miejscowości o walorach rekreacyjnych i historycznych
 • zwiększeniem bezpieczeństwa
 • promowaniem i wdrażaniem elektromobilności


Zobacz również:

inne Konsultacje publiczne Mobilność Społeczeństwo Transport lądowy