Podstawy księgowości i finansów dla NGO- warsztaty i konsultacje

7 Marca 2020, 10:00 (Sobota) - 8 Marca 2020, 15:00 (Niedziela)

Gdańsk- osoby zakwalifikowane otrzymają adres wydarzenia,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Dzień dobry,

Dziękujemy za zgłoszenie na warsztaty. Wyniki rekrutacji podamy do 3 marca 2020 r. na podany w zgłoszeniu e-mail.
Rejestracja

Dzień dobry,

Dziękujemy za zgłoszenie na warsztaty. Wyniki rekrutacji podamy do 3 marca 2020 r. na podany w zgłoszeniu e-mail.

już niedostępne -

Instytut Kultury Miejskiej serdecznie zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności:

Podstawy księgowości i finansów dla NGO

Warsztaty 7 - 8 marca 2020 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela)

Konsultacje 8 marca 2020 od godz. 15.30 oraz 9 marca 2020 r. od godziny 9.00

w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Zapisy trwają do 24 lutego 2020 r.

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 3 marca 2020 r.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie ma uporządkować wiedzę na temat zasad finansowych obowiązujących w organizacjach pozarządowych. Umożliwi zapoznanie się z obszarem finansowo - podatkowym. Uporządkuje zasady prowadzenia działalności ekonomicznej. Uświadomi obowiązki ciążące na Zarządach. Pozwoli na skuteczne planowanie i korzystanie ze zróżnicowanych źródeł finansowania organizacji.

Cel szkolenia: 

 • nauka, jak zdefiniować, zaplanować i wdrożyć poszczególne rodzaje ekonomicznej w organizacji (działalność odpłatna a działalność gospodarcza)
 • poznanie skutków podatkowo - finansowych poszczególnych rodzajów działalności
 • zwiększenie kompetencji planistycznych w zakresie zarządzania zasobami organizacji i rozwojem jej ekonomizacji
 • przedstawienie podstawowych obowiązków sprawozdawczych podatkowych, finansowych, projektowych
 • zwiększenie wiedzy na temat podstawowych zasad rachunkowości - polityki rachunkowości, Zakładowego Planu Kont, metodologii kosztów, ewidencji operacji gospodarczych
 • wskazanie jakie obowiązki ciążą na Zarządzie organizacji

Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 1. Potrafią zdefiniować, zaplanować i wdrożyć poszczególne rodzaje działalności w NGO.
 2. Umieją przewidzieć i zaplanować skutki poszczególnych rodzajów działalności.
 3. Zwiększają kompetencje planistyczne w zakresie zarządzania zasobami organizacji i rozwojem jej ekonomizacji.
 4. Znają podstawowe obowiązki sprawozdawcze
 5. Posiadają wiedzę na temat podstawowych zasad rachunkowości.
 6. Rozumieją, jakie obowiązki ciążą na organizacji.

Metodologia:

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w przeważającej części formy warsztatowe
 • teoria służyć będzie uwspólnieniu wiedzy uczestników i uczestniczek i wyrównaniu jej poziomu
 • uczestnicy i uczestniczki przystępując do szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe z podstawowymi zagadnieniami planowanymi do realizacji oraz po zakończeniu szkolenia w wersji elektronicznej materiał poszkoleniowy
 • uczestnicy i uczestniczki pracować będą indywidualnie, grupowo i w podgrupach
 • w miarę możliwości praca odbędzie się na materiałach pochodzących z organizacji uczestników i uczestniczek (statut, analiza sytuacji, zasobów itp.)


Warsztatom towarzyszą bezpłatne konsultacje z zakresu księgowości w NGO. Konsultacja trwa do 60 minut.

Terminy konsultacji:

Niedziela 8.03.2020, od godziny 15.30 do 19.00

Poniedziałek 9.03.2020, od godziny 9.00 do 17.30


Osoba prowadząca:

Katarzyna Książczak - absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończenie szkoły trenerskiej w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych - STOP w Warszawie a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala trenerce od kilku lat dzielić się zdobytą wiedzą, zwłaszcza praktyczną.

Katarzyna Książczak przeprowadziła ponad 2 000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego. Od 10 lat szkoli organizacje pozarządowe m.in. z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i sprawozdawczości, rozwoju i zasad prowadzenia działalności ekonomicznej, sprawozdawczości projektowej z różnych źródeł, zasad rozliczania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad - w sobotę.

Kwalifikacja na warsztaty wynika z analizy ankiet zgłoszeniowych.

Nieodzownym elementem ankiet zgłoszeniowych są odręczne podpisy załączonych zgód dotyczących m.in. przetwarzania danych osobowych.

Formularz zgód warsztaty i konsultacje

Plik ze zgodami można przesłać w formularzu rejestracyjnym.

Więcej informacji:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

tel. 58 760 72 16

e-mail: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Zobacz również:

szkolenia Finanse Księgowość NGO Warsztaty