To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Kulisy współpracy, czyli jak role w grupie budują zespół
już niedostępne -

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Zobaczysz jak role grupowe kształtują codzienną współpracę zespołów.
 • Łatwiej rozpoznasz poszczególne role w grupie oraz zaobserwujesz ich zmiany
 • Zdobędziesz więcej dystansu do tego co dzieje się w Twoim zespole i łatwiej zaplanujesz swoje działanie w grupie lub z grupą
 • Lepiej zrozumiesz członków swojego zespołu i pomożesz im pełniej wykorzystywać ich potencjał

Dla kogo?

 • Dla wszystkich osób mających pewne doświadczenie pracy w zespołach - w organizacjach i grupach nieformalnych.
 • Zainteresowanych refleksją i dzieleniem się doświadczeniem wyciągniętym z własnego funkcjonowania w zespołach i grupach.

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Rola grupowa - co to takiego?
 • Rola grupowa a cechy osoby
 • Czy już zawsze będę w tej roli - o stałości i zmienności ról
 • Siła oddziaływania roli
 • Grupa jako anthropos - narzędzie do analizy ról w grupie
 • Planowanie działań indywidualnych w zespołach organizacji i grup nieformalnych

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. symulację grupową, dzielenie się doświadczeniami, dyskusję, metafory.

Gdzie i kiedy?

 • 4.12.2019, godziny 17.00-20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1 piętro, Kraków (Podgórze)

Kto poprowadzi?

Joanna Hajduk

W ramach działania programu Dynamika Ekspozycji MIK od 2002 roku lat organizuję i prowadzę warsztaty z zakresu interpretacji dziedzictwa oraz współpracuję z zespołami muzeów przy opracowywaniu koncepcji wystaw i ścieżek edukacyjnych oraz tworzeniu misji i wizji instytucji. Jestem także psychoterapeutką w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces, mam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par i do pracy z grupami pod superwizją.

Sebastian Wacięga
Facylitator pracy zespołowej. Od 2009 roku współpracuje z zespołami w organizacjach w zakresie diagnozy i planowania strategicznego. Jako pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury współpracował z zespołami kilkudziesięciu instytucji kultury w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu: misji i strategii organizacji, wystaw i wydarzeń, warsztatów edukacyjnych, szkoleń oraz debat i konsultacji. Współpracował również z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami rynku pracy, firmami, grupami nauczycieli, uczniów oraz osobami bezrobotnymi. Ukończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i europeistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktorat na temat pomocniczości w lokalnej współpracy).

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Festiwal szkoleń dla NGO 2019" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków