Letnie wtorki na WSEI. Літні вівторки на WSEI. Summer Tuesdays at WSEI

18 Sierpnia 2022, 10:00 (Czwartek) - 27 Września 2022, 13:00 (Wtorek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Wpisz w uwagach nazwę warsztatu i termin na który chcesz się zapisać

У коментарях вказуйте назву семінару та дату, на яку ви хочете зареєструватися

In the comments, enter the name of the workshop and the date you want to register for
Zapisz się/Зареєструватися/Sign in

Wpisz w uwagach nazwę warsztatu i termin na który chcesz się zapisać

У коментарях вказуйте назву семінару та дату, на яку ви хочете зареєструватися

In the comments, enter the name of the workshop and the date you want to register for

już niedostępne -

Letnie wtorki na WSEI - cykl warsztatów edukacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy

Літні вівторки на WSEI - серія освітніх воркшопів інтеграційного характеру для дітей та підлітків з Польщі та України

Summer Tuesdays at WSEI- series of educational workshop with integration for Polish and Ukrainian youth


GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Integracja uczestników (dzieci, młodzieży i dorosłych) ze środowisk polsko-ukraińskich oraz rozwój ich wiedzy i kompetencji, zwłaszcza w zakresie nowych technologii i komunikacji międzykulturowej.


У рамках циклу під назвою Літні вівторки на WSEI - ми запланували безкоштовні практичні майстер-класи з підприємництва, креативного мислення та командної роботи для дітей та підлітків з Польщі та України, комп'ютерні класи з використанням Visual Studio та основи програмування ігор на Unity. Семінари проходитимуть у навчальних кімнатах та комп'ютерних лабораторіях на кампусі Університету економіки та комп'ютерних наук у Кракові кожного вівторка місяця протягом серпня-вересня 2022 року.


Within Summet Tuesdays at WSEI, we have planned for childrem from Poland and Ukraine, free of charge, practical workshops that will teach them entrepreneurship, creative thinking, team work, computer basics with the usage of Visual Studio as well as basics of game programming with the usage of the Unity engine. Workshops will take place in a seminar rooms and inside computer labs of the College of Economics and Computer Science, each Tuesday throughout August and September 2022.CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Rozwój umiejętności pracy w zespole o charakterze międzykulturowym
• Zwiększenie świadomości na temat rozwoju i roli nowych technologii we współczesnym świecie
• Nabycie wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości• Nabycie podstawowych umiejętności obsługi programu Visual Studio
• Nauka podstaw programowania gier z wykorzystaniem silnika Unity
• Rozwój kreatywnego myślenia, w tym nauka twórczego rozwiązywania problemów


Метою всіх семінарів є польсько-українська інтеграція дітей та молоді. Під час воркшопів, окрім отримання практичних знань та навичок, учасники матимуть можливість здобути базові навички, такі як робота в групах, спілкування в міжкультурному середовищі, учасники зустрічі матимуть час пізнати один одного через гру чи спільну проблему вирішення. Під час семінару опікуни/батьки учасників зможуть користуватися підготовленою кімнатою з частуваннями - ми надамо їм можливість вільно поспілкуватися, обмінятися досвідом - ми припускаємо, що цей час, проведений разом, також піде на користь для обох середовищ.


The ultimate aim of all workshops is active integration of Polish and Ukrainian children and youth. During the workshops , besides gaining practical knowledge and skills, participants will have a unique opportunity to obtain soft skills, such as team work, intercultural communication, they will also have time to learn more about each other playing or solving problems together. For the care takers/ parents a separate room with refreshments will be offered to create an opportunity to chat and exchange experiences. We believe that time spent together will add to integration of both communities.HARMONOGRAM WYDARZEŃ

Warsztaty będą prowadzone w języku polskim przez osobę posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą przy wsparciu tłumacza języka ukraińskiego. Po zakończeniu każdych zajęć uczestnikom zostaną udostępnione materiały pozwalające usystematyzować nabytą wiedzę oraz umiejętności:

Метою кожного із запланованих семінарів є польсько-українська інтеграція та набуття практичних знань і навичок у сфері:

The aim of each of the planned workshops is Polish- Ukrainian integration as well as gaining of practical knowledge within the following subjects:


23.08.2022

10:00-13:00

Warsztaty programowania gier:
Warsztaty z Minecraft. Zaprojektuj swoją grę
Mайстер-класи з програмування ігор: Майстер-класи з Minecraft. Створіть свою гру
Game programming workshop: Workshop with Minecraft. Design your own game

24.08.2022

10:00-13:00

Warsztat przedsiębiorczości:
Pierwszy krok w karierze
Семінар з підприємництва: Перша сходинка в кар'єр
Entrepreneurship workshop: First step on your career path

25.08.2022

10:00-15:00

Warsztat komputerowy:

Pierwsze kroki w Visual Studio
Комп'ютерний практикум: Перші кроки в Visual Studio
Computer workshop: First steps in Visual Studio

30.08.2022

11:00-13:00

Warsztat kreatywny:
Wieża Babel
Творчий майстерклас: Вавилонська вежа
Creative workshop: The Tower of Babel

06.09.2022

10:00-15:00

Warsztat komputerowy:
Pierwsze kroki w Visual Studio
Комп'ютерний практикум: Перші кроки в Visual Studio
Computer workshop: First steps in Visual Studio

13.09.2022

11:00-13:00

Warsztat kreatywny:
Wieża Babel
Творчий майстерклас: Вавилонська вежа
Creative workshop: The Tower of Babel

20.09.2022

10:00-13:00

Warsztaty programowania gier:
Warsztaty z Minecraft. Zaprojektuj swoją grę
Mайстер-класи з програмування ігор: Майстер-класи з Minecraft. Створіть свою гру
Game programming workshop: Workshop with Minecraft. Design your own game

Warsztat dla młodzieży: Pierwszy krok w karierze
Czas trwania: 3 godziny
Liczba uczestników: 20 osób
Tematyka warsztatu obejmuje poznanie swoich predyspozycji zawodowych. Dzięki poruszanym zagadnieniom uczestnicy dowiedzą się, jak wyróżnić się dla pracodawcy, tworząc profesjonalny życiorys oraz przygotowując się na spotkanie z rekruterem.

Майстер-клас для молоді: Перший крок у кар'єрі
Тривалість: 3 години
Кількість учасників: 20 осіб
Тема:

 •  пізнати свої професійні схильності
 • виділяйтеся для роботодавця
 • створіть професійне резюме
 • ця співбесіда не така вже й страшна, тобто як підготуватися до зустрічі з рекрутером.

Workshop for youth: Frist step on your career path
Duration: 3 hoursNumber of participants: 20 persons
Subject:
- learning more about your professional predispositions - standing out from the crowd - creating your professional portfolio - fear not the qualification talk or how to get ready to meet your recruiter


Warsztat Kreatywny dla młodzieży: Wieża Babel
Czas trwania: 2 godziny
Liczba uczestników: 20 osób
Tematyka:
Zabawa polegająca na stworzeniu wieży przez kilkuosobowe zespoły w wyznaczonym czasie ma na celu zbudowanie wspólnoty doświadczeń oraz wypracowanie grupowych mechanizmów, które ułatwią współpracę i doprowadzą drużynę do zwycięstwa.

Творча майстерня для підлітків: Вавилонська вежа
Тривалість: 2 години
Кількість учасників: 20 осіб
Тема: Захоплююча розвага будівництво вежі командами з кількох людей. Будуємо вчасно. Перемагає команда, яка побудує найвищу вежу. Ми познайомимось один з одним і все це з дрібкою конкуренції
.

Creative workshop for youth: The Tower of Babel
Duration: 2 hours
Number of participants: 20 persons
Subject: Exciting task of building a tower performed by small teams. Time is of essence. The team with the highest tower wins. A bit of competition and lots of learning about each other guaranteed. 


Warsztat komputerowy dla młodzieży: Pierwsze kroki w Visual Studio
Czas trwania: 6 godzin
Liczba uczestników: 20 osób
Tematyka zajęć obejmuje omówienie teorii programowania obiektowego, w tym: zmienne, typy, pętle, instrukcje warunkowe, stworzenie pierwszego programu konsolowego, wyświetlanie tekstu, proste operacje arytmetyczne, omówienie klasy, metody, Windows Forms (projektowanie wyglądu aplikacji i prostego kalkulatora).

Комп'ютерний практикум для підлітків: Перші кроки у Visual Studio
Тривалість: 6 годин
Кількість учасників: 20 осіб
Зміст:

 • обговорення теорії об'єктно-орієнтованого програмування
 • цикли, умовні оператори
 • напишемо першу консольну програму, будемо виводити текст, прості арифметичні операції
 • огляд класів і методів
 • Windows Forms, ми розробимо зовнішній вигляд програми
 • створення простого калькулятора у Windows Forms

Computer workshop for youth. First steps in Visual Studio
Duration: 6 hours
Number of participants: 20 persons
Subject:
-discussion about object programming
- variables, types
-loops, conditionals
- we will write our first console programme, display the text, simple arithmetic operations
- discussion of class and methods
- Windows Forms, we will design an application appearance
- creation of a simple calculator in windows Forms.


Warsztaty programowania dla dzieci: Warsztaty z Minecraft. Zaprojektuj swoją grę
Czas trwania: 3 godziny
Liczba uczestników: 2 grupy po 15 osób - łącznie 30
Tematyka zajęć obejmuje pracę z prefabami i componentami Unity. Uczestnicy, bazując na znanych modelach, wykonają swój Minecraft z wykorzystaniem innych technik. Celem warsztatu jest zaznajomienie z najpopularniejszym silnikiem do tworzenia gier oraz rozwój myślenia przestrzennego.

Майстер-класи з програмування для дітей: майстер-класи Minecraft. Створіть свою гру
Тривалість: 3 години
Кількість учасників: 2 групи по 15 осіб - всього 30
Тема:

 • працювати з префабами та компонентами Unity
 • ми зробимо свій власний Майнкрафт, але по-іншому - на основі відомих моделей Майнкрафт ми створимо зовсім інший світ і гру, яка використовує інші техніки
 • Мета семінару
 • ознайомити вас з найпопулярнішим варіантом розробки ігор
 • учасники отримають навички розвитку просторового мислення

Game programming workshop for children : Workshop with Minecraft. Design your own game.
Duration: 3 hours
Number of participants: 2 groups 15 persons each - altogether 30
Subject:
- working with prefabs and Unity components
- let us make our own Minecraft but differently - on the basis of Minecraft models we will create a completely different world , different game using different techniques
- the aim of the workshop is to familiarize children with the most popular game engine
- participants will have an opportunity to increase their spatial thinking abilities.Запланована відвідуваність (загальна кількість дітей, для якої можна організувати заняття)

Зважаючи на те, що наші майстер-класи ефективні для учасників, після консультації

з викладачами ми запланували, що в кожному з них візьмуть участь:

1. Майстер-клас з підприємництва: Перший крок у кар'єрі - 20 осіб - молодь; 13-17 років

2. Творчий майстерклас: Вавилонська вежа - 20 осіб - молодь; 13-17 років

3. Комп'ютерний практикум: Перші кроки у Visual Studio - 20 осіб - молодь; 13-17 років

4. Майстер-класи з програмування ігор: майстер-класи Minecraft. Створіть свою гру: 2 групи по 15 осіб (у 2 окремих студіях одночасно) - 30 дітей; 7-12 років

Запланована кількість відвідувачів - 180 осіб *


Planned participation ( total number of children form whom you may plan activities)

Taking into consideration effectiveness of the workshops for the participants, after extensive consultations with the trainers we suggest that following numbers of participants take part in each of the workshops:

1. Entrepreneurship workshop: First step on your career path - 20 participants - youth; 13-17 years
2. Creative workshop: The Tower of Babel - 20 participants - youth; 13-17 years
3. Computer workshop. First steps in Visual Studio - 20 participants - youth; 13-17 years
4. Game programming workshop: Workshop with Minecraft. Design your own game: 2 groups x 15 participants (in 2 separate game labs, simultaneously) - 30 children; 7-12 years

Planned participation - in total 180 persons*Projekt: Letnie wtorki z WSEI, jest realizowany w ramach zawartego porozumienia o współpracy z Fundacją Internationaler Bund, w związku zawartym porozumieniem o współpracy Fundacji a Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzec dzieci UNICEF Polska a Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF-em), w dniu 12.08.2022 r. przy przy realizacji zadania pn. KRAKÓW WSPÓLNIE - LATO W MIEŚCIE, w szczególności w zakresie realizacji aktywnego, integracyjnego wypoczynku dla 15 000 dzieci i młodzieży (w wieku 7-24 lata) z Ukrainy, które przyjechały do Krakowa w wyniku wojny oraz dzieci i młodzieży mieszkających w Krakowie. 


Проект: Літня угода з FEZ, в рамках співпраці з FEZ, в рамках співпраці, у зв'язку з угодою про угоду про співпрацю зі спільним Дитячим фондом ООН EF Poland та Дитячим фондом націй (UNICE), 12.08.2022 в м. виконання завдань під назвою КРАКІВ РАЗОМ - ЛІТО В МІСТІ, щоб досягти мети досягнення інтеграційного відпочинку 15 000 дітей та молоді (7-24 років) з України, які приїхали до Кракова у столиці, а також дітей та молоді, які проживають у Кракові. 


Project: Summer Tuesdays with WSEI, is implemented under the concluded cooperation agreementwith the Internationaler Bund Foundation, in connection with the cooperation agreement concluded between the Foundationand the United Nations Children's Fund UNICEF Poland and the United Nations Children's Fund (UNICEF), on August 12, 2022 in the implementation of the task entitled KRAKÓW TOGETHER - SUMMER IN THE CITY, in particular in terms of the implementation of active, integrative recreation for 15,000 children and adolescents (7-24 years old) from Ukraine who came to Krakow as a result of the war, as well as children and adolescents living in Krakow.


Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków