To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Lorca
już niedostępne -

Tierra y Luna, "zaginiony" zbiór wierszy Federico Garcíi Lorki napisanych w Nowym Jorku, odnaleziony w 2020 roku przez badacza Hilario Jiméneza, i opublikowany przez wydawnictwo Ediciones del 4 de agosto z Rioja, przy udziale Fundacji San Millán de la Cogolla i współpracy Fundacji Garcíi Lorki. Zbiór ten trafia rok później do Instytutu Cervantesa w Warszawie i...

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tłumacza, 30 września, chcemy przybliżyć tajniki pracy tłumaczy. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy dwóch tłumaczy twórczości Lorki w Polsce - Marcina Kurka i Carlosa Marrodána Casasa - i postawiliśmy przed nimi wyzwanie: uzgodnić polską wersję niepublikowanego dotychczas w języku polskim wiersza Tierra y Luna, od którego pochodzi nazwa odnalezionego zbioru wierszy. Każdy z nich z osobna przygotuje swoją wstępną wersję, a następnie obaj tłumacze będą próbowali dojść do porozumienia, motywując swoje wybory i wątpliwości, a publiczność będzie mogła aktywnie uczestniczyć w tym spotkaniu. Zanim to jednak nastąpi, na scenie pojawi się ważna postać redaktora - będzie nim znany pisarz i redaktor Jan Gondowicz - który przedstawi swoje ewentualne rozbieżności i propozycje oraz ich przyczyny.

Spotkanie poprowadzi Dyrektor Instytutu Cervantesa w Warszawie, Abel Murcia.

Marcin Kurek, poeta, tłumacz i hispanista. Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie wykłada literaturę hispanoamerykańską, techniki przekładu i creative writing. Jest tłumaczem hiszpańskich poetów Pablo Garcíi Casado (Pieniądze, Peryferie) i Joana Brossy (62 wiersze). Laureat nagród za tłumaczenia Literatura na Świecie i Feliks.

Carlos Marrodán Casas, poeta i tłumacz. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, jako tłumacz zadebiutował w wieku 25 lat, publikując opowiadanie Mario Vargasa Llosy Los cachorros (Szczeniaki). Od tego czasu przełożył na język polski m.in. powieści autorów hiszpańskich i latynoamerykańskich, takich jak Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez i Carlos Ruiz Zafón, a także wiersze Pabla Nerudy, Octavio Paza i Juana Gelmana. Jest laureatem nagród translatorskich (Literatura na Świecie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, PEN Club, ZAiKS, itd.).

Jan Gondowicz, krytyk literacki, tłumacz i redaktor. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, debiutował w wieku 21 lat na łamach Kultury. Jego recenzje i tłumaczenia ukazywały się także w czasopismach Arkadia, bruLion, DeMusica, Dialog, Exlibris, Film i wielu innych. Jest laureatem nagród translatorskich Literatura na Świecie i Adam Mickiewicz - Poznańska Nagroda Literacka.

Współpraca: Ediciones del 4 de agosto, Fundación San Millán de la Cogolla. (Podziękowania dla Fundacji Garcíi Lorki).

===

El traductor frente al texto: Aproximación a una primera versión en polaco del poema "Tierra y Luna" de Federico García Lorca

Tierra y luna, poemario "perdido" de Federico García Lorca escrito en Nueva York, ve la luz en 2020 de la mano del investigador Hilario Jiménez, en la editorial riojana Ediciones del 4 de agosto, con la participación de la Fundación San Millán de la Cogolla, y la colaboración de la Fundación García Lorca. El poemario llegaría un año después al Instituto Cervantes de Varsovia y…

En el marco del Día Internacional de la Traducción, que se celebra el 30 de septiembre, queremos mostrar los entresijos de la labor de los traductores. Para ello hemos invitado a dos traductores de la obra de Lorca en Polonia -Marcin Kurek y Carlos Marrodán Casas- y les hemos planteado un reto: consensuar una versión en polaco del poema inédito en polaco "Tierra y luna" que da nombre al poemario recuperado. Tras una primera propuesta de cada uno de ellos por separado, ambos traductores intentarán alcanzar un acuerdo cuyo resultado compartirán posteriormente con el público -que podrá participar activamente en el encuentro- y motivar sus elecciones y sus dudas. Antes de eso, sin embargo, aparecerá en escena la importante figura del redactor -en nuestro caso el escritor y editor Jan Gondowicz- que nos presentará sus posibles discrepancias y propuestas y el porqué de las mismas.

Moderará el encuentro el director del Instituto Cervantes de Varsovia, Abel Murcia.

Marcin Kurek, poeta, traductor e hispanista polaco. Doctor en Humanidades por la Universidad de Breslavia, actualmente imparte clases de literatura hispanoamericana, traducción y escritura creativa. Es el traductor de los poetas españoles Pablo García Casado (Pieniądze, Peryferie) y Joan Brossa (62 wiersze). Galardonado con los premios de traducción Literatura na Świecie y Feliks.

Carlos Marrodán Casas, poeta y traductor. Graduado en la Universidad de Varsovia, a los 25 años debutó como traductor con la publicación del relato Los cachorros de Mario Vargas Llosa. Desde entonces, ha traducido al polaco las novelas de autores españoles y latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, o Carlos Ruiz Zafón, entre otros, así como los poemas de Pablo Neruda, Octavio Paz y Juan Gelman. Galardonado con los premios de traducción Literatura na Świecie, Asociación de Escritores Polacos, PEN Club, o ZAiKS, etc).

Jan Gondowicz, crítico literario, traductor y redactor polaco. Graduado en la Universidad de Varsovia, a los 21 años debutó en la revista Kultura. Sus críticas y traducciones fueron también publicadas en las revistas: Arkadia, bruLion, DeMusica, Dialog, Exlibris, Film, entre otras muchas. Galardonado con los premios de traducción Literatura na Świecie y Adam Mickiewicz-Poznánska Nagroda Literacka.

Colaboran: Ediciones del 4 de agosto, Fundación San Millán de la Cogolla. (Nuestro agradecimiento a la Fundación García Lorca)

Zobacz również:

konferencje wydarzenia 00-511 Warszawa