To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Marketing i pozycjonowanie
Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 24 maja 2023 r. w Hotelu Arena w Tychach, pt.:

"MARKETING I POZYCJONOWANIE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH"

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • wpływ strategii eksportowej na politykę marketingową firmy
 • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
 • wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej - handel elektroniczny
 • komunikacja marki z otoczeniem - analiza mocnych i słabych stron w oparciu o informacje z rynku

Warsztaty prowadzone będą przez Michała Hamerę, który od wielu lat realizuje projekty szkoleniowe i doradcze związane z rozwojem eksportu i inwestycji za granicą. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. realizacji projektów unijnych, doradztwa finansowego, consultingu biznesowego. Doradca, Trener Biznesu, Akredytowany Coach ICF. Spędził ponad 2000 godzin na salach szkoleniowych szkoląc z tematów budowy marki, komunikacji, social media i innych, w tym na rynkach zagranicznych. W lutym 2019 ukończył studia MBA.

Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

https://www.fgsa.pl; e-mail: [email protected]

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

www.efszkolenia.pl; e-mail: [email protected]

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.


Ramowy program spotkania pt.:

"MARKETING I POZYCJONOWANIE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH"

Harmonogram zajęć:

09.45 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 11.30 I blok szkoleniowy

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 II blok szkoleniowy

13.15 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 15.00 III blok szkoleniowy

15.00 - 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów:

 • 12 pytań, które musisz sobie zadać zanim ruszysz na rynki zagraniczne
 • Czym jest strategia marketingowa i dlaczego musisz ją mieć?
 • Jak budować markę firmy na rynkach zagranicznych?
 • Business Model Canvas, czyli projektujemy ofertę na nowe rynki
 • Content marketing, czyli jak komunikować się z otoczeniem
 • Globalne trendy marketingowe
 • Content marketing, czyli co i jak komunikować
 • Dobór i wykorzystanie social media w marketingu
 • E-commerce - czy zagraniczne rynki pokochały handel internetowy?

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Tychy