To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Marketing i pozycjonowanie
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Dodaj opis wydarzenia


Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 21 marca 2023 r. w Centrum Internacjonalizacji przy Al. Roździeńskiego 188 w Katowicach, pt.:

"MARKETING I POZYCJONOWANIE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH"

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • wpływ strategii eksportowej na politykę marketingową firmy
  • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
  • wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej - handel elektroniczny
  • komunikacja marki z otoczeniem - analiza mocnych i słabych stron w oparciu o informacje z rynku

Warsztaty prowadzona będą przez Michała Hamerę, który od wielu lat realizuje projekty szkoleniowe i doradcze związane z rozwojem eksportu i inwestycji za granicą. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. realizacji projektów unijnych, doradztwa finansowego, consultingu biznesowego. Doradca, Trener Biznesu, Akredytowany Coach ICF. Spędził ponad 2000 godzin na salach szkoleniowych szkoląc z tematów budowy marki, komunikacji, social media i innych, w tym na rynkach zagranicznych. W lutym 2019 ukończył studia MBA.

Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.


Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

[email protected]

https://www.fgsa.pl

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

[email protected]

www.efszkolenia.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃZobacz również:

szkolenia wydarzenia Katowice